Uudised / Selgunud on Tervist Edendavate Koolide hea praktika näidete konkursi tulemused

Tervise Arengu Instituut korraldas 1.-18. novembrini Tervist Edendavate Koolide võrgustiku koolidele konkursi, mille eesmärgiks oli koondada tervist toetavate tegevuste andmebaasi häid näiteid tervist edendavatest laste- ja noorteprojektidest ning parimatest kogukonna kaasamise ja koostöö praktikatest. Häid praktikaid oodati kolmes tähtsas koolielu puudutavas valdkonnas: vaimset tervist toetava õpikeskkonna kujundamine, füüsilise keskkonna kujundamine ja turvalise koolikeskkonna loomine.

Tööd esitati elektroonselt veebilehel www.terviseinfo.ee, kust alates 28. novembrist võib iga soovija need ka leida (siit). Kõik konkursile laekunud tööd jäävad tervist toetavate tegevuste avalikku andmebaasi ning kõigil on nendega võimalik tutvuda ja omale eeskujuks võtta.

Erinevate hea praktika näidete esitamisele arvulisi piiranguid ei olnud, küll aga pidi praktika kirjeldus kajastama toimunut nii, et kõigil huvitatuil oleks võimalik saada ettekujutus sellest, miks ja kuidas seda tehti. Oluline oli ka tegevuse järelanalüüs. Esitatud info alusel peab olema võimalik kõigil huvilistel sarnast tegevust uuesti läbi viia.

Konkursile laekus 71 tegevust 32-st koolist:

Audru Keskkool Jõgeva Ühisgümnaasium Kabala Lasteaed-Põhikool
Kadrioru Saksa Gümnaasium Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Konguta Kool Kullamaa Keskkool Kuressaare Gümnaasium
Käina Gümnaasium Narva Eesti Gümnaasium Narva Peetri Kool
Narva Soldino Gümnaasium Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium Osula Põhikool
Palade Põhikool Pirita Majandusgümnaasium Tallinna 37. keskkool
Tallinna Arte Gümnaasium Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Tallinna Tondi Põhikool Tallinna Õismäe Gümnaasium Tartu Descartes'i Lütseum
Tartu Raatuse Gümnaasium Tartu Veeriku Kool Valguta Lasteaed-Algkool
Vinni-Pajusti Gümnaasium Võhma Gümnaasium Võru I Põhikool
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium Ülenurme Gümnaasium

Tegevusi hinnanud žürii koosseisu kuulusid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppetooli juhataja Moonika Viigimäe, sama kooli üliõpilane Mari-Anne Pregel, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja Anu Rannus, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-õppejõud Mario Ören, Tallinna Haridusameti tervisedenduse spetsialist Eve Levand, tervisedendaja Raimo Pregel ning Tervise Arengu Instituudist spetsialist Mariliis Tael ja projektijuht Reelika Viitamees.

Kõiki tegevusi hinnati viiepallisüsteemis, arvestades, kas...

  • tegevus on sihipärane ja ajaliselt piiritletud;
  • tegevus põhineb reaalsetel vajadustel;
  • tegevus vastab sihtrühma spetsiifikale ja vajadustele;
  • tegevuse kavandamisse ja läbiviimisse on kaasatud kõik asjakohased huvigrupid;
  • tegevus on hinnatud.

Žürii poolt tahaksime eriliselt tunnustada kõiki koole, kuid auhinnalisi kohti on kahjuks vaid kolm. Auhinnad parimate praktikate eest lähevad Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumile, Konguta Koolile ja Palade Põhikoolile.

III koht ja 250-eurone Euronicsi kinkekaart, 20 AHHAA pääset ja 30-eurone kinkekaarti Apollo raamatupoelt kuulub Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumile võistlustöö „Kiusamiskonverents" eest. Zürii leidis ühiselt, et lähenemine kiusamise ennetamisele oli tavapärasest erinev ning kõigi võrdsust väärtustav. Teemad olid õpilastele eakohased ning hästi valitud ning nendega tegelemine andis võimaluse kiusamiskäitumise olemuse sügavamaks lahtimõtestamiseks ja seega ka taunimiseks.

II koht ja 300-eurose Euronicsi kinkekaardi, 30 AHHAA pääset ja 60-eurose kinkekaardi Apollo raamatupoelt on võitnud Konguta Kool suurepärase tegevuse „Söönuks ühe euroga" eest. Tegevus oli kaasahaarava ideega, eluks vajalike toimetulekuoskusi tõstev, mitmeid õppeaineid lõimiv ning oskuslikult kavandatud ning läbi viidud.

I koht ja 350-eurone Euronicsi kinkekaart, 40 AHHAA pääset ja 90-eurone kinkekaart Apollo raamatupoelt kuulub Palade Põhikoolile tegevuse „Aktiivsustabel" eest. Eriliselt väärib esiletõstmist kõigi õpilaste kaasamine ja selle süsteemsus, tegevuse laiahaardelisus ning mitmekülgsus. Koolipoolse tegevuse hindamise tulemuste põhjal on nii õpilaste aktiivsus kui õpetajate rahulolu tõusnud. Õpilased on muutnud kohusetundlikumaks ja suurenenud osalemine huvialaringides. Zürii leidis, et tegu on julge ettevõtmisega, mis on andnud soovitud tulemusi.

Žürii tõstis esile veel Tartu Descartes´i Lütseumi tegevuse „Aktiivvahetunnid" tervisedendusliku tegevuse läbimõelduse, jätkusuutlikkuse ja sihtgruppide kaasatuse poolest. Samuti Valguta Lasteaed-Algkooli tegevuse „Väärtuste kalender 2011", mille tulemusena olid õppeaasta lõpuks paranenud õpilastevahelised suhted.

Valguta Lasteaed-Algkool saab preemiaks 100-eurose Euronicsi kinkekaardi ja 20-eurose Apollo raamatupoe kinkekaardi. Tartu Descartes´i Lütseum saab kingiks 80-eurose Euronicsi kinkekaardi ja 40-eurose Apollo kinkekaardi.

Veel pakkusid võitjatele kõva konkurentsi Narva Peetri Kool tegevusega „Ma armastan oma tervist!" ja Käina Gümnaasium tegevusega „Meie kõigi jaoks on ruumi". Eraldi tooksime välja Konguta Kooli tegevuse „Oma tervise nimel", mis pälvis žürii siira imetluse.

Tervise Arengu Instituut tänab ja õnnitleb võitjaid! Hindame kõrgelt kõigi konkursist osavõtnute panust kooli tervisedenduse edendamisel ning hea praktika jagamisel.

Võitnutega võetakse ühendust.