Uudised / Tervise Arengu Instituut kutsub kohalikke omavalitsusi läbi viima „Imelised aastad“...

Tervise Arengu Instituut viib läbi konkursi kohalikele omavalitsustele „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi läbiviimiseks perioodil august 2017 – detsember 2017. Planeeritud on läbi viia orienteeruvalt 25 lapsevanemate koolitusgruppi.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega.

Uuringud näitavad, et koolitusprogrammi läbinud vanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas positiivsed suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress. Programmi rakendamise järel suureneb laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ja paranevad suhted eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmi oodatakse osalema 3 – 8-aastaste laste vanemad, kes vajavad laste kasvatamisel tuge ja vanemad, kelle lastel esineb mõningaid käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne. Programmi „Imelised aastad“ pakutakse nii eesti- kui venekeelsele elanikkonnale.

Programmi vajalikkust ja elluviimist tutvustavat videot on võimalik vaadata siit.

Ootame omavalitsusi üksi või ühiselt (kõrvuti asuvad omavalitsused) kandideerima lapsevanemate koolitusgruppide läbiviimiseks.

Konkursi kutse osalemistingimustega.

Konkursil osalemise sooviavaldusi ootame hiljemalt 25.05.2017. a aadressile kart.vajakas@tai.ee.