Uudised / Laste ja perede heaolu on ühiskonna jätkusuutlikkuse tagaja

Laste ja perede heaolu on ühiskonna jätkusuutlikkuse tagaja

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 19. Detsember 2011

16.detsembril tutvustas Sotsiaalministeerium Tallinnas Õpetajate Majas infoseminaril „Laste ja perede arengukava 2012-2020" olulisemaid eesmärke ja tegevusi, mis annavad suuna riigile järgnevateks aastateks laste heaolu parandamisel.

20. oktoobril 2011 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Laste ja perede arengukava 2012-2020". Sotsiaalministeerium koostas riikliku arengukava, kaasates protsessi üle 100 oma ala eksperdi. Arengukava seab pikaajalised eesmärgid meie laste ja perede heaolu tõstmiseks.

„Arengukava ei ole koostatud selleks, et ta riiulisse tolmu koguma panna. Laste ja perede arengukava näol on tegemist reaalse tööplaaniga nii riigile, kohalikule omavalitsusele kui vabasektorile," ütles Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu. Laste ja perede arengukavaga seab riik eesmärgiks tõhustada jõuliselt lastekaitsetöö korraldust, toetada vanemlust, parandada perede iseseisvat majanduslikku toimetulekut ning edendada töö-, pere- ja eraelu ühitamist.

Laste ja perede arengukavaga antakse selge suund ennetustööle. Probleemide ennetamine ja ärahoidmine on tulemuslikumad, kui tagajärgedega võitlemine. Näiteks on riigile väga kulukas panustada kallitesse ravi-ja rehabilitatsiooniprogrammidesse – samal ajal saab vanemlike oskuste arendamise kaudu vältida laste õigusrikkumisi, sõltuvuskäitumist, hooletussejätmist.

Laste ja perede arengukava oluliseks põhimõtteks on: iga laps on väärtus. Laste ja perede heaolu on ühiskonna jätkusuutlikkuse tagaja. Arengukava ja rakendusplaan on leitavad Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.