Uudised / Tööinspektsioon võtab luubi alla tervishoiutöötajate psühhosotsiaalsed ohutegurid

2012. aastal toimub Euroopa Liidus psühhosotsiaalsete ohutegurite kontrollkampaania, mille korraldab Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) koos liikmesriikide esindajatega. Eestis keskendub kampaania tervishoiusektorile.

Suur töökoormus, ajasurve, „rasked" patsiendid ja vägivallaoht on vaid mõned näited psühhosotsiaalsetest ohtudest, millega tervishoiutöötajad iga päev silmitsi seisavad. Mitmeid probleeme on võimalik ennetada või vähendada väga lihtsate meetoditega, kuid selleks on vaja neid ohte märgata ja teadvustada.

Kampaania eesmärk on kontrollida psühhosotsiaalsete ohutegurite avaldumist töökohtadel ning tõsta nende hindamise kvaliteeti. Käesoleva aasta esimesel poolel korraldab Tööinspektsioon sihtkontrolle tervishoiu- ja hooldusasutustes, et juhtida tähelepanu tervislike töötingimuste olulisusele. Ka tervishoiutöötajatel endil palutakse hinnata nende töös leiduvaid võimalikke psühhosotsiaalseid ohtusid.

2.–8. märtsil korraldab Tööinspektsioon tervishoiutöötajatele neli tasuta teabepäeva, kus saab ülevaate psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetusmeetmetest ja ka tagajärgedest. Teabepäevad toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Info ürituste ja registreerimise kohta leiab nii Tööinspektsiooni kodulehel kui ka Terviseinfo.ee sündmuste andmebaasis.

Rohkem infot kampaania kohta, sealhulgas ka eestikeelsed juhend- ja infomaterjalid, leiab SLICi kodulehelt.

Tööinspektsiooni teabepäevi ja koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.