Blogi /

Blogi

Südamekuu: tasakaalustatud toitumine erilistes oludes

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Mai 2021

Koroonaviiruse jätkuvalt kõrge levik on taas suure osa töötajatest kaugtööle või teistsugustesse oludesse sundinud. Muutunud töökeskkonnaga harjumine on eelmisel ja väga erilisel aastal kogetule tuginedes ehk veidi hõlpsamalt sujunud. Paljudele pereinimestele aga võib igapäevane ja möödapääsmatu vajadus töö kõrvalt ka koduköögis n-ö täie eest väljas olla ja seejuures mitmekesist toitu valmistada olla üsna kurnav.

 

Kriisidega toimetulek

  • Autor:Ave-Gail Kaskla-Kuprys, töö -ja organisatsioonipsühholoog
  • 08 Märts 2021

Inimese toimetulek rasketes ja keerulistes oludes sõltub suuresti tema oskusest kohaneda, eristada olulist ja kontrollitavat paratamatusest ning oskusest ja julgusest õigel hetkel abi küsida.

 

Seni suurim vaimse tervise uuring Eestis aitab planeerida arukat tervishoiupoliitikat

  • Autor:Kenn Konstabel Tervise Arengu Instituudi vanemteadur
  • 25 Jaanuar 2021

Vastupidiselt arusaamale, et vaimse tervise probleemid puudutavad vaid väikest osa inimestest (loomulikult mitte mõistlikke ja tublisid nagu mina või mu sõbrad), näitavad USA-s ja Uus-Meremaal läbi viidud uuringud, et neid, kellel elu jooksul ei diagnoosita ühtki vaimse tervise häire episoodi, on umbes veerand elanikkonnast. Kuidas on olukord Eestis, seda me ei tea. Üldlevinud ettekujutused meid suurt ei aita või võivad olla lausa kahjulikud (näiteks arvamus, et teismeline peabki ühest maailmavalust teise siplema või vanainimesed ongi loomult pahurad).

 

Sotsiaaltöö veebruarinumber on pühendatud kohalikele sotsiaalteenustele ja abivõimalustele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 05 Märts 2021

COVID-19 levik mõjutab Eesti elanikke mitmel moel. Tuleb kasutada kõiki võimalusi toimetulekuraskustesse sattunud inimeste abistamiseks, muuta eri sihtrühmadele vajalikud teenused kohapeal paremini kättesaadavaks, unustamata seejuures sotsiaaltöö tegijate endi tööheaolu. Kõiki ajakirja Sotsiaaltöö värske numbri artikleid saab lugeda ajakirja veebilehel.

 

Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 23 Jaanuar 2021

Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Nii haigestus 2018. aastal vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 tööealised (vanuses 15-64). Surma põhjuste registri andmetel registreeriti samal aastal tööealistel üle 800 vähisurma, mis moodustas ligi 30 protsenti kõigist surmadest selles vanusrühmas.