Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 106 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tarvi Pürn: istumine on uus suitsetamine ja me ahelsuitsetame koos lastega

  Kategooria: Blogi

  ... nele siin kitsalt kooli ainetunnist) sunnib küsima, kas oleme ikka õigel teel. Lähemalt kirjutab Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn. Numbrid kõnelevad iseenda eest. Euroopa liikumisharrastuse katu ... 13 Detsember 2019
 2. Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi

  Kategooria: Uudised

  Kopsuvähi elulemus Eestis suurenes kahe viimase aastakümne jooksul märgatavalt, selgus Tervise Arengu Instituudi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hiljuti avaldatud uuringust. Var ... 05 Detsember 2019
 3. Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus ...

  Kategooria: Lasteaias

  Koolituse sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed. Ootame koolitusele osalema lasteaiast 2-3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja  ... 03 Detsember 2019
 4. Seksuaaltervis

  Kategooria: Töökohal

  ... ate teadlikkuse tõstmine on jõukohane ja tänuväärne tegevus nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Lühikoolituste või minikampaaniatega saab töötajaid harida võimalikest riskidest ning enese ja oma läh ... 03 Detsember 2019
 5. Töötajate seksuaaltervis ja -õigused. Rahulolev ja terve inimene on igale ettevõttele rikkuseks

  Kategooria: Blogi

  ... e Liit pakub tööandjatele koolitust SEKSUAALTERVIS - millest koolis ei räägitud Koolituse pikkus on 120 minutit Koolituse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust seksuaaltervise ja turvalise seksuaal ... 03 Detsember 2019
 6. Haigekassa kuulutas välja tervise edenduse projektide hanked

  Kategooria: Uudised

  ... teaias ja koolis“; „Veebinõustamine seksuaaltervise edendamiseks“.  Hankedokumendid ja lisainfo: Ave Jüriöö, e-post ave.jurioo@haigekassa.ee   Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6. detsember 2019.  ... 28 November 2019
 7. TAI tutvustab abivõimalusi narkootikumide tarvitamisest loobumiseks

  Kategooria: Uudised

  ... jaline võõrutusravi, pikaajaline ravi, opioidsõltuvuse asendusravi, järelravi) AS Wismari Haigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Viljandi Haigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja teised. TAI 2019. aasta Ees ... 28 November 2019
 8. Kognitiiv-käitumisteraapia oskuste koolitus ...

  Kategooria: Alkohol

  ...  ... 22 November 2019
 9. Kõige olulisem on mitte minna mööda

  Kategooria: Blogi

  Külli Mäe kuulub vaimse tervise esmaabi koolitajate meeskonda ja usub, et vaimse tervise esmaabi oskused on töökohal sama vajalikud, kui tavaesmaabioskused. Või kus see piir täpselt jooksebki. Kui töök ... 20 November 2019
 10. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks

  Kategooria: Blogi

  ...  emale – olgu põhjuseks siis kartus raskuste ees lapse kasvatamisel või lihtsalt mugavus. Seetõttu ei üllatunud ma põrmugi, kui esimesteks koolitustele registreerujateks olid eelkõige emad, kes telefo ... 13 November 2019
 11. Lapsed pidasid ideekorje ja peakokkade retseptidest parimaks ahjukala köögiviljadega

  Kategooria: Blogi

  Oktoobris toidumessil kooli- ja lasteaiatoitlustajate teabepäeval jagasid kokad proovimiseks tavapärasest erinevaid kalatoite, mida tehes oli mõeldud just lastele. Toite proovinud lapsed pidasid parimaks p ... 11 November 2019
 12. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  Suitsetamise populaarsus noorte seas langeb, esimest sigaretti proovitakse järjest hiljem ning valdav enamus hiljutises kooliõpilaste tervisekäitumise* uuringus osalenud õpilastest on mittesuitsetajad. K ... 30 Oktoober 2019
 13. November TAI tervisekalendris. Esmaabi töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... s piisavalt töötajaid, kes on läbinud esmaabikoolituse. Mida teha tööandjana? Esmaabikorraldust ettevõttes reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS), mis sätestab esmaabi andjate, korrald ... 29 Oktoober 2019
 14. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... iteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatud nõuded näitek ... 18 Oktoober 2019
 15. Sotsiaalminister ja rahvastikuminister tunnustasid peresõbralikke tööandjaid

  Kategooria: Uudised

  ... ervishoiuamet. Pronkstaseme pälvisid Boardic Eesti OÜ, Eesti Keele Instituut, Express Post AS, Sillamäe Gümnaasium ja Vapi People OÜ. Kõik märgise pälvinud tööandjad on tublit tööd teinud ning väärivad se ... 18 Oktoober 2019
 16. Minister Kiik kinnitas Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseisu

  Kategooria: Uudised

  ... hindama lisaks uuringu eetilisusele ka isikuandmete kaitse meetmeid, mida uurija rakendab. Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogusse hakkavad kuuluma Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülik ... 14 Oktoober 2019
 17. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  ... ele liikumist soodustavate tingimuste loomisega, mis omakorda kajastub laste paremates kehalistes võimetes. Koolieelne lasteasutus on suure osa kahe- kuni kuueaastaste laste igapäevane keskkond, kus  ... 10 Oktoober 2019
 18. Laste vaimset tervist saab edukalt juba algklassides toetada

  Kategooria: Uudised

  ...  toovad, tuleb nende mõju põhjalikult hinnata. Tervise Arengu Instituut (TAI) viis 42 Eesti koolis läbi ennetusprogrammi VEPA mõju hindava uuringu, milles selgus, et metoodika avaldab positiivset ja p ... 08 Oktoober 2019
 19. Ilmus lapse õigustele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Blogi

  ... pse õigustest ja osalusõigusest. Judit Strömpl (Tartu Ülikool) esitab teaduskirjanduse põhjal ülevaate lapse kehalise karistamise probleemistikust: miks on see tänapäeval järjest enamates riikides k ... 26 September 2019
 20. Oodatakse tervisedendaja kutse taotlejaid ja taastõendajaid

  Kategooria: Blogi

  ... andjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele. Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!  ... 09 September 2019