Valdkonnad / TURVALISEM ÖÖELU

Tervise Arengu Instituut ja Siseministeerium alustasid 2023. aastal Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest uue programmi elluviimist, mis Rootsis on andnud häid tulemusi ja mida tuntakse STAD (ingl k Stockholm prevents alcohol and drug problems) programmi nime all. STAD programmi eesmärk on alkoholi ja teiste uimastite tarvitamisega seotud kahjude vähendamine erinevates alkoholi- ja uimastitarvitamisega seotud  keskkondades.

Eestis hakkas STAD programm kandma nimetust „Teadlikult turvalisem“.

„Teadlikult turvalisem“  on üks väheseid kogukonda kaasavaid ennetusprogramme, mis on näidanud märkimisväärset mõju alkoholi liigtarvitamise,  alaealistele ja joobeseisundi tunnustega isikutele alkoholi kättesaadavuse ja alkoholiga seotud vägivalla vähendamisele. STAD programm on kuluefektiivne sekkumine ning seda on rakendatud mitmes Euroopa riigis.

„Teadlikult turvalisem“ programmi tegevuse tulemusel:

 • luuakse Eestile kohandatud sekkumisprogramm ja seda toetavad koolitused, mis aitavad tõkestada alkoholi kättesaadavust joobeseisundi tunnustega isikutele ja alaealistele.
 • suureneb kohaliku omavalitsuse (KOV) tasandil erinevate osapoolte ja tasandite vaheline koostöö, paraneb selgus vastutuses ja rollides ning suurenevad oskused korraldada alkoholimüügi järelevalvet.
 • suurenevad meelelahutusasutuste teenindajate ja turvatöötajate teadmised ja oskused tõkestada alkoholimüüki joobeseisundi tunnustega isikutele ja alaealistele.
 • paraneb alkoholiseaduse järelevalve teostamine KOV-i tasandil. Suureneb ööelus osalevate inimeste turvalisus.

Sekkumisprogrammi viiakse ellu hinnanguliselt kaheksas piirkonnas. Piirkonnana käsitatakse maakonda või suuremat linna või Tallinna linnaosa.

Programmis osalemiseks oli vaja osa võtta Siseministeeriumi avalikust konkursist kohalike omavalitsuste turvalisuse arenguprogrammis osalemiseks. Esimeses rahastusvoorus osales 12 kohalikku omavalitsust, kellest valiti välja 8: Saaremaa vald, Saarde vald, Viljandi linn, Elva vald, Rapla vald, Tallinna linn, Kohtla-Järve linn ja Narva linn.

Programmi info Siseministeeriumi veebilehel

 

„STAD – Turvalisem ööelu“ peamised tegevused perioodil 2023–2027:

20232024

 • Luuakse koolitused kompetentside suurendamiseks:

- Vastutustundlik alkoholi müük ja teenidus (sihtgrupp meelelahutusasutuste töötajad)

- Järelevalve ja turvalise keskkonna tagamine (sihtgrupp KOV-i järelevalve spetsialistid ja politsei)

 • Koostatakse juhendmaterjal KOV-ile „STAD – Turvalisem ööelu“ sekkumise elluviimiseks
 • Koostatakse „STAD – Turvalisem ööelu“ sekkumisprogrammi hindamisplaan

2024–2027

 • KOV-ide kaasamine sekkumise elluviimisesse (igal aastal lisandub 2 KOV-i)

 • Koolituste elluviimine sekkumises osalevates KOV-ides

 • Vastutustundliku alkoholimüügi ja -teeninduse koolituse pakkumine laiemale sihtgrupile (nt festivalide hooajalised töötajad, alkoholi müüvate kaupluste töötajad)

 • KOV-i koordinaatorite juhendamine, toetamine

 • Kommunikatsioonitegevused

 • Hindamistegevuste elluviimine

Lisaküsimuste korral võib pöörduda: Triin Mäll triin.mall@tai.ee, Tervise Arengu Instituut

Lisalugemist:

Rohkem STAD-i programmi kohta Rootsis

Rohkem STAD-i meetmete mõjust Euroopas

Infot STAD-i programmi kohta täiendatakse jooksvalt.

teadlikult turvalisem ja EL