Search_title

Search Keyword uimastid Totalresultsfound

Search_result

 1. Uimastitarvitamise häire ravi

  Search category: Lasteaias

  Uimastitarvitamise häire ravi hõlmab mitmeid lähenemisi/meetodeid, mis on suunatud eri sihtrühmadele ja millel on erisugused eesmärgid. Sõltuvushäire puhul ei tähenda ravi pelgalt meditsiinilist lähenemist ... 23 Mai 2024
 2. Uimastitarvitamise olukord

  Search category: Lasteaias

  Eesti uimastitarvitamise olukorrast 2023. aastal saab ülevaate uimastivaldkonna teabelehtedelt:  Uimastitarvitamise olukord Kahjude vähendamine Uimastitarvitamise häire ravi Uimastite üledoosist ... 23 Mai 2024
 3. Mis toimib ennetuses ja mis mitte

  Search category: Lasteaias

  ÜRO uimastikontrolli ja kriminaalpreventsiooni büroo (UNODC) avaldas 2018. aastal koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga teise versiooni uimastiennetuse rahvusvahelistest standarditest, mis on kõige ... 23 Mai 2024
 4. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... ustel tervisele väga suur mõju. Nii alkohol, erisugused tubakatooted kui ka uimastid avaldavad selles eas arenevale organismile kõige suuremat mõju. Muutused organismis on üldiselt aeglased ja avalduvad h ... 29 November 2023
 5. Vähem alkoholi, rohkem nikotiini – kooliõpilaste riskikäitumine paraneb, aga on ka probleemkohti

  Search category: Blogi

  ...  tablettidega ning kümnendik ainult rasestumisvastaseid tablette. Murettekitav on, et iga neljas õpilane ei teadnud, mis rasestumisvastast meetodit seksuaalvahekorra ajal kasutati. Uimastid on noortel ... 03 November 2023
 6. Üledoosi põhjustatud surmade arv on kasvanud hüppeliselt

  Search category: Uudised

  ...  aga selle väite tõesust on keeruline kontrollida, sageli ei tea müüjad ka ise, mida nad täpselt müüvad. TAI teadur lisas, et uimastid sisaldavad ebasoovitavaid ja sobimatuid või eluohtlikke lisaaineid ... 27 September 2023
 7. Ilmunud on juhendmaterjal, mis toetab noorukite uimastite proovimise ja tarvitamise avastamist

  Search category: Uudised

  ... Uimastite proovimine ja tarvitamine võib leida aset väga mitmel põhjusel – näiteks sõprade soovitusel, soovist kuuluda seltskonda ja olla parem suhtleja, uudishimust jne. Uimastid võivad ka väikeses ... 15 September 2023
 8. Uimastite tarvitamine töötavate inimeste hulgas

  Search category: Blogi

  ... ebaseaduslik uimasti. Vahel neid tegevusi omavahel ka kombineeritakse, näiteks on uimastite tarvitamine levinud muusikafestivalidel ja ööklubides. Uimastid on üsna kättesaadavad ja võivad pakkuda ... 23 Mai 2023
 9. Turvaline ööelu peab olema kättesaadav kõigile

  Search category: Uudised

  ...  uimastid, aga ka väsimus ja hirm mõjutavad meie võimet anda nõusolekut, olgu siis seksiks või rohkemaks uimastite tarvitamiseks. Kuidas soodustada vastutustundlikku ööelu ja millised märgid viitava ... 19 Mai 2023
 10. TAI ja Feministeerium kutsuvad turvalise ööelu konverentsile

  Search category: Uudised

  ...  piirid“, kus arutletakse, kuidas uimastid, aga ka väsimus ja hirm mõjutavad meie võimet anda nõusolekut, olgu siis seksiks või rohkemaks uimastite tarvitamiseks. Kuidas soodustada vastutustundlikku ööel ... 03 Mai 2023
 11. Uimastite tarvitamise põhjused ja levimus

  Search category: Uudised

  Uimastid on ained, mis mõjutavad enesetunnet, käitumist ja ümbritseva maailma tajumist. Uimasteid liigitatakse nende toime, tarvitamise põhjuse ja legaalse staatuse järgi. Alkohol ja nikotiini sisaldavad ... 22 Märts 2023
 12. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  ... seaduslikud uimastid; narkootikumid ja psühhotroopsed ained ehk ebaseaduslikud uimastid, sh ravimid, kui neid tarvitatakse arsti ettekirjutuseta. Uuringute alusel on hinnanguliselt 5–20% töötavast ... 01 Juuni 2022
 13. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Search category: Töökohal

  ... a narkootikumid Müüt „Alkohol ei ole nii ohtlik kui keelatud narkootikumid" (video) Kuidas sõlmida kokkuleppeid ja seada piire? (video) Targa Vanema e-nõuandla Uimastid töökoh ... 30 Mai 2019
 14. Tervisekalender 2019 teemad

  Search category: Töökohal

  Jaanuar: Doonorlus tervise hüvanguks Veebruar: Tervislik töölõuna Märts: Liikumisvõimaluste toetamine väikeses ettevõttes Aprill: Südamekuu Mai: Tubakas Juuni: Vanemlus: Laps ja uimastid ... 23 August 2018
 15. Kaitseme tervist: kanepisõltuvuse märkamine ja ennetamine

  Search category: Töökohal

  Ülevaade kanepi tarvitamisest ja sellega kaasnevatest mõjudest Kanepitooted on kõige enam levinud ja kasutatavad keelatud uimastid Eestis ja ka mujal maailmas. Enim leidub kanepitarvitajaid nooremates ... 02 Märts 2016
 16. Uimastiennetuse õpetajaraamatu teooriapeatükid

  Search category: Koolis

  Uimastiennetuse õpetajaraamat (teooriapeatükid) Sisukord 1. peatükk: Noorte uimastitarvitamine Eestis ja teistes Euroopa riikides 2. peatükk: Uimastihariduse programmi põhimõtted 3. peatükk: Uimastitarvitamise ... 16 Veebruar 2016
 17. Uimastiennetuse õpetajaraamat

  Search category: Koolis

  ... seda. Kirjeldatud on ka riskiperioode laste ja noorukite arengus. IV peatükk „Uimastid ja uimastiseotuse astmed“ annab lühikese ülevaate uimastite neurofüsioloogilisest toimest. Samuti iseloomustatakse ... 16 Veebruar 2016
 18. Kahjude vähendajate koolitusvajaduse analüüs

  Search category: HIV ja AIDS

  ... uimastid ja sõltuvus, kutse-eetika ja isikuandmetega töötamine. Loe analüüsi kokkuvõtet: Kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide koolitusvajaduse analüüs 2014 (eesti k) Kahjude vähendamise ... 20 Jaanuar 2015
 19. Kuidas vähendada koolis õpilaste uimastitarvitamist ja kuidas lahendada uimastitega seotud juhtumeid?

  Search category: Blogi

  ...  välja, et nende arvates ei sobi uimastid koolikeskkonda: „minuarust see on täiesti absurd... Et noh kool ja alkohol, see ei käi hästi kokku". Alkoholi tarvitamist klassiõhtutel pidas sobimatuks enami ... 05 September 2014
 20. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Search category: Koolis

  ... aidata noortel inimestel uimastite kasutamist vältida või lükata esmakordne uimastite kasutamine võimalikult hilisesse ikka. Alaealistele on kõik uimastid keelatud. Ka noorte suitsetamisse või alkoholi ... 22 Aprill 2014