Uudised / Asenduskodude lapsed õpivad tuleohutust

Asenduskodude lapsed õpivad tuleohutust

  • Autor:Päästeamet
  • 18. Jaanuar 2012

Sel nädalal alustavad päästespetsialistid Eesti asendus- ja turvakodude lastele tuleohutusalaste teadmiste ja oskuste jagamist. Lastele ja asenduskodu personalile räägitakse, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui tulekahju on juba puhkenud. Lapsed harjutavad hädaabinumbril 112 helistamist ning tutvuvad esmaste tulekustutusvahenditega.

Päästespetsialistid juhivad laste tähelepanu kergesti süttivatele materjalidele, räägivad  lahtise tule ohtudest ning sellest, kuidas töötab suitsuandur ja kuhu see paigaldada. Tuleohutusalased raamatud, õppefilmid, multikad, värviraamatud ja ülesannete vihikud, mis asenduskodudele jagatakse, aitavad lastel hiljem õpitut meelde tuletada ning kinnistada.      

"Asenduskodud on hea koht, kus õpetada lastele ja noortele käitumist just nende koduses keskkonnas, et nad tunneksid riske, oskaksid ohu korral tegutseda ja arvestada oma teiste pereliikmetega," leiab projekti koordineeriv päästespetsialist Kairet Kõljalg.

Koolitused toimuvad kõigis asendus- ning turvakodudes üle Eesti, teadmisi saab ligi 1200 last. Õppetunnid toimuvad 18. jaanuarist kuni 23. veebruarini. Esimene koolitus toimub Järvamaal Oisu perelastekodus kolmapäeval, 18. jaanuaril algusega kell 15:30.

Asenduskodus elavate laste õpetamise idee pärineb SEB Heategevusfondilt, kes toetab ka projekti ellu viimist. SEB Heategevusfondi eesmärk on toetada asendus- ja turvakodudes viibivate laste toimetulekut iseseisvas elus. "Enamjaolt on need lapsed pärit riskikäitumisega peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Seepärast algatasime ennetusprojekti, mis aitab vähendada laste riskikäitumist," sõnas SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.