Uudised / Koolide head tervisedenduse praktikad said tunnustuse

Koolide head tervisedenduse praktikad said tunnustuse

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 19. Detsember 2011

Konkursi koolide tervist edendavate hea praktika näidetest võitsid Palade Põhikool Hiiumaalt, Konguta Kool Tartumaalt ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium. Konkursi eesmärk oli koolide kogemuste koondamine uude tervist toetavate tegevuste andmebaasi ning andmebaasi tutvustamine.

Konkursi korraldas Tervise Arengu Instituut koolidele, mis on ühinenud tervist edendavate koolide võrgustikuga. Häid praktikaid oodati kolmes valdkonnas: vaimset tervist toetava õpikeskkonna kujundamine, füüsilise keskkonna kujundamine ja turvalise koolikeskkonna loomine. Kokku laekus konkursile 71 tegevust 32 koolist.

Esikoha vääriliseks tunnistati Palade Põhikool tegevuse „Aktiivsustabel" eest. Konkursi ühe korraldaja, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Siivi Hanseni sõnul väärib esiletõstmist kõigi õpilaste kaasamine, tegevuse süsteemsus, laiahaardelisus ning mitmekülgsus. „Žürii leidis, et tegu on julge ettevõtmisega ning see on koolis andnud soovitud tulemusi," lausus Hansen.

Teise koha pälvis Konguta Kool tegevuse „Söönuks ühe euroga" eest. Tegevus oli kaasahaarava ideega – kokku olid pandud eurole ülemineku harjutamine ning tervisliku toitumise teema. Žürii hinnangul tõstis see eluks vajalikke toimetulekuoskusi, lõimis mitmeid õppeaineid ning oli oskuslikult kavandatud ja läbi viidud.

Konkursi kolmanda koha sai Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium esitatud praktika „Kiusamiskonverents" eest. Žürii leidis ühiselt, et lähenemine kiusamise ennetamisele oli tavapärasest erinev ning kõigi võrdsust väärtustav. Teemad olid õpilastele eakohased ning hästi valitud ning nendega tegelemine andis võimaluse kiusamiskäitumise olemuse sügavamaks lahtimõtestamiseks ja seega ka taunimiseks.

Žürii tõstis esile veel Tartu Descartes´i Lütseumi tegevuse „Aktiivvahetunnid" ning Konguta Kooli, kus õpetajate initsiatiiv ja entusiasm, mida kajastas hea praktika „Oma tervise nimel", pälvis žürii siira imetluse.

Konkurssi kokku võttes rõhutas Siivi Hansen: „Koolid rakendavad üha enam eduka tervisedenduse põhimõtteid ja integreerivad neid kooliellu. Positiivne on, et need tegevused on aja jooksul läinud üha suuremat hulka õpilasi ja ka kogukonda kaasavaks".

Kõik konkursil osalenud praktikad on tutvumiseks, inspiratsiooni saamiseks ning järgi tegemiseks veebilehe Terviseinfo.ee tervist toetavate tegevuste andmebaasis. Kõik andmebaasis olevad head näited on nende läbiviijate poolt lahti kirjutatud ning analüüsitud. Andmebaasi sisestatud tegevused on eelnevalt Tervise Arengu Instituudi spetsialistide poolt üle vaadatud ning sobivaks hinnatud.

 

Lisainfo:

  • Maris Jakobson
  • Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
  • 659 3906, 5302 2737
  • maris.jakobson@tai.ee