Otsi

Otsi sõna kohalik omavalitsus Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Lapsevanemate huvi osaleda vanemlusprogrammis on sel aastal suurem kui varem

  Kategooria: Uudised

  ... ta lõpus taotles vanemlusprogrammi elluviimise toetust 38 kohalikku omavalitsust ja 3 laste ja noorte vaimse tervise keskust (SA Pärnu Haigla laste ja noorte vaimse tervise keskus, SA Tallinna Lastehaigla Las ... 07 Jaanuar 2022
 2. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö detsembrinumber

  Kategooria: Uudised

  Ajakirja värske number kutsub arutlema sotsiaaltöö ja hoolekande põhimõtete üle (vt sisukorda) teemade hulgas on isikukeskne erihoolekanne kohalikes omavalitsustes, ennetus kui üha olulisem töölõik, nähtam ... 20 Detsember 2021
 3. Avatud taotlusvoorud hariduse vallas

  Kategooria: Uudised

  ... egreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis en ... 13 Detsember 2021
 4. Tervist toetavad jõulupakid on ägedad!

  Kategooria: Blogi

  ... misest, kuid kommidest koosnevaid jõulupakke ja muid maiustusi saavad lapsed tihti nii vanematelt, sugulastelt, koolist, vanemate töökohtadest kui ka kohalikest omavalitsustest. Ja võib juhtuda, et need m ... 03 Detsember 2021
 5. Sotsiaalministeerium kutsub vaimse tervise entusiaste osalema võrgustikukohtumisel „Vaimne tervis kogukonna tasandil”

  Kategooria: Uudised

  ... samalaadseid toetusi ette ka 2022. aastaks. Valitsuse otsusega on 2022. aasta riigieelarvesse suunatud kolm miljonit eurot, millest jätkatakse ka kohaliku tasandi toetusmeetmete rahastamist. Kohalike omava ... 12 November 2021
 6. Koroonapandeemia tõttu suurenes tervishoiukulude osatähtsus

  Kategooria: Uudised

  ... i Haigekassa, keskvalitsus, kohalikud omavalitsused) kulud suurenesid 175 miljonit eurot, sealhulgas keskvalitsuse kulud 38 ja haigekassa kulud 139 miljonit eurot. Erasektori kulutused kokkuvõttes ei suure ... 29 Oktoober 2021
 7. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega ...

  Kategooria: Uudised

  20. oktoobril kohtusid Tervise Arengu Instituudi spetsialistid (TAI) Rakveres Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste (KOVide) esindajate, mentorite ja maakonna rahvatervise spetsialistiga, et startida ü ... 22 Oktoober 2021
 8. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Kategooria: Uudised

  Kohalikul omavalitsusel on kandev roll tervist toetava elukeskkonna kujundamisel; kohalik pilk on kõige lähemal abivajadusele ja valdkonnaülestele asjaoludele, mis aitavad probleemseid teemasid kaardistada. S ... 05 Oktoober 2021
 9. Pikk eluiga ja täisväärtuslik elu Tartu linnas

  Kategooria: Blogi

  ... aots ​ Sotsiaalhoolekandeseaduses (SHS) loetletud kohaliku omavalitsuse kohustuslikele teenustele lisaks on võetud selge suund arendada ennetavaid teenuseid, mis aitaksid inimestel vältida SHSis nimet ... 27 September 2021
 10. Sotsiaalkindlustusameti projekti toel saavad lapsevanemad tasuta perelepitusteenust

  Kategooria: Uudised

  ... elepituse aluskoolitusel. Sotsiaalkindlustusameti partneriteks on 15 kohalikku omavalitsust, kes on meiega koos riikliku perelepitusteenuse teerajajateks: Sillamäe, Tartu, Rakvere ja Viljandi linnavalitsus nin ... 21 September 2021
 11. Päevakajalisi uudiseid Sotsiaaltöö septembrikuu uudiskirjast

  Kategooria: Blogi

  ... use aluskoolitusel. Kohalikud omavalitsused ja asendushooldusteenuse osutajad saavad sel sügisel kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi meetodil korraldatud kohtumisi SKA ja MTÜ Ennet ... 15 September 2021
 12. Algas tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks

  Kategooria: Uudised

  ... stustega paremaks hakkama saamiseks,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et kõige enam on vai ... 03 Juuni 2021
 13. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... ugiteenuste integreeritud osutamise projekti tulemusi kohalikes omavalitsustes. Kuidas tehakse sotsiaaltööd Ida-Virumaal ning mis teenuseid arendatakse eakatele ja erivajadustega inimestele, saab lu ... 27 Mai 2021
 14. Teavituskampaania „Laps on pereootel” kutsub üles hakkama hoolduspere vanemaks

  Kategooria: Uudised

  ... lt kanda. Sel juhul naaseb laps sünniperesse. Hoolduspere sobivuse hindamise ja ettevalmistuse eest vastutab sotsiaalkindlustusamet. Lapse seaduslik esindaja on kohalik omavalitsus, kes sõlmib hooldusperega lep ... 17 Mai 2021
 15. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ ...

  Kategooria: Paikkonnas

  Juunis 2020 alustas tegevust Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“. Projekti eesmärk on tõsta kohalikes  ... 23 Märts 2021
 16. Sotsiaaltöö veebruarinumber on pühendatud kohalikele sotsiaalteenustele ja abivõimalustele ...

  Kategooria: Blogi

  ... aavad omavalitsused inimesi toetada, analüüsivad Hede Sinisaar ja Ulli Luide sotsiaalministeeriumist. Kersti Kriisk esitab kokkuvõtte oma doktoritööst, kus ta uuris kohalike sotsiaalteenuste kättesaada ... 05 Märts 2021
 17. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiil on loodud selleks, et toetada kohalikke omavalitsusi andmete kogumisel ja analüüsimisel. See tähendab, et Tervise Arengu Instituudi terviseprofiilile on liidetud Sotsiaalkindlustusameti la ... 06 November 2020
 18. Leibkondade tervishoiukulude kasv peatus

  Kategooria: Uudised

  ... tatistikast. Avaliku sektori ehk Eesti Haigekassa, keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste kulud kasvasid 2019. aastal kiiremini kui leibkondade kulutused. Avaliku sektori osa tervishoiukuludes suurenes  ... 30 Oktoober 2020
 19. Sel sügisel saavad lapsevanemad tuge 71 vanemlusprogrammi grupis üle Eesti

  Kategooria: Uudised

  ... 8 aastaste laste vanematele ning seda viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti. „Koolitustel omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toim ... 22 September 2020
 20. Tervisedenduse konverents 2020: Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks

  Kategooria: Uudised

  ... entsi anname teada, millised postrid konverentsile pääsevad. Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsust ... 17 Juuli 2020