Valdkonnad / Toitumine

Lapsed ja noored on toiduainetetööstusele ja turundajatele oluline sihtgrupp, sest nad ei ole ainult potentsiaalsed ostjad, vaid mõjutavad ka oma pere ostukäitumist ja kujunevad tulevasteks täiskasvanud tarbijateks.

Kõigi nende kaupade hulgas, mida lapsed ja noored ostavad või mille ostmist nad mõjutavad, moodustavad toidu- ja joogikaubad ühe suurema osa. Probleem ei seisne vaid lastele ja noortele toidu ning jookide turundamises, kuid eelkõige selles, et reklaamitav toit on tihti toitainevaene ja sisaldab liiga palju rasva, soola ning lisatud suhkruid.

Lastel puuduvad kaitsemehhanismid või oskused, et teha vahet reklaamil ja mittereklaamil või mõista viimase olemust ning eesmärki. Sellised oskused arenevad enamasti välja umbes 12 aasta vanusena. Turundus hakkab laste ja noorte elu mõjutama juba oluliselt varasemas eas. Lapsed omandavad tarbijakäitumisega seotud oskused oma füüsilise ja kognitiivse arengu käigus. Vanuses 2–11 eluaastat, mil nad puutuvad kokku erisuguste äritegevusilmingutega, arenevad lastel välja tarbimismotiivid ja väärtused.

Paljude uuringute tulemused kinnitavad, et lastele on suunatud suur hulk kõrge rasva, soola ja lisatud suhkrutega reklaame, mil on oluline mõju laste toitumiskäitumisele ja tervisenäitajatele. Sealhulgas on järjest suurem roll digiturundusel, sh videomängude, mõjuisikute jms kaudu.