Tervise edendamine / Paikkonnas

Koolitused

  • 12. Veebruar 2018

Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise koolitus

Koolitusel (2-päevane) on oodatud osalema eri valdkondade spetsialistid, kellel on soov oma paikkonna terviseprofiil koostada. Koolitusele soovitame tulla suurema meeskonnaga (4-6 inimest), kuna terviseprofiil valmib kõige tõhusamalt ühtse meeskonna tööna.

Koolitusel käiakse koolitajate juhendamisel läbi kogu profiili koostamise protsess - volikogus algatamisest, andmete kogumisest ja analüüsimisest kuni tegevuskava koostamiseni. Samuti harjutatakse profiili koostamise abimaterjalide kasutamist ning jagatakse näpunäiteid, mis põhinevad viimase aasta jooksul Eestis valminud profiilidel.

Koolitus on väga praktiline - koolituse jooksul saavad esimesed reaalsed sammud koostamises juba tehtud ning iseseisvalt jätkamine on oluliselt lihtsam.

Koolituse esimese päeva praktiliste tööde tarvis palume võimalusel kaasa võtta sülearvuti. Piisab, kui on 1 arvuti 2-3 inimese peale. Kasutamiseks sobivad vaid arvutid, mis võimaldavad täielikku ühilduvust MS Exceliga (Open Office ei sobi).

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi- 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele

Tervise arengu instituudi poolt loodud juhendmaterjalil baseeruv praktiline koolitus (1 päevane), kus aktiivtööde ning loengute koostoimes tutvutakse erinevate sekkumistega, mis on tõenduspõhised ning lihtsasti rakendatavad kohalikul tasandil. Sekkumised puudutavad nii toitumist, liikumist, sõltuvusainete tarvitamist kui ka vaimset tervist.

Koolitusel on oodatud osalema paikkonna aktiivsed inimesed, kes ühel või teisel viisil enda tööga elanikkonna tervisesse ja heaolusse panustavad – KOV töötajad, õpetajad, kolmanda sektori esindajad, ettevõtjad jne.

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel.