Valdkonnad / Toitumine

Rahvusvahelised soovitused

2010. aastal kiideti heaks Maailma Terviseorganisatsiooni poolt välja töötatud soovitused lastele suunatud toidu ja mittealkohoolsete jookide turundamiseks "Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children", mis seab liikmesriikidele eesmärgi piirata lastele suunatud kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toodete turundust.

2012. aastal valmis Maailma Terviseorganisatsiooni ja EL liikmesriikide poliitikutele suunatud raamdokument "A framework for implementing the set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children", mis toetab World Health Assembly (WHA63.14) ja WHO poolt väljatöötatud soovituste elluviimist. Dokument algab selgitusega, mida mõeldakse turunduse (sh lastele suunatud turunduse) all ja kes on sellesse kaasatud. Antakse juhised poliitika arendamiseks, selle rakendamiseks ja järelevalveks, hindamiseks ning teadustööks.


Eesti regulatsioonid ja soovitused

Lastele ja noortele suunatud toiduturundust reguleerivad seadused:

Soovituslikud reklaamijuhendid:

Toidu märgistamist puudutavad juhendid:

  • Toidu märgistamise valdkonnaga, sh toitumis- ja tervisealased väited, tegeleb Eesti Vabariigis Maaeluministeerium. Sellekohane täiendav info on kättesaadav Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Lastele ja noortele suunatud toiduturundust reguleerivad seadused:  • Eesti reklaamiseadus (lastele suunatud reklaam § 8) • Tarbijakaitseseadus (§15) Soovituslikud reklaamijuhendid:  • Tarbijakaitseameti koostatud juhend lastele suunatud reklaamidele ja lapse kasutamisele reklaamis  • Energiajookide turustamise hea tava. Maaeluministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Tervise Arengu Instituudi ning Veterinaar- ja Toiduameti välja töötatud energiajookide turustamise hea tava, millest lähtuda energiajookide märgistamisel, reklaamimisel ja müügiks esitlemisel. Toidu märgistamist puudutavad juhendid:  • Toidu märgistamise valdkonnaga, sh toitumis- ja tervisealased väited, tegeleb Eesti Vabariigis Maaeluministeerium. Sellekohane täiendav info on kättesaadav Maaeluministeeriumi kodulehelt.