Uudised / Algab koolitoidu uuring

Algab koolitoidu uuring

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05. Jaanuar 2012

Tervise Arengu Instituut alustab uuringut, mille eesmärk on välja selgitada koolilõuna söömine ning sellega rahulolu.

Küsimustik käsitleb koolinoorte söömisharjumuste ja -võimaluste teemasid. Uuringus osaleb ligikaudu 50 üldhariduskooli üle Eesti. Uuringu valimiks on 1200 õpilast 3., 6., 9. ja 12. klassidest, lisaks koolide juhtkond ja toitlustajad. Uuringus osalevad koolid jäävad anonüümseks.

Uuringut viib läbi küsitlusfirma OÜ Eesti Uuringukeskus. Küsitlusperiood kestab kuni jaanuari lõpuni ja uuringu tulemused selguvad aprillis.

"Kuigi koolilõuna oli lõppenud aastal sageli avalikkuse suurema tähelepanu all, siis meil seni puudus usaldusväärne teave koolides pakutava toidu ja selle söömise kohta," selgitas Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi. "Uuring annab vastused mitmetele küsimustele, näiteks kui rahul on õpilased koolilõunaga ning mis on võimaliku rahulolematuse põhjused. Uuringu tulemused on abiks meie edaspidise töö planeerimisel koolitoidu paremaks muutmisel."

Eestis on koolitoit algkooliõpilastele tasuta kättesaadav 2002. aastast. Alates 2006. aastast on riigieelarves ette nähtud toetus koolilõuna kulude katmiseks ka põhiharidust omandavatele õpilastele. 2011. aasta sügisest on Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul koolilõuna maksumuseks 78 eurosenti ühe õpilase kohta päevas. See raha peaks täielikult minema tooraine peale. Kui koolilõuna maksumus kujuneb suuremaks, on omavalitsustel kaks võimalust: kas lisada riigi toetusele puudujääv osa ise või küsida lisa lapsevanematelt.

Koolitoit valmistatakse enamikes koolides koha peal. Seda teeb reeglina kas toitlustusfirma, FIE või kooli enda palgal olev köögipersonal.

Möödunud aasta lõpus hindas Tervise Arengu Instituut koolides ka riikliku koolipuuviljakava efektiivsust ja märgatavust ning laste harjumusi ja eelistusi puu- ja köögiviljade söömisel. Selle uuringu tulemused avalikustatakse veebruaris.

 

Lisainfo:

  • Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituudi ekspert, 518 5960, tagli.pitsi@tai.ee
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee