Tervise edendamine / Koolis

Eesti noortega seotud terviseprobleemidest on ühed tõsisemad ning kahjutoovamad uimastitega seotud probleemid. Noortepoolne uimastite tarvitamine on seotud koolist puudumise ja väljalangemise, õpiraskuste, tervisehäirete, sotsiaalprobleemide, riskantse seksuaalse käitumise, õnnetuste jpm, mis mõjutavad ka noore tulevikku. Uimastitega seotud probleemid on aga ennetatavad – kui inimestel (k.a noortel) on teave ja oskused, neid ümbritseb toetav ning kindlatel väärtustel põhinev psühhosotsiaalne keskkond ning neil on võimalus teha tervist toetavaid teadlikke valikuid, siis hoolivad nad suurema tõenäosusega oma tervisest.

Enamik noori võtab sotsiaalse küpsemise perioodil arengu loomuliku osana enam riske ja võib käituda oma tervist ohustavalt, nt eksperimenteerida alkoholi- ja tubakatoodetega koos samaealiste või natukene vanemate eakaaslastega. Samas mida varem uimastite tarvitamisega alustatakse, seda kahjustavam on ainete mõju alles arenevale kesknärvisüsteemile ja ajule. Sellepärast on eriti oluline aidata noortel inimestel uimastite kasutamist vältida või lükata esmakordne uimastite kasutamine võimalikult hilisesse ikka.

Alaealistele on kõik uimastid keelatud. Ka noorte suitsetamisse või alkoholi tarvitamisse tuleb suhtuda tõsiselt, sest kord saadud proovimise kogemus võib saada aluseks harjumusele, hiljem vajadusele ja viia sõltuvuse tekkeni. Lisaks võib pidada alkoholi ja tubakat ukseks keelatud uimastite maailma ning on tõsi, et legaalseid uimasteid mittetarvitavad noored hakkavad tunduvalt väiksema tõenäosusega tarvitama keelatud uimasteid. Ka võivad ohutuna näivad energiajoogid noortele olla ohtlikud, kuna need sisaldavad mitmeid ergutava toimega koostisosi, mille koostoime mõju pole veel uuritud.

Uimastiennetuses on oluline roll meil kõigil – nii perekonnal, koolil ja eakaaslastel kui ka kogukonnal ja ühiskonnal. Ennetustegevus on igasugune lapse arengu toetamine juba väikelapseeast alates – turvatunde pakkumine, reeglite õpetamine, sotsiaalsete oskuste arendamine, väärtuskasvatus jne. Oluline on ka varajane märkamine ja sekkumine – probleeme nähes ja koheselt tegutsedes on võimalik ennetada probleemide tekkimist või süvenemist ning toetada ja abistada last ja tema perekonda. Probleeme varjates või eitades süvenevad noore mured veelgi, mis suurendab tõenäosust sattuda kuritegelikule teele, langeda ohvriks, eirata koolikohustust ning langeda koolist välja.

Loe edasi: