Uudised / Pevkur: demograafilise olukorra muutust tuleb võtta kui võimalust, mitte probleemi

Poolas, Sopotis kohtuvad sotsiaal- ja tööteemadega tegelevad ministrid. Arutelu keskmes on demograafilisest olukorrast tingitud muudatused. Poola eesistumise üks põhiteemasid on vananev elanikkond ning sellest tulenevad muutused tööjõuturul.

Minister Pevkur jagas oma sõnavõtus eesistuja tõstatatud teema olulisust. "Kogu Euroopa elanikkond vananeb ja selle tõsiasjaga tuleb arvestada kõigis valdkondades. Sageli kiputakse tööjõu vananemist käsitlema probleemina, aga pigem tuleks seda käsitleda kui väljakutset ja võimalust," ütles minister. "Eesti  vanemaealised on Euroopa võrdluses üsna aktiivsed töölkäijad. Vanemaealiste tööhõive püsis üsna kõrge ka kriisi ajal. Seda taset aitas hoida ning praeguseks juba kasvatada nii eakate töölkäimist soodustav maksukeskkond kui vanemaealistele suunatud tööturul püsimist ja tööturule naasmist toetavad meetmed," lisas Pevkur.

Euroopa sotsiaal- ja töövaldkonna ministrid kohtuvad Poolas 7.-8. juulil. Kohtumisel käsitletakse põlvkondade solidaarsuse ja demograafilise olukorra muutusest tulenevaid küsimusi.