Otsi

Otsi sõna traumad Kokku: 34 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Doonorlus tervise hüvanguks

  Kategooria: Töökohal

  ...  raviks mitmesuguste haiguste, verejooksu, raskete traumade jpm puhul. Doonorivere toel on võimalikud paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Abivajaja  ... 09 Jaanuar 2019
 2. Statistika: Rahvastiku vananemise tõttu mullu surmade arv veidi kasvas

  Kategooria: Uudised

  ... ist. Surmapõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri mullu 3816 inimest, ning õnnetusjuhtumid, traumad ja mürgistused, mille tõttu suri 849 inimest – 648 meest ja 201 naist. Kuigi vii ... 22 Mai 2018
 3. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... teks on sagedamini juhuslikud mürgistused (X40-X49), sh alkoholimürgistus (X45), enesetapp (X60–X84, Y87.0), kukkumised (W00–W19), sõidukiõnnetused (V01-V99, Y85). Vigastused ja mürgistused suurendavad oluli ... 09 Aprill 2018
 4. Infograafik: peamised surmapõhjused

  Kategooria: Uudised

  ... traumad. Neljandal kohal olid seedeelundite ja viiendal hingamiselundite haigused. Värsked andmed 2017. aasta kohta avaldame 22. mail. (Graafikut vaata pildile klikkides)    ... 30 Jaanuar 2018
 5. Suhtume alkoholisõltuvusega inimestesse lugupidavalt

  Kategooria: Blogi

  ...  kes sõltuvusse jäävad, võivad mõjutajateks olla psühholoogilised traumad, keeruline lapsepõlv või geneetiliselt kaasa antud isiksuseomadused. Alkoholisõltuvusega inimesi on Eestis hinnanguliselt vi ... 04 Jaanuar 2018
 6. Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond

  Kategooria: Lasteaias

  ... põletustraumade vältimine" (2005) Brošüüri teemadeks on põletustraumade ohud ja ennetus traumade sagedasemate põhjuste kaupa, sagedasemad ohuallikad ja nende vältimise võimalused, esmaabi põletuste  ... 23 November 2017
 7. Kanada psühhiaater: hilisemaid alkohoolikuid saab tuvastada juba lapsepõlves

  Kategooria: Blogi

  ... stdoktorantuuris seda, kuidas lapsepõlves kogetud traumad, väärkohtlemine või üldisemalt ebasoodsas keskkonnas kasvamine muudavad inimese hilisemas elus haavatavamaks ja mõjutavad tema riskikäitumist, näite ... 02 November 2017
 8. Surmade arv mullu vähenes

  Kategooria: Uudised

  ... reringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3253 meest ja 4753 naist.  Surmapõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3760 inimest, ning õnnetusjuhtumid, traumad ja mürgistused, mil ... 23 Mai 2017
 9. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Kategooria: Töökohal

  ...  on oht ennast vigastada või üle treenida suur. Ärge treenige väsinuna, vältige ülekoormust Liiga suur ja väga kaua kestnud koormus teatud kehapiirkondades põhjustab mikrotraumade kuhjumist. Enamasti ü ... 05 Aprill 2017
 10. Mehed hoolivad oma tervisest järjest rohkem, neid saab selles aidata

  Kategooria: Blogi

  ... mürgistuste osa tervisekaotusest on kõige suurem vanuses 25-35 eluaastat, moodustades meestel 41 protsenti vanusrühma tervisekaotusest. Väga olulise osa välispõhjustest moodustavad alkohol ja narkootikumid. Näitek ... 15 November 2016
 11. Surmade arv mullu vähenes

  Kategooria: Uudised

  ... reringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3190 meest ja 4865 naist. Surmapõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3851 inimest, ning õnnetusjuhtumid, traumad ja mürgistused, mil ... 21 Juuni 2016
 12. Et suvevaheaeg oleks mõnus ja turvaline

  Kategooria: Blogi

  ... e, mis alaealiste alkoholitarvitamisega tihtipeale kaasnevad (riskantsed seksuaalsuhted, muude uimastite tarvitamine, õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad jm). Alkovabad lõpupeod Enne kooli lõpupidu või ... 16 Juuni 2016
 13. Noore mehe tervist ohustavad liigsed kalorid ja liiga vähe füüsilist pingutust

  Kategooria: Blogi

  ...  osa kutsetest moodustuvad kroonilised terviseprobleemid, mis on suure tõenäosusega tingitud ebatervislikest toitumis- ja elustiiliharjumustest. Kiirabis töötades näeb tihti elustiilist põhjustatud enneta ... 09 Veebruar 2016
 14. Eesti Seksuaaltervise Liit alustab seksuaalvägivalla ennetuse ja nõustamise kampaaniat

  Kategooria: Uudised

  ... muti on oluline üldsuse teadlikkuse tõstmine ja ennetustegevus. Ohvrite psühholoogilised traumad on tõsised ning pikaajalised ja kahjustavad nende edasist elukvaliteeti ja toimetulekut. Seksuaalvägivalla oh ... 06 Juuli 2015
 15. Laste vigastuste ennetusprojekt "Aga Mina" stardib Tartust

  Kategooria: Uudised

  ... da oma teadmisi põletuste, mürgistuste, kukkumiste ja muude traumade ennetamise osas. Mängu eesmärk ei ole lapsi "mulli sisse panna" ja võimalike olmetraumade tekkimisega seotud tegevusi keelata, vaid ... 11 Veebruar 2015
 16. Varajase märkamise tugisambad

  Kategooria: Blogi

  ...  valitsevat kõrget stressitaset. Geneetiliste haiguste kõrval võivad lapse arengut takistada sünnitraumad, eelkõige hapnikuvaegus sündimise ajal. Lisanduvad närvisüsteemi kahjustavad varajases eas põe ... 29 Jaanuar 2015
 17. 6. novembril toimub Tallinnas konverents meeste tervisest

  Kategooria: Uudised

  ... sinevad kasvajalised haigused on kopsuvähk, eesnäärmevähk ja kolorektaalne vähk. Meeste surmaga lõppevate õnnetuste peamised põhjused on liiklusõnnetused, traumad ja mürgistused. „Tuleb anda endast kõ ... 05 November 2014
 18. Kuidas saavutada ja hoida laste vaimset heaolu?

  Kategooria: Blogi

  ... a traumad Hooletusse jätmine, psüühiline, füüsiline või seksuaalne väärkohtlemine Tülid ja pinged perekonnas Vaesus Õpiraskused Töötus, tööstress Sotsiaalne tugisüsteem (sõbrad, perekon ... 23 Aprill 2014
 19. Kohandame üksinda elava eaka kodu maksimaalselt turvaliseks

  Kategooria: Blogi

  ...  ohte. Üksinda elavate eakatega juhtub sageli õnnetusi, nendest sagedaimad on kukkumised. Siinkohal on tähtis ennetustöö. Ainult seeläbi saab traumade hulka oluliselt vähendada. Kõige olulisem on ... 04 November 2013
 20. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Kategooria: Uudised

  ... stal suri Eestis välispõhjuste (vigastused, mürgistused ja traumad) tõttu 1128 inimest, neist 882 mehed ja 246 naised. Üle kolmveerandil juhtudest (876 surma e 77,6%) surid lapsed või tööealised inimesed ... 12 September 2013