Uudised / Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" konkursil oli aktiivseim Lõuna piirko...

Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" selle aasta esimesel koolitustoetuste konkursil osales 21 kohalikku omavalitsust. Kõige rohkem taotlusi esitati Lõuna piirkonnast, kus on tänu eelmisel aastal läbi viidud väljaõppele kohapeal olemas grupijuhid, kõige vähem osalejaid oli Lääne piirkonnast.

Kohalikud omavalitsused viivad sel aastal läbi 27 "Imeliste aastate" koolitusgruppi, sealhulgas 23 eesti- ja 4 venekeelset. Üheksa gruppi viiakse läbi kevadel ja 18 sügisel. Esimene konkurss lõppes veebruari keskel, toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest.

Järgmisel konkursil on väga oodatud osalema ka Lääne- ning Kirde-, aga kindlasti ka Põhja-Eesti kohalikud omavalitsused, kuna seal on suur sihtgruppi kuuluvate vanemate osakaal. Oodatud on ka venekeelsete koolitusgruppide soovijad.

Konkursi osalesid:

 1. Elva Vallavalitsus
 2. Haapsalu Linnavalitsus
 3. Kambja Vallavalitsus
 4. Keila Linnavalitsus
 5. Kohila Vallavalitsus
 6. Narva Linnavalitsus
 7. Otepää Vallavalitsus
 8. Paide Linnavalitsus
 9. Põltsamaa Vallavalitsus
 10. Rakvere Vallavalitsus
 11. Rapla Vallavalitsus
 12. Saku Vallavalitsus
 13. Saue Vallavalitsus
 14. Tallinna Linnavalitsus
 15. Tartu Linnavalitsus
 16. Tõrva Vallavalitsus
 17. Türi Vallavalitsus
 18. Valga Vallavalitsus
 19. Viljandi Vallavalitsus
 20. Võru Linnavalitsus
 21. Võru Vallavalitsus

Koolitustega kaetud kohalikud omavalitsused:

imelisedaastadkaart

 

Konkursse puudutav info: Kärt Vajakas, telefon: 6593 933, e-mail: kart.vajakas@tai.ee.

Järgmine konkurss kuulutatakse välja mais 2018. Info selle kohta saadetakse kõikidele kohalike omavalitsustele.

Programmi tutvustavat videot on võimalik vaadata siit.

Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel:

 • paranevad vanemate vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress.
 • kasvab laste sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega.
 • Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmis saavad osaleda:

 • 2 – 8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega.
 • vanemad, kelle lastel on käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

„Imelised aastad“ programmi pakutakse eesti- ja venekeelsena.