Uudised / „Imelised aastad“ konkursi läbis 16 kohalikku omavalitsust

Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" mais väljakuulutatud toetuskonkursil osales 16 kohalikku omavalitsust. Toetust oli võimalik taotleda kuni pool koolituse maksumusest ja Ida piirkonnas  kuni kolmveerand koolituse maksumusest.

Lõuna ja Põhja piirkonnast laekus mõlemast 6, Lääne piirkonnast 3 ja Ida piirkonnast 1 taotlus.

Konkursi tulemusel viiakse läbi 21 "Imeliste aastate" koolitusgruppi, sealhulgas 18 eesti- ja 3 venekeelset. 10 gruppi viiakse läbi 2018. aasta sügisel ja 11 gruppi 2019. aasta kevadel.

Kaks kohalikku omavalitsust kasutas võimalust delegeerida koolituse korraldamisega seotud tegevused koostööpartnerile – ühel juhul on koostööpartneriks lasteaed ja teisel juhul laste- ja perekeskus. Soovitame seda võimalust aktiivselt kasutada ka teistel kohalikel omavalitsustel.

Toetuse said ja koolitusi viivad läbi:

2018. a sügisel:

 1. Harku vald
 2. Märjamaa vald
 3. Rae vald
 4. Väike-Maarja vald
 5. Võru linn
 6. Saarde vald
 7. Rõuge vald
 8. Põlva vald
 9. Saaremaa vald
 10. Sillamäe vald (venekeelne)

2019. kevadel:

 1. Võru linn 
 2. Viljandi linn
 3. Vinni vald
 4. Tõrva vald
 5. Põhja-Pärnumaa vald (2 gruppi)
 6. Elva vald
 7. Tallinn  (4 gruppi, sh 2 venekeelset)

Kõiki 2018. ja 2019. aastal algavaid koolitusi näed siit.

Konkursil osalenud kohalikud omavalitsused (sinine tähistab eestikeelseid, oranž venekeelseid gruppe):

Osalenud KOVid mai2018 kaart

Konkursse puudutav info: 6593 933, e-mail. 

Konkursid hakkavad toimuma regulaarselt kaks korda aastas. Järgmine konkurss kuulutatakse välja oktoobris-novembris 2018 ning selle raames saab toetusi taotleda 2019. aasta 1. ja 2. poolaastaks. Info selle kohta saadetakse kõikidele kohalike omavalitsustele. Järgmisele konkursile ootame osalema kõiki kohalikke omavalitsusi, nii neid, kes on koolitusgruppe juba läbi viinud kui ka neid, kes koolitusgruppe veel läbi viinud ei ole.

Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel:

 • paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused ning väheneb stress.
 • kasvab laste sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega.
 • pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programmis saavad osaleda:

 • 2–8-aastaste laste vanemad, kellel on tekkinud küsimused seoses laste käitumise ja nende arengu toetamisega.
 • vanemad, kelle lastel on käitumisprobleeme, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Programmi tutvustavat videot on võimalik vaadata siit.