Blogi /

Blogi

Narkootikumid töökohal: märkamine ja abistamine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 04 Juuni 2020

Aastast aastasse kasvab Eestis nende inimeste hulk, kes on elu jooksul tarvitanud mõnd narkootilist ainet. Eesti täiskasvanud rahvastiku uimastite tarvitamise uuringu (2019)* andmetel on veerand (25%) täiskasvanutest elu jooksul mõnda narkootilist ainet tarvitanud, kusjuures 7% oli teinud seda viimasel aastal ja 3% viimasel kuul. Iga neljas tarvitaja tõdeb, et see on neile kaasa toonud pingeid lähedastega, aga ka majanduslikke raskusi (15%) ning probleeme tööl või kõrgkoolis (9%).

 

Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  • Autor:Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht
  • 31 Mai 2020

Viimastel aastatel on tubakatööstuse retoorika oluliselt muutunud: räägitakse suitsuvabast tulevikust, kahjude vähendamisest ja lahenduste pakkumist rahvatervise probleemidele. Et mõista tagamaid, tuleks korraks vaadata minevikku ja siis hinnata tänaseid arenguid.

 

Tööle naasmine

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 25 Mai 2020

Koroonapandeemia taandumine toob tööandjatele kaasa pakilise küsimuse, kuidas jätkata ja korraldada tööd pärast sulgemisperioodi või kodukontoritest naasmist. Ehkki Eestis on viiruse levik praegu pidurdunud ja osa piirangutest kadumas, võib siiski juhtuda, et tulevikus toob nakkuste arvu kasv uuesti kaasa rangemad piirangud. Seega tuleks töö ümberkorraldamist vaadelda võimalike etappidena, et töökeskkonna riskide muutudes oleks hõlpsam vanade reeglite juurde tagasi pöörduda.

 

Sotsiaaltöö kirjutab sotsiaaltööst eriolukorras, sotsiaaltöötaja kutsemeisterlikkusest ning asendushooldusest ja lapse õigustest

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28 Mai 2020

Sotsiaaltöö kevadnumber (2/2020) kujunes esialgu plaanitust hoopis teistsuguseks: kohaliku sotsiaaltöö korralduse, asendushoolduse ja sotsiaaltöötaja kutsemeisterlikkusega seotud teemade kõrvale tulid lood vapratest sotsiaalala töötajatest, kes seisavad abivajajate kõrval nii eri- kui ka tavaolukorras.

 

Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal?

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 04 Mai 2020

Koroonaviirusega seotud eriolukorra piirangud on toonud lastega peredesse väljakutsed töö- ja pereelu ühildamisel ning majandusliku heaolu tagamisel. Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis Turu-uuringute AS aprilli keskel läbi küsitluse, et analüüsida perede toimetulekuga seotud küsimusi. Millised mured kimbutavad lapsevanemaid eriolukorras, uuris sotsiaalministeeriumi analüütik Age Viira.