Uudised / Päästeamet toetab taas õnnetuste ennetamise ideekavandeid

Päästeamet kuulutab üheteistkümnendat korda välja ideekavandite konkursi õnnetuste ennetamiseks, kodanikuühendustele jagab Päästeamet kokku ennetustöö toetusteks üle 22 000 euro.

Konkursiga soovib Päästeamet kaasata aktiivseid kodanikke, et leida uusi tulemuslikke lahendusi õnnetuste ärahoidmiseks. Ideekavandite elluviimine peab tõstma elanikkonna ohuteadlikkust ja inimeste oskusi ning enesekindlust õnnetustega toimetulekuks.

Tegevus peab olema suunatud tulekahjude ja põlenguohvrite, veeõnnetuste ja uppunute ärahoidmiseks, aga samuti tuletõrjespordi populariseerimiseks. Lisaks ootab Päästeamet ideekavandeid hädaabinumbri 112 teavitamiseks ja numbrit meeldetuletavate leidlike abivahendite väljatöötamiseks eakatele. Ühe ideekavandi elluviimiseks on võimalik toetust taotleda veidi üle 5100 euro.

Eelmisel aastal esitati Päästeametile kokku 43 projektitaotlust, millest toetust sai kaheksa. Kokku osales selle aasta projektides, millest osad veel käivad, otseselt üle kolme tuhande inimese.

Konkursi täpsemaks tutvustamiseks toimuvad ka infopäevad, neist ja konkursi tingimustest leiab täpsema info veebiaadressilt http://www.rescue.ee/projektikonkurss

 

Lisainformatsioon:

  • Tiina Laube, projektikonkursi koordinaator
  • e-post: tiina.laube@rescue.ee
  • mob: 510 0434