Valdkonnad / Toitumine

Ülekaalulisus ja rasvumine on muutumas üha tõsisemaks probleemiks kogu maailmas. Ülekaalulisus suurendab oluliselt riski haigestuda eluohtlikesse kroonilistesse haigustesse nagu näiteks 2. tüübi diabeet ja südame-veresoonkonnahaigused. Need on peamised haigused, mis põhjustavad enneaegset suremust. 

Ülekaalu peamised põhjustajad on vähene kehaline aktiivsus ja tasakaalustamata toitumine.

Viimasele, 2016. aasta kevadel toimunud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu küsitlusele (enesehinnangulised andmed), vastas 2751 inimest vanuses 16–64 aastat. 

Uuringutulemused näitasid, et võrreldes varasemate uuringutega märkimisväärseid muutusi Eesti täiskasvanute tervisekäitumises, ka toitumise osas, ei olnud.

Soovitavast päevasest kogusest vähem söövad puuvilju/marju peaaegu pooled vastanutest (46%), köögivilju 67% vastanutest. 

Jätkuvalt on tõsiseks probleemiks täiskasvanute ülemäärane kehakaal. Ülekaalus (kaaluindeks 25,05–29,9) oli 40% meestest ja 27% naistest. Näitaja tõus oli enamikes meeste vanuserühmades ning 16-24 ja 45-54 aastastel naistel, kõigis vanuserühmades oli ülekaaluliste osa meestel suurem kui naistel. Rasvunud (kaaluindeks 30 või rohkem) olid, st põdesid rasvtõbe, 20% meestest ja 19% naistest, näitaja on pidevalt kasvanud alates 1994. aastast.

Meeste hulgas on rasvunute osa tõusnud kiiremini ning naistest suurem. Rasvunuid oli kõige rohkem 55–64-aastaste seas ja enamikes vanuserühmades (va kõige vanemad) oli nende osa suurem meestel.