Otsi

Otsi sõna lapsevanem Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

  Kategooria: Lasteaias

  ... stamine; Laste saamine) ja nende käsitlemine erinevas vanuses lastega Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalse arengu toetamisel ning seksuaalkasvatuse läbiviimisel Õpiväljundid, koolituspäeva  ... 03 Detsember 2019
 2. TAI julgustab lapsevanemaid rohkem ka enda vajadusi väärtustama ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) sotsiaalkampaanias „Hoolitse ka enda vajaduste eest, et olla rõõmsam lapsevanem” juhitakse vanemate tähelepanu ka iseendale ning julgustatakse tegelema asjadega, mis muudavad  ... 19 November 2019
 3. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... ema olemasolul tema kasvamises ja kasvatamises.  Kõigi pereliikmete panuse tähtsust lapse ellu rõhutab ka sel sügisel Eestis juba viiendat juubelit tähistav positiivse vanemluse programm „Imelised  ... 13 November 2019
 4. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  ... apsevanemate kõrval on tähtsal kohal ka lasteaed. Seetõttu on oluline, et kõigis lasteaedades oleks laste tervise edendamiseks sh kehalise arengu soodustamiseks mitmekesised võimalused. Tõenduspõhise info saamis ... 10 Oktoober 2019
 5. Vaimne tervis: töökiusamine

  Kategooria: Töökohal

  ... se või perekondlike kohustuste tõttu või selle tõttu, et ta kuulub ametiühingusse.  Nõua tööandjalt töövägivalla ja/või diskrimineerimise lõpetamist ja kahjutasu. Töötajagi peab järgima hea usu ja mõist ... 01 Oktoober 2019
 6. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel ...

  Kategooria: Töökohal

  ... i jätkata ja võimaldab lapsevanemal noore käitumist ja hoiakuid mõjutada. Mida saab töökoht teha lastevanemate toetamiseks? Lapsevanemad veedavad väga suure osa oma ajast töökeskkonnas ja see on hea ... 30 Mai 2019
 7. Maria Peterson – lavastaja, kes tõi südames sündinud lapsed teatrilavale

  Kategooria: Blogi

  ... use juurest järgmiste projektide juurde? Püüan teha selliseid projekte, mis mind inimesena arendavad. „Südames sündinud“ oli kindlasti üks nendest. Saatuse tahtel sattus mu teele hiljuti Joël Pommer ... 26 Mai 2019
 8. Lasteabitelefon tähistab esimest juubelit

  Kategooria: Uudised

  ... suhtlusele lisandunud reaalajas veebivestluse võimalus. „Kuigi lapsena kasvamine ja lapsevanemaks olemine pakuvad palju rõõmu ja toredaid hetki, võib vahel olla päris raske. Samas ei pruugi alati le ... 15 Aprill 2019
 9. „Kasvage koos“ kampaania tutvustab vanemahüvitise süsteemi muudatusi

  Kategooria: Uudised

  ... evased lapsevanemad vanemahüvitise muudatuste ning juba olemasolevate võimaluste ja õigustega. Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Marjana Lazarenkovi sõnul jõustub septembrist kaks ... 10 Aprill 2019
 10. Konkursikutse. Kohalikke omavalitsusi oodatakse „Imeliste aastate“ uude taotlusvooru

  Kategooria: Blogi

  ... oetusi 2019. aasta II ja 2020. I poolaastaks. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada laste käitumisprobleeme ning toime tulla lapse arenguküsimustega. Programmist saa ... 25 Märts 2019
 11. Vanemahüvitise kalkulaator aitab määrata vanemahüvitise arvestusperioodi

  Kategooria: Uudised

  1. septembrist 2019 muutub vanemahüvitise arvestusperiood ehk vanemahüvitist hakatakse arvutama raseduseelse ehk lapse sünnist üheksale kuule eelnenud 12 kalendrikuu alusel. Lapsevanemad saavad oma van ... 12 Märts 2019
 12. Koolitus õpetab spetsialiste paremini kuulama erivajadusega last

  Kategooria: Uudised

  ...  teised. Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui ka lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mu ... 07 Märts 2019
 13. Lapsed ei julge veebis tekkinud muredest sageli kellelegi rääkida

  Kategooria: Uudised

  ... ei räägi, sest just sealt hakkavad probleemid, kui laps jääb oma murega üksi.” Enamik lapsevanemaid vestleb enda hinnangul lapsega sellest, mida viimane internetis teeb (92%) või jagab näpunäiteid tur ... 06 Veebruar 2019
 14. Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" oktoobris väljakuulutatud toetuskonkursil osales 41 kohalikku omavalitsust

  Kategooria: Uudised

  ...  Uuringud näitavad, et „Imeliste aastate“ koolitusprogrammi järel: paranevad lapsevanema vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamiseoskused ning väheneb stress. kasvab laste sotsia ... 06 Veebruar 2019
 15. Algab laste kasvunäitajate uuringu teine laine

  Kategooria: Uudised

  ... uureneb. Teadusuuringute abil kogutud andmed on poliitikakujundajatele abiks laste tervist ja heaolu puudutavate otsuste tegemisel. Seepärast palume kõigil koolidel ja lapsevanematel, kelle lapsed valim ... 05 Veebruar 2019
 16. Turvalise interneti päev õpetab nutivahendeid nutikamalt kasutama

  Kategooria: Uudised

  ... üleskutse: „Soovime, et Eesti erinevates kohtades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad Teie abiga osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad. Kuts ... 04 Veebruar 2019
 17. Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

  Kategooria: Uudised

  ... r osa sellest sobib endiselt kasutamiseks, kuid seda on täiendatud ajakohaste tõenduspõhiste soovitustega, et aidata nii tervishoiutöötajaid kui ka lapsevanemaid laste tervisele parimate otsuste tegem ... 21 Jaanuar 2019
 18. Vaid pooled seksuaalselt väärkoheldud lastest räägivad sellest kellelegi

  Kategooria: Blogi

  ... le. Lastemaja poole võib pöörduda ka tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine. Pöörduda saab lapsevanem või laps ise. Tuletame meelde, et spordiklubidel, -liitudel ja huvirin ... 16 November 2018
 19. „Imelised aastad“ programm sai juurde 22 uut grupijuhti

  Kategooria: Uudised

  ...  lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmigrupijuhti. „Imelised aastad“ põhiprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.  ... 07 November 2018
 20. UURING: Üle poole lapsevanematest soovib laste kasvatamise kohta rohkem nõu ja abi ...

  Kategooria: Blogi

  Veidi üle poole ehk 53% Eesti lapsevanematest on tundnud, et vajaksid lapsevanemana nõu ja abi, kuid ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda või pole söandanud seda küsida, selgub sotsiaalministeeriumi tell ... 02 November 2018