Uudised / Lasnamäe kahjude vähendamise keskus plaanitakse rajada Plasti tänavale

Tervise Arengu Instituut (TAI) kavandab Lasnamäe kahjude vähendamise keskuse Sõjamäe asumisse Plasti tänava Peterburi tee poolsesse otsa transpordimaale, kuhu püstitab selleks ajutise moodulhoone. Keskuse asukoht valiti välja koos Lasnamäe linnaosavalitsusega – see on eemal lasteasutustest ja eluhoonetest, samas hästi ligipääsetav nii ühistranspordiga, autoga kui ka jalgsi.

Keskus on plaanis avada 2018. aasta sügisel ja seal hakatakse narkootikume tarvitavatele inimestele ja nende lähedastele pakkuma nõustamist, jagatakse üledoosi puhul elu päästvat ravimit naloksoon ja õpetatakse seda kasutama, vajadusel pakutakse ka toidu- ja riideabi. Samuti hakkab keskus jagama puhtaid süstlaid ja kokku koguma kasutatud süstlaid.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul vajab Lasnamäe kahjude vähendamise keskust, kuna ligi kolmandik Tallinna narkootikume süstivatest inimestest (hinnanguliselt 1800) elavad või liiguvad Lasnamäel.

„Kahjude vähendamise keskus on esimene lüli ketis, mille kaudu sõltlastega kontakti saavutada, neid aidata ning motiveerida ravile suunduma. Vaid siis, kui suudame ühiskonnas narkomaaniat näha haigusena ja tarvitavaid inimestena, kes vajavad abi ja keda saab aidata, on ennetus- ja raviprogrammid tõeliselt efektiivsed ning inimelude kadu väiksem,“ ütles Veimer. „Keskusest võidavad kõik – nii Lasnamäe kui ka Tallinna elanikud. Pikemas perspektiivis aitab keskus piirkonnas narkootikumidest põhjustatud probleeme vähendada.“

„Kõigi lasnamäelaste turvatunde suurendamiseks on vaja astuda samme, et vähendada süstivate narkomaanide arvu. Kahjude vähendamise keskuste loomine on samm selles suunas, et tagada meile turvaline elukeskkond,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva. Ta lisas, et linnaosale oli aga oluline, et loodav keskus oleks kaugel lasteasutustest ja eluhoonetest.

TAI-s läbi viidud riskianalüüs näitas, et Lasnamäel elab või liigub kolmandik Tallinna süstivatest narkomaanidest. 18% narkosüütegudest või süütegudest, mis toimus narkootikumide korduvtarvitajate poolt, pandi toime Lasnamäe linnaosas.

Riskianalüüsis leiti, et kõige problemaatilisemad on Lasnamäel Seli ja Pae asumid. Loodav ajutine kahjude vähendamise keskus Sõjamäe asumis Plasti tänaval jääb nende vahele ka katab piirkonna vajadused.

Kahjude vähendamise keskus pakub mitmeid eri tegevusi, mis on suunatud narkootikumide tarvitamisega kaasnevate riskide vähendamisele nii sõltlastele, nende lähedastele kui ka kõigile kodanikele – vahetatakse kasutatud süstlaid puhaste vastu ja hoitakse sellega ära kasutatud süstalde tänavatele sattumise; nõustatakse sõltlasi ja nende lähedasi toimetuleku ja ravivõimaluste suhtes ja motiveeritakse narkootikumidest loobuma, õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksoon jm.

Kahjude vähendamise keskuse peamine eesmärk on vähendada vere kaudu levivate nakkushaiguste levikut. Sellel aastal on juba leitud 13 uut HIV-nakatunut, neist 6 Tallinnas. 2017. aastal registreeriti Eestis kokku 219 uut HIV-juhtu, neist 94 Tallinnas. Käesoleva aasta 6. märtsi seisuga on diagnoositud juba 45 uut HIV-juhtu, neist 19 Tallinnas.

Rahvusvahelised uuringud toovad välja (99 linnas läbiviidud analüüs), et linnades, kus pakutakse süstlavahetusteenuseid, väheneb HIV-i nakatumine 19 protsendi võrra aastas. Samas linnades, kus teenust ei ole, tõuseb see 8 protsenti aastas.

Samuti näitavad uuringud, et kahjude vähendamise keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes kahjude vähendamise keskusi ei kasuta. Seega aitavad need keskused narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna leevendada.