Uudised / Sotsiaalministeerium eraldas puudega laste lapsehoiuteenuse osutamiseks ligi miljon...

Sotsiaalministri käskkirjaga eraldas ministeerium 989 805 eurot, et toetada raske või sügava puudega lastele mõeldud lapsehoiuteenust.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on kõigil raske või sügava puudega kuni 18-aastastel võimalik saada riigi poolt toetust 371 eurot aastas lapsehoiuteenuse ostmiseks. "Lapsehoiuteenus võimaldab lapse vanematele vaba aega lapse hooldamisest ja sageli kasutatakse teenust just koolivaheaegadel, kui lapsed on kodus ja vanemad peavad tööl käima. Lapsehoiuteenuse eesmärk ei ole asendada lasteaeda või kooli, sest puudega lastel on teiste lastega võrdne õigus käia haridusasutuses," märkis minister Pevkur.
 
Tegevusloaga lapsehoiuteenuse pakkujaid on Eestis üle 350-ne, mõned neist on spetsialiseerunud ainult puudega lastele. Lapsehoiuteenust pakutakse nii lapsehoidja kui ka lapse enda kodus või teistes sobilikes ruumides. Kõik lapsevanemad, kes kasvatavad raske või sügava puudega last, võivad pöörduda kohaliku omavalitsuse poole riikliku lapsehoiuteenuse saamiseks. Raha eraldatakse kolmepoolse (lapsevanem, omavalitsus, teenusepakkuja) lepingu alusel. Lapsevanem ise valib endale sobiva tegevusloaga teenusepakkuja.
 
Lapsehoiuteenust rahastatakse puudega lastele alates 2007. aastast. 
 
Lisainfo:

  • Diana Lorents
    Sotsiaalministeerium
    Avalike suhete osakond
    372 51 83 531