Blogi / Uuenenud narko.ee – kellele ja miks

Uuenenud narko.ee – kellele ja miks

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 18. Juuni 2013

Tervise Arengu Instituudi narkomaaniaalast teavet koondav veebileht narko.ee läbis hiljuti värskenduskuuri, uuenes nii lehe sisu kui väljanägemine.

Peamised uuendused:

  • Varasemaga võrreldes on selgemalt määratletud sihtgrupid ja välja toodud eri veebikülastaja rollidele (uimastisõltlane, sõltlase sõber või pereliige, tööandja jm) suunatud info.
  • Täienenud on uimastite kirjelduse osa, mis on grupeeritud vastavalt uimastitüüpidele. Uuenenud veebis on põhjalikult käsitletud ka n-ö legaalseid uimasteid (sh energiajoogid), rahusteid ja uinuteid ning sissehingatavaid aineid.
  • Väga suurt tähelepanu on pööratud lastevanematele: kuidas aru saada, kas laps tarvitab uimasteid, mis liiki abi laps üldse vajab jmt. Uue teemana on sisse toodud kaassõltuvus.
  • Täiesti uus sisuosa on „Teadmiseks tööandjale", mis annab ülevaate tööandja õigustest ja töökohustustest ning suuniseid, kuidas käituda joobes töötajaga või mida teha, kui on mure ja kahtlus, et kolleeg näib olema hakanud uimasteid tarvitama.
  • Seadusandliku poole käsitluses on lisandunud mõisted dekriminaliseerimine ja legaliseerimine ning välja toodud nende erinevused.

Narko.ee eesmärk on anda objektiivset ja faktidel põhinevat teavet uimastite ja nende kasutamise võimalike tagajärgede kohta. Venekeelne lehekülg on veel uuendamisel, kuid lähiajal on kogu info kättesaadav nii eesti kui vene keeles.

Täname Politsei- ja Piirivalveametit abi eest sisumaterjalide täiendamisel!