Blogi / Toitumisprogramm, mis jälgib riiklikke soovitusi

Toitumisprogramm, mis jälgib riiklikke soovitusi

  • Autor:Madli Martverk, NutriData toitumisprogrammi administraator
  • 16. Märts 2012

Tervise Arengu Instituudi loodud internetipõhine toitumisprogramm NutriData võimaldab analüüsida menüü energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Programmi esialgne versioon valmis juba 2006. aastal, sestpeale on programmi pidevalt täiendatud ning alates 2010. aastast on toitumisprogramm kättesaadav aadressil http://tap.nutridata.ee/.

Praeguseks on toitumisprogrammil juba 27 000 kasutajat. Programm on mõeldud nii inimestele, kes on huvitatud toitumisest ning selle jälgimisest, kui ka lasteasutuste, haiglate, vanglate ning teiste toitlustusasutuste personalile, kes tegelevad menüüde koostamisega.

Toitumisprogramm on kõigile tasuta, kuid selle kasutamiseks tuleb ennast kasutajaks registreerida. Uuele kasutajale on avalehele lisatud kaks programmi tutvustavat videot ning samuti leiab pea igalt lehelt abiinfo, kus punkt-punkti haaval on kõik vajalik lahti seletatud.

Toitumisprogramm koosneb kahest tasandist: tavakasutaja ja ettevõtja ehk nn toitlustajatasand. Programm võimaldab igapäevaselt täita toitumispäevikut või sisestada menüüd ning neid andmeid analüüsida. Menüüsse ja toitumispäevikusse sisestatavate toitude andmed pärinevad samuti Tervise Arengu Instituudi hallatavast toidu koostise andmebaasist, kust leiab andmeid ligi 2500 Eestis tarbitava toidu koostise ning 59 toitaine kohta.

Tavakasutaja toitumispäeviku vaade

Tavakasutaja toitumispäeviku vaade

Menüü vaade toitlustajatasandis

Menüü vaade toitlustajatasandis

Energia ja toitainete analüüsitulemusi on võimalik jälgida päeva, toidukordade või toitude tasandil. Tulemustest saab näha, milliseid toitaineid on inimene tarbinud liiga vähe või liiga palju. Lisaks energia ja toitainete saamisele on võimalus saada ülevaade tarbitud toiduainete kogusest ning seda kolmel erineval tasandil: peagruppide (nt „puuviljad ja marjad"), alagruppide (nt „õunad, pirnid") ning toiduainete kaupa (nt „õun").

Kui toitumispäeviku puhul saab analüüsida korraga vaid üht päeva, siis menüüde puhul saab tulemusi jälgida ka pikema perioodi lõikes. Selleks, et tavakasutaja saaks oma toitumispäevikust pikema perioodi kokkuvõtet teha, tuleb soovitud ajavahemik kopeerida toitumispäevikust enda menüüde alla.

Nii toitumispäevikus ja menüüs kui ka analüüsitulemustes on kasutajal võimalus jooksvalt jälgida päevas saadud energiakogust. Tavakasutaja analüüsis tuuakse lisaks välja soovitused järgmisteks päevadeks, näiteks milliseid toite eelistada ning milliseid tarbida vähem, ning jagatakse selgitusi erinevate toitainete olulisuse kohta.

Analüüsitulemuste alt leiab kasutaja ka toitainete pingeread, mis kujutavad endast järjestatud nimekirja, mille tipus on toidud, millest mingit konkreetset toitainet kõige rohkem leidub. Samuti on võimalik iga toitaine kohta lugeda lisainformatsiooni selle vajalikkusest.

Kõiki arvutustulemusi on võimalik salvestada ka Excel'i failina või välja printida.

Detailne päeva vaade vitamiinide tarbimise kohta

Detailne päeva vaade vitamiinide tarbimise kohta

Kasutajatel on võimalus programmi lisada ka enda retsepte ning toiduaineid. Nii on lihtsam ja kiirem toitumispäevikut täita. Retsepti loomisel saab kasutada nii andmebaasi kui enda lisatud toiduaineid, samuti on võimalus võtta aluseks andmebaasis sisalduvaid retsepte. Programm arvestab retseptide koostamisel vitamiinide ja vee kadu kuumtöötlusel ning toorainete külmtöötluse kadusid.

Toitumispäeviku või menüü täitmist lihtsustab oluliselt eelmisel kevadel välja tulnud arendus, mis võimaldab toidupäevikusse lisatavaid koguseid määrata piltide abil.

Koguse määramine pildiga

Koguse määramine pildiga

Lisaks kõigele eelnevale võimaldab ettevõtjatasand enda sisestatud toiduaineid, retsepte ja menüüsid andmebaasis ka teistele näitamiseks avalikustada ning hallata erinevate toiduainete külmtöötluse kaoastmeid.

Programm sisaldab näidismenüüsid koolidele ja lasteaedadele. Kõiki näidismenüüsid on võimalik enda kontole kopeerida ning soovi korral neid muuta ja täiendada.

Programmist leiab kolm kalkulaatorit: kehamassiindeksi kalkulaator, energiasoovituse kalkulaator ning tervisliku kehakaalu kalkulaator täiskasvanutele.

Kehamassiindeksi kalkulaator võimaldab kasutajatel arvutada oma kehamassiindeksit sisestades vastavasse vormi oma soo, vanuse, kaalu ning pikkuse. Lisaks on kasutajal võimalik lähemalt tutvuda alakaalu, normaalkaalu, ülekaalu ning rasvumist puudutava informatsiooniga.

Energiasoovituse kalkulaator võimaldab arvutada 24 tunni jooksul eritegevusi kombineerides kulutatud energiakogust. Saadud energiasoovitust saab salvestada menüüarvutuseks, misjärel toitumispäevikusse või menüüsse sisestatud andmeid võrreldakse kalkulaatoris saaduga.

Tervisliku kehakaalu kalkulaator võimaldab välja arvutada tervisliku kehakaalu keskmise ning ala- ja ülekaalu piirid. Lisaks antakse soovitusi tervisliku kehakaalu saavutamiseks ning säilitamiseks.

Kõiki kalkulaatoreid on võimalik kasutada ka mitteregistreerinud kasutajatel.

Lisaks leiab programmist informatsiooni veel tervisliku toitumise ning kaalutõstmise ja kaalulangetamise kohta, kuid põhjalikum toitumisalane teave asub Tervise Arengu Instituudi toitumisalasel lehel www.toitumine.ee.

Selle aasta sees on plaanis programmist ka venekeelse versiooni väljaandmine, samuti jätkub pidev arendustöö seoses programmi uuendustega tuleviku tarvis.