Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ajakirja Sotsiaaltöö sügisnumber vahendab häid kogemusi ja kutsub mõtlema tööheaolule

  Kategooria: Uudised

  Suvel valminud artiklitest koostatud Sotsiaaltöö septembrinumbri (3/2022) põhiteemaks kujunesid hoolekandeasutuste ja kohalike omavalitsuste kogemused oma teenuste ja organisatsiooni arendamisel, ka t ... 30 September 2022
 2. Tervemad ja paremini toime tulevad linna- ja vallakodanikud: ennetus ja sotsiaaltöö

  Kategooria: Uudised

  ... likuid saab kujundada paljude valdkondade koostöös. See algab tervist väärtustavast mõtteviisist, igapäevasest keskkonnast ja lähiümbrusest. Hoiakute kujundamisel on tähtis just kohaliku elu juhtide e ... 19 September 2022
 3. Seikluste Laegas – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas!

  Kategooria: Uudised

  ... ompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.  ... 07 September 2022
 4. Tervisedenduse konverents toimub 28. septembril

  Kategooria: Uudised

  ...  Osalema on oodatud maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogud ning -komisjonide liikmed, omavalitsuste juhid ja spetsialistid, tervishoiutöötajad, haridusasutuste, sh kõrgkoolide tö ... 16 August 2022
 5. Perepesa toetab laste ja perede heaolu

  Kategooria: Blogi

  ... imisel.  Perepesade tegevus on teadlikult riigi, kohaliku omavalitsuse ja erasektori koostööle üles ehitatud. Samuti on väga oluline tõhustada laste ja peredega tegutsevate kohalike organisatsioonide n ... 15 August 2022
 6. Isikukeskse erihoolekande mudeli rakendamisest Kohila valla näitel

  Kategooria: Blogi

  ... st toetada. Nii on vanemad hakanud ka omavalitsusega uuesti suhtlema. ISTE-projektis osalemine on olnud kasulik nii kohaliku omavalitsuse ja kogukonna arengu kui ka klientide vaates. Projekt on toonud k ... 02 August 2022
 7. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2021. aasta tulemused

  Kategooria: Uudised

  ... rogramm 3–12-aastaste laste vanematele. „Imeliste aastate“ programmi on Eestis pakutud seitse aastat ja koolituse on läbinud 4550 lapsevanemat. Koolitusi on korraldanud 69 kohalikku omavalitsust ning 3  ... 10 Juuni 2022
 8. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemaks on inimene ja tema keskkond

  Kategooria: Uudised

  ... ügava puudega laste tugiteenuste osutamisega ilma projekti toeta. SKA juriidiline nõustaja Evelin Hillep jagab soovitusi, millega arvestada isikliku abistaja teenuse reguleerimisel kohaliku omavalitsuse  ... 30 Mai 2022
 9. Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  Kategooria: Blogi

  Selle aastaga lõppeb projekt, millega toetati kohalikke omavalitsusi tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele. Kuidas valmistutakse teenuste osutamiseks projekti toeta? 2015. aastast  ... 20 Mai 2022
 10. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara ...

  Kategooria: Blogi

  ... 21 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" jaoks. Mida parema ettevalmistuse ja tervisega inimene on, seda kauem suudab ta eriolu ... 11 Aprill 2022
 11. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... valitsuses tasub teha, et hoida ja kaitsta oma kallimat vara – inimesi?[1] Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara Terve olla on privileeg, mi ... 11 Aprill 2022
 12. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Kategooria: Blogi

  ... tab inimest isikukoodi taotlemisel kohalikus omavalitsuses. Vajaduse korral saate küsida lisainfot kohaliku omavalitsuse rahvastikutoimingute eest vastutavalt ametnikult, kelle kontaktid on leitavad kohalik ... 09 Märts 2022
 13. Milline on vanemluse valdkonna olukord avaliku sektori esindajate hinnangul?

  Kategooria: Uudised

  Valmis raport, mis kajastab vanemluse valdkonna seisu avaliku sektori (ministeeriumid, allasutused, kohalikud omavalitsused) esindajate hinnangul. Kirjeldatud on praeguseid vanemluse toetamise viise, arenguvajadusi ... 01 Märts 2022
 14. Toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus ...

  Kategooria: Uudised

  16. veebruaril 2022 toimus „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaüritus. Videoklippe näeb TAI Youtube'i kanalilt: Andmed ja tõenduspõhisus  ... 28 Veebruar 2022
 15. Infomaterjalid

  Kategooria: Paikkonnas

  16. veebruaril 2022 toimunud „Rahvatervise valdkonna võimestamise ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ avaürituse videoklipid: Andmed ja tõenduspõhisus – heade tulemuste eeldus  ... 18 Veebruar 2022
 16. Noortegarantii tugisüsteem aitab noored taas kooli või tööle

  Kategooria: Blogi

  Sotsiaalkindlustusamet toetab noortegarantii tugisüsteemi kaudu kohalikke omavalitsusi, et üles leida noored, kes on töölt või haridusest kõrvale jäänud. 2018. aastal alguse saanud ennetav lähenemisviis võimal ... 03 Veebruar 2022
 17. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta

  Kategooria: Uudised

  ... ligipääsu haridusele. Näiteks seletuskirjas on märgitud, et lasteaedade miinimumkoosseisu kehtetuks tunnistamine võib põhjustada alushariduse kvaliteediriski kohaliku omavalitsuste üksustes. Olukorras, kus  ... 03 Veebruar 2022
 18. Lapsevanemate huvi osaleda vanemlusprogrammis on sel aastal suurem kui varem

  Kategooria: Uudised

  ... ta lõpus taotles vanemlusprogrammi elluviimise toetust 38 kohalikku omavalitsust ja 3 laste ja noorte vaimse tervise keskust (SA Pärnu Haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus, SA Tallinna Lastehaigla Las ... 07 Jaanuar 2022
 19. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumber

  Kategooria: Uudised

  Ajakirja värske number kutsub arutlema sotsiaaltöö ja hoolekande põhimõtete üle (vt sisukorda) teemade hulgas on isikukeskne erihoolekanne kohalikes omavalitsustes, ennetus kui üha olulisem töölõik, nähtam ... 20 Detsember 2021
 20. Avatud taotlusvoorud hariduse vallas

  Kategooria: Uudised

  ... egreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis en ... 13 Detsember 2021