Uudised / 20. maist peavad kõik tubakatooted ja seonduvad tooted vastama ette nähtud nõuetele

Alates 20. maist peavad kõik Eestis turul olevad tubakatooted – ning seonduvad tooted nagu elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid – vastama direktiiviga ette nähtud nõuetele.

Seadus keelab tubakatoodetes ja elektrooniliste sigarettide nikotiini sisaldavas vedelikus lisandina vitamiinide, kofeiini või tauriini ning muude stimulaatorite kasutamise. Samuti ei tohi kasutada aineid, mis annavad tubakasuitsule värvuse, ning aineid, mis hõlbustavad nikotiini omastamist. Tubakatoodete filtrid, paberid, pakendid või kapslid ei tohi edaspidi sisaldada maitse- ja lõhnaaineid, tubakat ega nikotiini.

Edaspidi on uute pilthoiatuste kasutamine kohustuslik sigarettide ja suitsetamistubaka, sealhulgas vesipiibutubaka pakenditel ning muudele tubakatoodetele on kohustuslik kanda terviseohu hoiatused.

Tubakatoote pakendi märgistus ei tohi tarbijat selle sisu suhtes eksitada ega jätta väära muljet selle tervisemõjude kohta. Ka nikotiinisisaldusega elektroonilistele sigarettidele tuleb panna terviseohu hoiatused ning maksimaalne lubatud nikotiinisisaldus on 20 mg/ml. Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordselt kasutatava täitekapsli või mahuti maht ei tohi olla suurem kui kaks milliliitrit ning täitevedeliku pakendi maht suurem kui kümme milliliitrit. Elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid peavad olema lapse- ja võltsimiskindlad, kaitstud purunemise ja lekkimise eest ning varustatud mehhanismiga, mis hoiab ära täitmise ajal lekkimise.

2016. aasta 20. mail jõustunud tubakadirektiivis nähti ette üleminekuaeg 20. maini 2017 nõuetele mittevastava toodangu ära müümiseks. Alates 1. juunist 2017 kaotatakse ka hoonetes asuvad suitsetamisalad.

Täpsemat informatsiooni kehtivate nõuete kohta leiab tubakaseadusest.