Search_title

Search Keyword kohalik omavalitsus Totalresultsfound

Search_result

 1. Valminud on ajakirja Sotsiaaltöö juulikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... 2024–2030. Riigikohus otsustas, et üldhooldusteenuse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, kes peab seda ka kaasrahastama. Valminud on infokeskkond omastehooldajatele, hooldusvajadusega ... 11 Juuli 2024
 2. Koolitus „Vastutustundlik alkoholi müük ja teenindus“

  Search category: Lasteaias

  ... Service of Alcohol“.  Programmiga liitumine eeldab ettevõtjalt valmisolekut pikemaks koostööks kohaliku omavalitsusega ja Tervise Arengu Instituudiga. Aastal 2024 on koolitusel võimalik osaleda Saaremaa ... 27 Juuni 2024
 3. Psüühika- ja sõltuvushäire koosesinemisel tuleb inimesi toetada läbimõeldult ning süsteemselt

  Search category: Blogi

  ... l tuleb kokku tuua kohalike omavalitsuste, sotsiaalkindlustusameti ja tervisekassa esindajad. Meeskonnapõhise juhtumikorralduse mudel pakub võimalust terviklikult kaasata mitme eriala teadmisi ja korralda ... 13 Juuni 2024
 4. Juunikuu Sotsiaaltöö uudiskiri tutvustab mitmekesiseid õppimisvõimalusi

  Search category: Uudised

  ... ja sõltuvushäirega inimeste abivõimaluste uuringust jpm. Valik uudiseid Ajakiri kutsub sotsiaalvaldkonna asutusi ja kohalikke omavalitsusi jagama oma häid kogemusi töötajate tervise ja heaolu ... 13 Juuni 2024
 5. Reoveeuuring 13 linnas: kevadel ja suvekuudel suureneb kanepi tarvitamine

  Search category: Uudised

  ... i erinevaid üritusi ja festivale. See seab nii ürituse korraldajad kui ka kohalikud omavalitsused suure surve alla, et sageli üle Eesti kokkutulnud külastajad jõuaksid ka tervelt ja õnnetusteta ko ... 10 Juuni 2024
 6. Ajakirja Sotsiaaltöö mainumbri põhiteemad on integreeritud tugi lastele ja kriisivalmidus

  Search category: Uudised

  ... jagab muljeid noorte sõltuvusabi korraldusest Norras. Kriisivalmidus, omavalitsuste kogemused Kogukondlikust sotsiaaltööst Vormsi vallas kirjutavad Janika Viilma ja Maris Jõgeva. Kohalike omavalitsuste ... 29 Mai 2024
 7. Kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

  Search category: Uudised

  2023. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) Eesti kohalike omavalitsuste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse valdkondade juhtimise ... 23 Mai 2024
 8. Seadusemuudatus piirab libameditsiini, toetab laste tasakaalustatud toitumist ning leevendab elukeskkonna negatiivset mõju inimese tervisele

  Search category: Uudised

  ... seadus aitab luua elukeskkonda, kus inimesed püsiksid terved ja tunneksid end hästi,“ ütles Sikkut. Eelnõuga ajakohastatakse ka kohalike omavalitsuste ülesandeid rahvatervishoiu valdkonnas ja viiakse ... 09 Mai 2024
 9. Alusharidusseadus toob muudatusi lastehoidudele ja lasteaedadele

  Search category: Uudised

  ... Kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne on tagada poolteise- kuni kolmeaastasele lapsele võimalus omandada alusharidus lastehoius ning kolme- kuni seitsmeaastasele lapsele lasteaias.  Kogu artiklit saab ... 06 Mai 2024
 10. Abiks omavalitsustele: mida teha, kui sünnib beebi, kellest vanem soovib loobuda?

