Valdkonnad / Toitumine

Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel toimus 2006. aastal välja antud Eesti riiklike toitumis- ja toidusoovituste uuendamine ning uuendatud soovitused valmisid Eesti toitumis- ja liikumissoovitustena 2015. aastal (avaldati 2017.a.). Soovitusi vaadatakse üle ligikaudu iga 10 aasta tagant.

Eesti riiklike toitumissoovituste (2015) töörühma koosolekuprotokollid