Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Päevakajalisi uudiseid Sotsiaaltöö septembrikuu uudiskirjast

  Kategooria: Blogi

  ... use aluskoolitusel. Kohalikud omavalitsused ja asendushooldusteenuse osutajad saavad sel sügisel kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi meetodil korraldatud kohtumisi SKA ja MTÜ Ennet ... 15 September 2021
 2. Algas tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks

  Kategooria: Uudised

  ... stustega paremaks hakkama saamiseks,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et kõige enam on vai ... 03 Juuni 2021
 3. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... ugiteenuste integreeritud osutamise projekti tulemusi kohalikes omavalitsustes. Kuidas tehakse sotsiaaltööd Ida-Virumaal ning mis teenuseid arendatakse eakatele ja erivajadustega inimestele, saab lu ... 27 Mai 2021
 4. Teavituskampaania „Laps on pereootel” kutsub üles hakkama hoolduspere vanemaks

  Kategooria: Uudised

  ... lt kanda. Sel juhul naaseb laps sünniperesse. Hoolduspere sobivuse hindamise ja ettevalmistuse eest vastutab sotsiaalkindlustusamet. Lapse seaduslik esindaja on kohalik omavalitsus, kes sõlmib hooldusperega lep ... 17 Mai 2021
 5. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Juunis 2020 alustas tegevust Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“. Projekti eesmärk on tõsta kohalikes  ... 23 Märts 2021
 6. Sotsiaaltöö veebruarinumber on pühendatud kohalikele sotsiaalteenustele ja abivõimalustele ...

  Kategooria: Blogi

  ... aavad omavalitsused inimesi toetada, analüüsivad Hede Sinisaar ja Ulli Luide sotsiaalministeeriumist. Kersti Kriisk esitab kokkuvõtte oma doktoritööst, kus ta uuris kohalike sotsiaalteenuste kättesaada ... 05 Märts 2021
 7. E-rakenduse testimine

  Kategooria: Paikkonnas

  Testimisel on uus töövahend, mis lihtsustab kohalikel omavalitsustel tervise- ja heaoluprofiili koostamist. Selleks, et uus töövahend vastaks võimalikult hästi kasutaja ootustele, kaasasime kohalikud omav ... 06 November 2020
 8. Leibkondade tervishoiukulude kasv peatus

  Kategooria: Uudised

  ... tatistikast. Avaliku sektori ehk Eesti Haigekassa, keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste kulud kasvasid 2019. aastal kiiremini kui leibkondade kulutused. Avaliku sektori osa tervishoiukuludes suurenes  ... 30 Oktoober 2020
 9. Sel sügisel saavad lapsevanemad tuge 71 vanemlusprogrammi grupis üle Eesti

  Kategooria: Uudised

  ... 8 aastaste laste vanematele ning seda viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti. „Koolitustel omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toim ... 22 September 2020
 10. Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

  Kategooria: Uudised

  ... entsi anname teada, millised postrid konverentsile pääsevad. Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsust ... 17 Juuli 2020
 11. Väikekauplused ja söögikohad küsivad noortelt alkoholiostul vähem dokumenti

  Kategooria: Uudised

  ... e alkoholi ostmisel pööratakse vähem tähelepanu. Kohalikud omavalitsused peavad siin pead kokku panema ja mõtlema, kuidas alkoholi kättesaadavust noortele vähendada.“ Kui ostjaks oli noormees, küsiti do ... 17 Juuni 2020
 12. Sotsiaaltöö kirjutab sotsiaaltööst eriolukorras, sotsiaaltöötaja kutsemeisterlikkusest ning asendushooldusest ja lapse õigustest

  Kategooria: Blogi

  Sotsiaaltöö kevadnumber (2/2020) kujunes esialgu plaanitust hoopis teistsuguseks: kohaliku sotsiaaltöö korralduse, asendushoolduse ja sotsiaaltöötaja kutsemeisterlikkusega seotud teemade kõrvale tulid ... 28 Mai 2020
 13. Sotsiaalkomisjon kiitis heaks hoolduspere vanemate toetuse suurendamise

  Kategooria: Uudised

  ...  Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et eelnõuga suureneb toetus hoolduspere vanematele, kellele kohalik omavalitsus saab seaduse järgi hakata maksma suuremat tasu kui praegu. „Tulevikus sa ... 02 Aprill 2020
 14. Ilmus vaimsele tervisele ja taastumisele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Uudised

  ... sonaalse taastumise toetamine, lootuse väärtustamine, kogukondlikkus ja avatud dialoog. Numbri külalistoimetaja on Dagmar Narusson (Tartu Ülikool). Riigikohus andis Narva linna näitel kohalikele omavali ... 04 Märts 2020
 15. Hooldusperede olulist rolli tutvustav kampaania toob vaatajateni noorte kogemuslood

  Kategooria: Uudised

  ... sündinud last oma perekonnas lapse seaduslikuks esindajaks oleva kohaliku omavalitsusega sõlmitud lepingu alusel. Pere on ette valmistatud teistest vanematest sündinud last kasvatama ning peret toetataks ... 27 Detsember 2019
 16. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... endele teenustele juurdepääs olemas, kuigi teadusuuringute tulemused näitavad selgelt, et nendega kaasnevad terviseriskid.“ Eelnõuga ajakohastatakse ka kohaliku omavalitsuse ülesandeid rahvatervise vald ... 18 Oktoober 2019
 17. Ilmus lapse õigustele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Blogi

  ... ikud omavalitsused on asunud katsetama integreeritud teenuste pakkumist puuetega lastele, kus hindamisi tehakse koos ja teenuseid pakutakse lapse koolis, lasteaias või kodus. Loe artiklit Kadri Arumetsa ... 26 September 2019
 18. Sotsiaalkindlustusamet kutsub kohalikke omavalitsusi katsetama uut erihoolekande mudelit ...

  Kategooria: Uudised

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutas välja konkursi, et leida kohalike omavalitsuste hulgast partnereid, kes katsetaksid psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut mudelit. Psüühilise eriv ... 16 August 2019
 19. Uuring: Alkoholi tarbimine langes viimase 10 aasta madalaimale tasemele

  Kategooria: Uudised

  ... tuvuse ravi ja nõustamise võimaluste laiendamiseks, kohalike omavalitsuste tegevusi alkoholikahjude vähendamiseks, alkoholi tarbimise, tervisemõju ja alkoholipoliitika rakendamise ja tõhususe seiret ja hi ... 28 Mai 2019
 20. Kuidas leitakse kodu ja perekond lapsele, kes on eraldatud oma sünniperest? Pärnu linna praktika

  Kategooria: Blogi

  ... oob, mis võimaldab lapse jaoks parima valiku tegemist. Kui on kahtlusi valiku langetamisega, siis tuleks mõelda: mida ma tahaksin oma lapsele, mis oleks tema jaoks parim – kas saada täisealiseks perer ... 26 Mai 2019