Otsi

Otsi sõna lapsevanem Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Valmis uuring alushariduse ja lapsehoiu kohta

  Kategooria: Uudised

  Uuringu eesmärk oli selgitada välja, milline on Eesti omavalitsustes lapsehoiu kasutus, kättesaadavus ja paindlikkus ning lapsevanemate vajadused piirkondlikus lõikes. Peamised uurimisküsimused oli ... 07 Oktoober 2021
 2. Ülemäärase kehakaaluga on 30% algklasside õpilastest

  Kategooria: Uudised

  ... mine on lahenduse leidmisel äärmiselt oluline. Selgus, et lapsevanemad, eriti kui nad ka ise on ülekaalulised, ei oska tõepäraselt oma lapse kehakaalu hinnata. Enim eksiti hinnangute andmisel laste ra ... 28 September 2021
 3. Sotsiaalkindlustusameti projekti toel saavad lapsevanemad tasuta perelepitusteenust ...

  Kategooria: Uudised

  2021. aasta septembrist alustas sotsiaalkindlustusamet riikliku perelepitusteenuse pilootprojektiga, mille raames on lapsevanematel võimalus saada tasuta perelepitusteenust. Pilootprojekti eesmärk on  ... 21 September 2021
 4. Päevakajalisi uudiseid Sotsiaaltöö septembrikuu uudiskirjast

  Kategooria: Blogi

  ... misel alustatakse septembris pilootprojektiga, mille raames on lapsevanematel võimalus saada 15 omavalitsuses tasuta perelepitusteenust. Teenust osutavad spetsialistid, kes saavad väljaõppe riiklikul perelepi ... 15 September 2021
 5. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... i arutleda tarvitamise kahjulike mõjude üle. Kui tekib kahtlus, et vestluspartneri või kliendi puhul võib olla tegu kanepi sõltuvusega, on soovitatav suunata inimene psühhiaatri vastuvõtule, kes teeb  ... 15 September 2021
 6. Algas tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks ...

  Kategooria: Uudised

  Tänasest saab igaüks öelda ka avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu ... 03 Juuni 2021
 7. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... usi: taustauuringute tegemist; lasteaiaõpetajatele suunatud õpetajaraamatute tõlkimist, kohandamist, piloteerimist, täiendamist ja väljaandmist; lastevanematele suunatud tegevuste täiendavat v ... 23 Märts 2021
 8. Sel sügisel saavad lapsevanemad tuge 71 vanemlusprogrammi grupis üle Eesti ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viib juba kuuendat aastat läbi tõenduspõhist vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, mille eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste kasvatamise väljakutsetega. Se ... 22 September 2020
 9. Pereterapeut soovitab. Lapsevanemad, lapsed ja suvi ...

  Kategooria: Blogi

  Karantiini ajal ehk suutsid lapsevanemad kõiki tavapäraseid ja ka ootamatult süllekukkunud rolle täita enda närvide hinnaga ja peatse puhkuse lootuses. Nüüd aga on käes pea kolm kuud, mil koolijütsid hommiku ... 30 Juuni 2020
 10. Lapsevanemad kodusel eesrindel ehk kuidas tulevad pered toime eriolukorral ajal? ...

  Kategooria: Blogi

  ... prilli keskel läbi küsitluse, et analüüsida perede toimetulekuga seotud küsimusi. Millised mured kimbutavad lapsevanemaid eriolukorras, uuris sotsiaalministeeriumi analüütik Age Viira. COVID-19 tõttu keht ... 04 Mai 2020
 11. Ilmus vaimsele tervisele ja taastumisele pühendatud Sotsiaaltöö erinumber

  Kategooria: Uudised

  ... ele väga pühendanud. Aga abi vastuvõtmise eelduseks on usalduslik suhe spetsialistidega, kinnitab oma magistritöö põhjal nõustaja Aria Jürgensoo. Koolitaja ja nõustaja Urve Tõnisson annab ülevaate taastumi ... 04 Märts 2020
 12. Kui pikk on lapse „tööpäev“?

  Kategooria: Blogi

  ... t üheski huviringis ei käi ja on otsustanud veeta oma vaba aega muud moodi? Ühe peamise põhjusena toovad lapsevanemad välja selle, et laps on huviringis käimiseks liiga väike. Sellele viitas 71,7% lapsevan ... 27 Veebruar 2020
 13. Märts TAI tervisekalendris. Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal

  Kategooria: Blogi

  Suur osa tööealistest on lapsevanemad, kes iga päev jagavad oma tähelepanu töö ja pere vahel. Püüdes olla tubli mõlemas, võib pingelistel perioodidel ette tulla olukordi, kus ei jaksata enam iseenda heaolul ... 20 Veebruar 2020
 14. Hambaravihüvitist kasutas mullu üle veerand miljoni inimese

  Kategooria: Uudised

  ... aardilt. Haigekassa tuletab kõikidele lapsevanematele meelde, et hambaarsti juurde minnes tasub lapsed ka kaasa võtta, sest neile on hambaravi tasuta ja hea suutervis saab alguse just lapseeas! Raviki ... 03 Veebruar 2020
 15. Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

  Kategooria: Lasteaias

  ... stamine; Laste saamine) ja nende käsitlemine erinevas vanuses lastega Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalse arengu toetamisel ning seksuaalkasvatuse läbiviimisel Õpiväljundid, koolituspäeva  ... 03 Detsember 2019
 16. TAI julgustab lapsevanemaid rohkem ka enda vajadusi väärtustama ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) sotsiaalkampaanias „Hoolitse ka enda vajaduste eest, et olla rõõmsam lapsevanem” juhitakse vanemate tähelepanu ka iseendale ning julgustatakse tegelema asjadega, mis muudavad  ... 19 November 2019
 17. Isad isadele: põhimõtted, mis loovad aluse kooskasvamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... ema olemasolul tema kasvamises ja kasvatamises.  Kõigi pereliikmete panuse tähtsust lapse ellu rõhutab ka sel sügisel Eestis juba viiendat juubelit tähistav positiivse vanemluse programm „Imelised  ... 13 November 2019
 18. Liikumisõpetajate panus laste arengusse on märgatav

  Kategooria: Uudised

  ... apsevanemate kõrval on tähtsal kohal ka lasteaed. Seetõttu on oluline, et kõigis lasteaedades oleks laste tervise edendamiseks sh kehalise arengu soodustamiseks mitmekesised võimalused. Tõenduspõhise info saamis ... 10 Oktoober 2019
 19. Vaimne tervis: töökiusamine

  Kategooria: Töökohal

  ... se või perekondlike kohustuste tõttu või selle tõttu, et ta kuulub ametiühingusse.  Nõua tööandjalt töövägivalla ja/või diskrimineerimise lõpetamist ja kahjutasu. Töötajagi peab järgima hea usu ja mõist ... 01 Oktoober 2019
 20. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel ...

  Kategooria: Töökohal

  ... i jätkata ja võimaldab lapsevanemal noore käitumist ja hoiakuid mõjutada. Mida saab töökoht teha lastevanemate toetamiseks? Lapsevanemad veedavad väga suure osa oma ajast töökeskkonnas ja see on hea ... 30 Mai 2019