Valdkonnad / Toitumine

Eesti toitumis- ja liikumissoovituste uuendamisel on aluseks 2023. aastal valmivad uued Põhjamaade toitumissoovitused.

Põhjamaade toitumissoovitusi uuendatakse regulaarselt iga kümne aasta tagant, seega alustati juba 2019. aastal protsessi, mille tulemusena valmivad 2023. aastal uuendatud toitumissoovitused. Uuendamise käigus analüüsitakse vahepeal ilmunud tõenduspõhist teaduskirjandust ja uuringuid ning soovitusi ajakohastatakse sellele vastavalt. Põhjamaade toitumissoovituste koostamisel on fookuses ülekaalulisuse ja rasvumise ning jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu teemade põhjalikum käsitlus.

Põhjamaade toitumissoovituste uuendamisel avaldatakse iga peatüki mustand kõigepealt avalikuks konsultatsiooniks.

Oleme alustanud ka Eesti toitumis- ja liikumissoovituste uuendamise protsessiga ning esimene töögrupi kohtumine toimus 13.06.2022.

Eesti riiklike toitumissoovituste töörühma koosolekuprotokollid: