Uudised / Sotsiaalministeerium viib haridusliku erivajadustega õpilaste koolide tervishoiutee...

Sotsiaalminister Hanno Pevkur allkirjastas määruse muudatuse, mis tagab kõikides haridusliku erivajadustega õpilastele suunatud koolides kvaliteetse koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse võrdsetel alustel ehk sõltumata sellest, kas tegemist on riigi-, munitsipaal- või eraerikooliga.

Sotsiaalministri sõnul toob määruse muudatus endaga kaasa kolm suuremat uuendust. Esiteks, alates 1.jaanuarist 2012, laiendab see hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud munitsipaal- ja eraerikoolidele samad tervishoiuteenuste osutamise aja-, mahu- ja kohanõuded, mis on kehtestatud hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud riigikoolidele. Teiseks täpsustab muudatus kõnealustes koolides vajaliku abi alla kuuluvaid kooliõe tegevusi, mis on vajalikud tulenevalt kroonilise või ägeda haigusega lapse terviseseisundist. Lisaks kehtestab muudatus kooliõe koormuseks 1,0 kooliõde 125 õpilase kohta kõikides erivajadustega õpilastele suunatud koolides olenemata omandivormist. Viimased kaks suuremat muudatust hakkavad kehtima alates 1. jaanuar 2013.

„Muudatused tagavad, et hariduslike erivajadustega õpilane saab koolis viibides kogu vajaliku õendusabi koolist," ütles minister Pevkur. „Seega kaob vajadus saada koolis lisaks koolitervishoiuteenusele koduõendusteenust või pereõe teenust, samal ajal, kui see tegelikult oleks lahendatav kooliõe poolt." Ta lisas, et kõnealustes koolides saaks kooliõde teostada ka muid tervishoiuteenuste alla kuuluvaid tegevusi (õendustoiminguid). „Lisaks kehtestatakse kooliõe töökoormuseks reaalne optimaalne töökoormus."

Määruse muudatuste rakendamiseks hariduslike erivajadustega õpilastele ja nende vanematele lisakulusid ei ole ette näha. 2011. aasta seisuga hõlmab muudatus 44 hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli, millest 25 on riigikoolid, 13 munitsipaalkoolid ja 6 eraerikoolid.