Uudised / Vaher: sünteetilised narkootikumid ohustavad kogu Euroopat

Euroopa Liidu siseministrid kiitsid eilsel sise- ja justiitsküsimuste nõukogu istungil heaks Euroopa sünteetiliste narkootikumide vastase pakti. Paktis seatakse eesmärgiks tegelda aktiivselt nii sünteetiliste narkootikumide tootmise, levitamise kui ka tarbimise vastu.

„Sisuliselt luuakse iga nädal Euroopas üks uus sünteetilise narkootikumi liik, mis tõestab, et sünteetiliste narkootikumide turg on plahvatuslikult kasvanud. Erinevalt heroiinist kui ka kokaiinist ei ole Euroopa Liit sünteetiliste narkootikumide puhul üksnes lõppturuks, vaid paljud meelemürgid, näiteks amfetamiin, kannavad kahjuks tihti tootjamärki 'made in Europe,'" selgitas siseminister Ken-Marti Vaher vajadust fokuseerida EL tegevust. „Poola võttis võitluse sünteetiliste narkootikumidega oma eesistumisel peamiseks prioriteediks ja see kattub igati Eesti kompromissitu ja range narkovastase hoiakuga", sõnas siseminister.

Suurt rõhku on paktis pandud kriminaaltulu konfiskeerimisele. Siseministri sõnul on narkoäris tegutsevate gruppide tulude väljaselgitamine, külmutamine ja konfiskeerimine väga tõhus vahend võitluses raskete uimastikuritegude vastu. „Organiseeritud kuritegelike gruppide tulu vajab suuremat tähelepanu kogu EL ulatuses. Ennetustöö on oluline, kuid selle kõrval tuleb suunata tugev löök kurjategijate kõige valusamasse kohta, milleks on nende kuritegelikult teenitud tulu". Lisaks andis nõukogu Europolile suunised tugevdada operatiivtöö koordinatsiooni liikmesriikide vahel, erilist tähelepanu soovitakse pööratakse politseinike väljaõppele narkolaborite avastamisel ja likvideerimisel. Lisaks lepiti kokku karmistada kontrolli sünteetiliste narkootikumide tootmises kasutatavate lähteainete üle ning kaalutakse võimalusi muuta lihtsamaks uute ohtlike ainete keelustamine.