Valdkonnad / Toitumine

Toitumise infosüsteem Nutridata (www.nutridata.ee) koondab Eesti toitumise valdkonna andmeid.

Nutridata koosneb viiest osast:

  • toidu koostise andmebaas sisaldab keskmiseid andmeid Eestis enamlevinud toitude energia ja toitainete sisalduse kohta.
  • toote arvutus- ja sisestusprogramm on mõeldud kasutamiseks eelkõige toidutootmisettevõtetele ja teadusasutustele, aga ka teistele organisatsioonidele, kes soovivad hallata toidu koostise andmeid, sealhulgas arvutada välja oma toodete pakenditele toitumisalane teave, teostada retseptiarvutust ja soovitada uusi andmeid toidu koostise andmebaasi.
  • toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete vastavust toitumissoovitustele. Ühtlasi on see töövahendiks koolide ja lasteaedade toitlustajatele tasakaalustatud menüüde koostamisel.
  • toitumisuuringute küsitlusprogramm, mis võimaldab koostada küsimustikke toitumisalaste uuringute läbiviimiseks.
  • tervisliku toitumise osa viib veebilehele toitumine.ee, mis edastab huvilistele usaldusväärset infot tervisliku toitumise kohta. Sellel lehel esitatud teave põhineb Eesti toitumis- ja liikumissoovitustel 2015.

Nutridata üheks eesmärgiks on Eesti rahvastiku toitumise ja toitumisharjumuse trendide jälgimine.

Kogutavad andmed võimaldavad teostada rahvastiku toitumisalase olukorra hindamist, planeerida sekkumisi toitumisharjumuste parandamiseks, täiendada toitumissoovitusi ning hinnata tervisevaldkonnas rakendatavate sekkumiste tõhusust.

Infosüsteemi loomisele aitasid kaasa Maaeluministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.