Uudised / Vastvalminud juhend annab tervislikke näpunäiteid lasteaedade ja koolide puhvetitel...

Valminud on juhend, mis annab soovitusi toidu valikul lasteasutuste puhvetitesse ja müügiautomaatidesse. Soovitused koostati, et aidata lasteasutuse juhtidel ja pidajatel hinnata praegust toiduvalikut ning vajadusel muuta see valik laste jaoks tervislikumaks.

Juhendi koostamise eesmärk on abistada lasteasutuse pidajat, et hinnata lasteasutuste puhvetites ja müügiautomaatides pakutava toidu sobivust lastele ja muuta valikud rohkem tervist toetavaks.

Juhend on soovituslik ja selles tuuakse välja toidud, mida eelistada ja ka need, mida lasteasutustes pigem mitte pakkuda. Viimaste hulka kuuluvad näiteks energiajoogid, lisatud suhkrutega joogid, suure soolasisaldusega näksid, aga ka šokolaadid, kommid, jäätised, küpsised, magusad saiakesed ja koogid.

„Inimese toitumisharjumustele pannakse alus lapsepõlves. Ebapiisav, tasakaalustamata või ühekülgne toitumine lapsena avaldab tervisele mõju kogu ülejäänud elu,“ ütles TAI toitumise ja liikumise valdkonna juht Haidi Kanamäe. „Kuna lapsed veedavad märkimisväärse osa oma päevast koolis, siis on igati mõistetav, et koolikeskkond peaks olema lapse tervist võimalikult toetav. Üheks osaks sellest on ka toitumine. Tuleks jälgida, et ka puhvetites pakutava toidu valik annaks lastele vajalikke toitaineid ning aitaks piirata ülekaalulisuse levikut.“

Lisaks Eesti toitumis- ja liikumissoovitustele arvestati juhendi koostamisel Eesti rahvastiku toitumise uuringu ja Laste kasvu seireuuringu tulemusi, Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi lastele suunatud kõrge soola, suhkrute ja küllastunud rasvhapete sisaldusega toodete turundamise piiramiseks ning tegelikku turuolukorda.

Juhendi koostas Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Terviseametiga ning juhendi leiab terviseinfo.ee leheküljelt jaotusest toitlustamine lasteasutustes.