Uudised / Töörühm asub uuendama riiklikku tubakapoliitikat

Töörühm asub uuendama riiklikku tubakapoliitikat

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 18. November 2011

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kutsus kokku töörühma „Tubakapoliitika rohelise raamatu" väljatöötamiseks. Minister Pevkuri sõnul on töörühma ülesanne üle vaadata riiklik tubakapoliitika vähendamaks tubaka tarvitamist ning teha vajadusel ettepanekuid karmistamaks karistusi eelkõige tubakatoodete alaealistele kättesaadavaks tegemise eest.

„Tubaka tarvitamisega seonduvad haigused on jätkuvalt Eestis väga suure hulga surmade põhjuseks. Kõik peavad mõistma, et suitsetamine võib tappa ja tubakaga võitlemiseks peab koostööd tegema võimalikult laiapõhjaliselt. Seetõttu on heameel, et töörühmas olid nõus kaasa lööma näiteks tuntud südamearst dr Margus Viigimaa, kaupmeeste esindajana Marika Merilai, aga näiteks ka kooliõpilaste esindajana Karmen Koit Eesti Õpilasesinduste Liidust. Ehk kokku sai väga esinduslik töörühm nii riigi, arstide, vabasektori kui kaupmeeste esindajatest," selgitas minister.

Töörühma ülesanne on kujundada ka Eesti seisukohad tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate Euroopa Liidu liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ muutmise eelnõu). Töörühm peab esitama „Tubakapoliitika rohelise raamatu" sotsiaalministrile hiljemalt 30. septembriks 2012.

Töörühma kuulub kokku 21 inimest, seda juhib Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Ivi Normet. Töörühma liikmete hulgas on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Kardioloogide Seltsi, Terviseameti, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Kopsuarstide Seltsi, MTÜ Tubakavaba Eesti, MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad.

Tubakapoliitika värskendamine kuulub valitsuse tegevusprogrammi, mille kohaselt vaatab valitsus tubaka tarvitamise vähendamiseks üle riikliku tubakapoliitika ning karmistab vajadusel karistusi nende alaealistele kättesaadavaks tegemise eest.