Valdkonnad / Toitumine

Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel toimus Eesti riiklike toitumis- ja toidusoovituste uuendamine ning uuendatud soovitused avaldati Eesti toitumis- ja liikumissoovitustena 2017.a.

Eelmised riiklikud toitumis- ja toidusoovitused, mis põhinesid peamiselt Põhjamaade toitumissoovitustel, avaldati aastal 2006 (vt juhendit siit).

Soovituste uuendamine oli vajalik selleks, et pidada sammu kaasaegsete tõenduspõhiste seisukohtadega. Arvestades aga väikeriigi võimalusi, on meil piiratud nii alusmaterjalide koondamise kui ka nende läbitöötamiseks vajalik ressurss. See on põhjuseks, miks me oma toitumissoovituste uuendamisel toetume koostööle Põhjamaadega, võttes sellegipoolest arvesse Eesti sotsiaal-majanduslikku konteksti.

Põhjamaade toitumissoovitustest ülevaade ja avaldatud materjalid on saadaval veebilehel.

Selleks, et saaksime Eesti toitumis- ja toidusoovitusi nimetada riiklikeks soovitusteks, on oluline, et nende koostamise protsess oleks läbipaistev ja sellesse oleksid kaasatud kõik toitumise valdkonnaga seotud osapooled, kelle huvid on deklareeritud.

Uuendamise protsessis on lähtutud rahvusvahelisest heast tavast, Eestis on see protsess avaldatud „Ravijuhendite koostamise käsiraamatus" (www.ravijuhend.ee).

Peamised mõisted

  • Toitumissoovitused (Nutrition Recommendations) – teaduslikel uurimistulemustel põhinevad soovitused toiduenergia, makrotoitainete, vitamiinide ja mineraalainete päevaseks tarbimiseks.
  • Toidusoovitused (Food Based Dietary Quidelines) – toitumissoovitused toiduainete ja roogade kaupa.

Et viia soovitused elanikkonnani, kasutatakse erinevaid näitlikustavaid ja kokkuvõtlikke mudeleid, nagu toidupüramiid, toiduring, taldrik, valgusfoor. Eestis on kasutusel toidupüramiid ja taldrik ning liikumispüramiid.

Kõik Tervise Arengu Instituudi väljatöötatud infomaterjalid, sh toitumisprogramm, tuginevad tõenduspõhistele riiklikele toitumis- ja toidusoovitustele.

Eesti riiklike toitumissoovituste uuendamise töörühma koosolekuprotokollid