Search_title

Search Keyword tubakas Totalresultsfound

Search_result

 1. „Tervist edendav töökoht“ märgis

  Search category: Lasteaias

  ... tervise hoidmisel ja edendamisel, näiteks tasakaalustatud toitumise, liikumisaktiivsuse edendamise, tubakast loobumise toetamisega, vaimset tervist toetava töökorralduse tagamisega töökohal. Märgis ... 25 August 2023
 2. Ligi 11% Eestis diagnoositavatest vähijuhtudest on seostatavad töökeskkonnaga

  Search category: Uudised

  ... a töö, mineraalõlid, keskkonna tubakasuits, diisli heitgaasid, ränidioksiid, formaldehüüd, puidutolm jne. Selgus, et Eestis aastatel 2016–2020 diagnoositud vähijuhtudest (kokku 34 115) ligikau ... 24 August 2023
 3. E-sigaretid ja passiivne veipimine

  Search category: Blogi

  Passiivseks suitsetamiseks peetakse olukorda, kus mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubaka tarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. Tänapäeval ei saa passiivsest suitsetamisest ... 31 Mai 2023
 4. TAI hoiatab: nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

  Search category: Uudised

  ... aitab!“, mis peegeldab nikotiinitarvitamise negatiivseid mõjusid, millest loobumise abil võitu saada soovitakse. 2022. aasta tubakast loobumise kampaania järeluuringu andmetel on peamisteks loobumise ... 04 Jaanuar 2023
 5. Sea end valmis alustama uut aastat nikotiinivabalt

  Search category: Uudised

  ... viitab eelkõige tavasigaretile. Nikotiini sisaldavad kõik tubakatooted, nagu näiteks tavasigaret, kuumutatav tubakatoode ja huuletubakas. Nikotiinisisaldusega on ka tubakatoodetele sarnaselt kasutatavad ... 20 Detsember 2022
 6. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk ... 01 Juuni 2022
 7. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  ... sigarette, puutuvad noored rohkem kokku muude nikotiini sisaldavate alternatiivtoodetega: e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad. Levinud on valearusaam nagu oleksid nimetatud alternatiivid tervisele ... 04 Jaanuar 2022
 8. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... t ja müüki. Legaliseerimise korral on kanep elanikele ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritu ... 15 September 2021
 9. WHO ülemaailmne tubakavaba päev 2021 kutsub inimesi pühendunult loobuma

  Search category: Uudised

  ...  Paraku ei saa sama öelda passiivse suitsetamise kohta eluruumides, kus kahjuks on tubakasuitsule eksponeeritud lausa 11 protsenti elanikkonnast. WHO tubakavaba päev rõhub asjaolule, et praegu olek ... 31 Mai 2021
 10. Loobu nikotiinist

  Search category: Töökohal

  ... ostmiseks, teha rohkem trenni, jätta maha mõni kahjulik harjumus jne. Loobumisega tubakast jt nikotiini sisaldavatest toodetest on võimalik toetada kõigi eelnimetatud lubaduste täitumist. Loobumine ... 04 Jaanuar 2021
 11. Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

  Search category: Uudised

  ... stardib 1. jaanuaril. Väljakutsega liitunud muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu on tubakast ja nikotiinist loobujatega igal sammul kaasas, dokumenteerides terve jaanuari kuu jooksul isiklikke ... 28 Detsember 2020
 12. Tervisedenduse juubeliviktoriini tulemused

  Search category: Blogi

  ... puudutavad küsimused ning avalikes kohtades suitsetamist piirava tubakaseaduse vastuvõtmise aeg. Täname kõiki osalejaid! Parim vastaja kasutas viktoriinile vastamiseks nime Eha ning tema saab kingituseks ... 19 Juuni 2020
 13. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Search category: Blogi

  ... et saada noori sõltuvuskonksu otsa. Eriti just uued nikotiini kehasse viimise seadmed on tubakatööstusele suureks abiks. E-sigarettide müüki Eestis alustati ilma vanusepiiranguteta, enne tubakaseaduses ... 31 Mai 2020
 14. Võrgustiku plaanid 2020

  Search category: Töökohal

  Tervisekalender 2020 Jaanuar: Loobu tubakast Veebruar: Käte hügieen Märts: Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal Aprill: Südamekuu: tasakaalustatud toitumine ja liikumine Mai: Puugid Juuni: ... 03 Veebruar 2020
 15. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Search category: Blogi

  ... loobuma, võib see teiste jaoks olla pikk teekond paljude tagasilangustega. Abi leiab nikotiini asendusravist või tubakast loobumise nõustamisest ja vajadusel ka retseptiravimitest. E-sigarettide kasutamine ... 30 Jaanuar 2020
 16. Loobu tubakast

  Search category: Töökohal

  ... ettevalmistusperiood, mille vältel analüüsid oma senist suitsetamiskäitumist ja teed juba väiksemaid muutusi. Täpsemalt loe loobumisplaani kohta siit. Plaan ja soovitused tubakast loobumiseks ... 30 Detsember 2019
 17. Tervise Arengu Instituut kutsub suitsetajaid tegema uuel aastal Sigarexitit

  Search category: Uudised

  TAI kutsub suitsetajaid alustama uuest aastast tubakavaba elu ja tegema koos teiste suitsetajatega Sigarexiti. Loobumiskampaania avapauk on 1. jaanuaril. Väljakutse tubakast loobumiseks on vastu võtnud ... 30 Detsember 2019
 18. TAI tervisekalender. 2020 aasta teemakuud tervisekalendris

  Search category: Töökohal

  Jaanuar: Loobu tubakast Veebruar: Käte hügieen Märts: Vanemlus: pere- ja tööelu tasakaal Aprill: Südamekuu: tasakaalustatud toitumine ja liikumine Mai: Puugid Juuni: Narkootikumid töökohal ... 31 Oktoober 2019
 19. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Search category: Blogi

  ... Ka e-sigareti suitsetamine on ilmselt pigem languses. Samas on probleemiks huuletubakas. Nii huuletubaka kui ka e-sigareti tarvitajaid on ka nende noorte seas, kes traditsioonilisi sigarette ei suitseta ... 30 Oktoober 2019
 20. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  Search category: Uudised

  Alates 1. juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades. Samuti keelatakse tubakast erinevad maitse- ... 01 Juuli 2019