Otsi

Otsi sõna kool Kokku: 106 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kuidas kaasata õpilasi?

  Kategooria: Lasteaias

  Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lah ... 31 Märts 2022
 2. Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskoolitus ...

  Kategooria: Koolis

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade II ja III kooliastmes inimeseõpetuse ainekavas sisalduvate teemade käsitlemise metoodikast. Koolituse „Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskoolitus” õppekava.  ... 31 Märts 2022
 3. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ... vate täiskasvanute puhul hea töökeskkond ja -kultuur.   Samuti avaldab vaimsele tervisele mõju laiem kogukond ja ühiskonnakorraldus. Hea vaimse tervise hoidmiseks peaks inimestel olema piisavad elamisting ... 29 Märts 2022
 4. Kuidas vanemas eas tervislikult süüa ja liikuda

  Kategooria: Blogi

  ... vaid liikumisampse tööpäeva sisse leiate nt Tartu Ülikooli nõuannete lehelt. Võimaldage endale iga päev 30 minutit vastupidavustreeningut. Sobivateks tegevusteks võiksid olla näiteks jalutamine või rattaga sõitmine  ... 28 Märts 2022
 5. Millised on laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega seotud riski- ja kaitsetegurite mõõtevahendid?

  Kategooria: Uudised

  Laste ja noorte vaimset tervist ja riskikäitumist (sh sõltuvusainete tarvitamine, vägivald, kuritegevus, riskiv seksuaalkäitumine ja koolist väljalangemine) mõjutavad mitmed riski- ja kaitsetegurid. Nen ... 24 Märts 2022
 6. Abimaterjalid Ukraina teema käsitlemiseks haridusasutustes

  Kategooria: Uudised

  Haridus- ja noorteamet koondas oma veebilehele olulise teabe, mis toetab õpetajaid, koolijuhte ja teisi haridusasutuste liikmeid Ukraina sõjaga seotud teemade avamisel. Lehele on kogutud nii tunnimaterjale, ... 14 Märts 2022
 7. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Kategooria: Blogi

  ... - ja suurendada koolis probleemset käitumist. Probleemne käitumine ei ole jõhker kokkulepete rikkumine, see on ka hajevil olek, rüselemine või tähelepanematus. Selline käitumine võib põhjustada konflikte täiska ... 09 Märts 2022
 8. Oluline teave Ukraina sõjapõgenike abistamise kohta

  Kategooria: Blogi

  ... st: Tallinn Lääne-Tallinna Keskhaigla, Paldiski mnt 62 Info ja registreerimine telefonil: +372 659 8594, E–R 8.00–15.00 Tartu Tartu Ülikooli Kliinikum, Puusepa 8a Info ja registreerimine telefonil ... 09 Märts 2022
 9. VEPA Käitumisoskuste Mängu strateegia aastateks 2022-2026

  Kategooria: Uudised

  VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine ennetusprogramm I ja II kooliastme õpilastele, mille eesmärgiks on vähendada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemise ennetamine läbi positiivse ja õp ... 28 Veebruar 2022
 10. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Kategooria: Blogi

  ... ast koduseinte vahel, muretsedes pereliikmete tervise pärast? Kuidas tuleb toime laps, kes oli algklassides või hoopis põhikooli lõpus kaugõppel, kaotas õpihuvi või tundis end äreva ja üksildasena? Mill ... 28 Veebruar 2022
 11. Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega ...

  Kategooria: Blogi

  Erihoolekande tegevusjuhendajad on kogenud raskusi alkoholisõltuvusega klientidega töötades, ka neid endid ohustab läbipõlemine. Sotsiaalkindlustusameti tellimusel korraldatud koolitusel antakse teadmisi ja ... 14 Veebruar 2022
 12. Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

  Kategooria: Uudised

  ... spakkumine nii tasemeõppe kui ka täiendusõppe vallas on valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadusega kooskõlas ning millised on muud võimalikud tööjõuvajaduse katmise allikad. Uuring pakub nii koolitus- k ... 14 Veebruar 2022
 13. Algab koolitus „Vigastuste ja riskikäitumise ennetamine põhikooli III astmes“ ...

  Kategooria: Uudised

  Koolituse eesmärk on arendada põhikooli III astme õpetajate teadmisi ja oskusi põhikooli õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ elluviimisel, et ennetada põhikooli III astme õpilaste vigastusi ja vigastustele e ... 11 Veebruar 2022
 14. Digiriigi konverents võtab luubi alla tuleviku tehnoloogiad ja lahendused

  Kategooria: Uudised

  ... robleeme tehnoloogia, hariduse, valitsuse ja õiguse vaatenurkadest. Konverentsi korraldab Tallinna Tehnikaülikool koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, kes on programmi kaasanud Tal ... 10 Veebruar 2022
 15. Noortegarantii tugisüsteem aitab noored taas kooli või tööle ...

  Kategooria: Blogi

  ... l, on võimalik, et mitmed noored selles nimekirjas võisid sinna sattuda, sest nende üks töökoht näiteks lõppes või uus kooliaasta pole veel alanud. Lisaks on seal noori, kes õpivad välismaal, hoolitse ... 03 Veebruar 2022
 16. Lastekaitse Liit kogub lastelt ja noortelt infot lastegarantii tegevuskavale

  Kategooria: Uudised

  ... lastegarantii sihtgruppidele vajalikud põhiteenused (koolis käimine, õppimine, toit jne). Lastekaitse Liit soovib laste ja noorte arvamust Eesti riikliku tegevuskava kavandamiseks, et selgitada  ... 03 Veebruar 2022
 17. Tervise Arengu Instituut alustas vaimse tervise uuringu kolmanda lainega

  Kategooria: Uudised

  Jaanuarist veebruarini viib Tervise Arengu Instituut (TAI) koos Tartu Ülikooliga ellu kolmanda ja ühtlasi viimase küsitluslaine ulatuslikus Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus. Kolme lainena enam ku ... 25 Jaanuar 2022
 18. Kuidas aitavad elektroonilised terviseandmed tervist hoida?

  Kategooria: Uudised

  ... ogemust patsiendiportaali (digilugu.ee) vahendusel terviseandmete kasutamise kohta laiemalt. Elektrooniliste terviseandmete kasutamise võimalusi on uurinud erinevad ülikoolid üle maailma. Praegu ongi  ... 21 Jaanuar 2022
 19. Tõrjutusriskis noored kadusid eriolukorra ajal sotsiaaltöötajate orbiidilt

  Kategooria: Uudised

  Tallinna Ülikooli teadlaste uuringust selgub, et eriolukorra ajal 2020. aasta kevadel jätsid suhtluspiirangud tõrjutusriskis noored ilma noorsootöötajate tähelepanust ja abist. Kui töötute ja parasj ... 20 Jaanuar 2022
 20. Digimentorite programm kutsub noori osalema sotsiaalmeediaprojektis

  Kategooria: Uudised

  Jaanuari lõpus algab Tartu Ülikooli ja Telia üle-eestiline noorte digimentorite programm, mille eesmärk on motiveerida noori tegutsema koos eakatega, et aidata kaasa mõlema põlvkonna digipädevuse are ... 20 Jaanuar 2022