Uudised / Selgusid konkursi tulemused „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks kohalikes o...

26. aprillil k. a kuulutati välja uus üle-eestiline konkurss vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolituste läbiviimiseks kohalikes omavalitsustes 2017. a teisel poolaastal. Konkursile laekus 22 sooviavaldust 25-lt omavalitsuselt (sh kolm kahe valla peale esitatud ühisavaldust) kokku 25 koolituse läbiviimiseks. Piirkondade lõikes tuli kõige enam sooviavaldusi Lõuna- ja Põhja-Eestist (vastavalt 12 ja 5). Enamik sooviavaldusi esitati eestikeelsete koolituste läbiviimiseks, kaks avaldust venekeelsetele koolitusgruppidele ja üks eesti-vene segagrupile. Kõik esitatud sooviavaldused vastasid konkursi tingimustele ning järgnevalt toimub konkurss grupijuhtide leidmiseks soovitud piirkondadesse.

Kui eelnevatel konkurssidel hüvitas koolitustega seotud kulud Tervise Arengu Instituut, siis edaspidi katavad koolituste läbiviimisega seotud lisakulud (toitlustus, lapsehoid jms) omavalitsused oma eelarvest. Koolitusi läbiviivate grupijuhtide tööjõukulud katab endiselt Tervise Arengu Instituut.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse Eestis läbi alates 2014. aasta sügisest. 2017. a juuni seisuga on programmi läbinud enam kui 500 Eesti lapsevanemat.