Uudised / Ootame kohalikke omavalitsusi taotlema toetust „Imeliste aastate“ koolituste läbivi...

Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda toetust vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolituste läbiviimiseks sel kevadel ja sügisel. Toetust on võimalik saada kuni pool koolituse maksumusest. Programmi "Imelised aastad" on rakendatud Eestis 2014. aastast. Selle eesmärk on aidata lapsevanematel arendada hästitoimivaid strateegiaid, et toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega.

Programmi tutvustavat videot on võimalik vaadata siit.

Uuringud näitavad, et koolitusprogrammi järel:

  • paranevad vanemate vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress.
  • kasvab laste sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega.

Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmis saavad osaleda:

  • 2 – 8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega.
  • vanemad, kelle lastel on käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

„Imelised aastad“ programmi pakutakse eesti- ja venekeelsena.

Konkursil osalemise sooviavaldusi ootame hiljemalt 15.02.2018. a aadressile kart.vajakas@tai.ee.

Konkursi kutse osalemistingimustega leiad siit.

Taotlusvormi Word formaadis leiad siit.