  Search category: Uudised

  ... u arengus määrava tähtsusega. Lapse eestkostja on sellisel juhul kohalik omavalitsus. Et tagada info võimalikult kiire ja ladus liikumine, peaks omavalitsus võtma esimesel võimalusel ühendust SKA spetsialistideg ... 08 Aprill 2024
 11. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  ...  seiresüsteem võimaldab paremini planeerida ennetustegevusi, vaimse tervise teenuseid ja sekkumisi nii riiklikul kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Uuriti ka teiste riikide kogemusi Uuring ... 21 Märts 2024
 12. Ajakiri Sotsiaaltöö arutleb oluliste erialaste põhimõtete üle

  Search category: Uudised

  ... annab teada, mis on olnud ja mis ootab ees erihoolekandes. Anneliis Arm kirjutab Riigikontrolli auditi põhjal tehtud järeldustest ja ettepanekutest koduteenuse paremaks korraldamiseks kohalikes omavalitsustes. ... 28 Veebruar 2024
 13. Kohalike omavalitsuste tervisedendajate kontaktid

  Search category: Paikkonnas

  Maakondlikud ja suuremate linnade tervisedenduse koordinaatorid: Harjumaa, sh Tallinn Läänemaa Saaremaa Hiiumaa Lääne-Virumaa Tartumaa, sh Tartu Ida-Virumaa Põlvamaa Valgamaa ... 27 Veebruar 2024
 14. Tervisedendaja rollikaardid

  Search category: Paikkonnas

  ...  Kohaliku omavalitsuse tervisedendaja/ennetusspetsialist Valdkondadeülese ennetuse eestvedajana loob eeldused elanikkonna heaolu parandamiseks, suurendades kohalike organisatsioonide võimekust luua ... 27 Veebruar 2024
 15. Kui turvaline on küsida klientidelt tagasisidet? Katsetusi ja mõtteid traumat arvestava ohvriabi arendamisest

  Search category: Blogi

  ... ja suhtlus võimalikult kliendikeskseks. Selle muudab keerukamaks vajadus teha abi pakkumisel koostööd mitme riikliku või kohaliku tasandi teenuseosutajaga, kellel kõigil on oma mandaat ja ülesanded, ... 15 Veebruar 2024
 16. Veebruari Sotsiaaltöö uudiskirjas on palju uudiseid

  Search category: Uudised

  ... tervise teenuste osutamist kohalikes omavalitsustes, sotsiaalteenuste arendamist jpm. Loe lähemalt uudiskirjast. 14. märtsil toimub Astangul HEVI ehk haridusliku toevajadusega õppijate infomess. Avati ... 15 Veebruar 2024
 17. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  24. jaanuaril toimus Järvamaal Hindreku talus Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja kohalike omavalitsuste visiooniseminar „Kujundades homseid väljakutseid“. Seminaril tehti vahekokkuvõtteid omavalitsustega ... 29 Jaanuar 2024
 18. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... l- ja tervisevaldkonna infoväli, kust vajaliku teabe saab kiiresti. Oluline on hea koostöö kohalike omavalitsustega Teeme tihedat koostööd kohalike omavalitsuste, teenuseid osutavate asutuste ... 22 Jaanuar 2024
 19. Rahvusvahelises koostööprojektis osalemine aitas luua Eestile vajalikke ennetuse tööriistu

  Search category: Uudised

  ... Projekti raames valminud analüüsid aitavad paremini mõista kohaliku tasandi vajadusi ennetustöö elluviimisel ja tervist mõjutavaid tegureid. Arendati välja ka koolitus, et toetada ennetuses töötavaid ... 08 Jaanuar 2024
 20. Ajakiri Sotsiaaltöö: sotsiaal- ja tervisevaldkonna integratsioon on ka päriselt võimalik!

  Search category: Uudised

  ... uuringu põhjal selgunud ettepanekuid, kuidas toetada kohalikke omavalitsusi hoolekande abi vajavate eakate väljaselgitamisel. Merike Puusepp uuris magistritöös, millist tuge vajavad vähihaiged õpilased ... 15 Detsember 2023