Otsi

Otsi sõna väärtused Kokku: 23 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Kategooria: Blogi

  ... aami mõju, toitu puudutavad seadused, ümbritsevate inimeste eeskuju ja suhted teistega, kultuuritaust, käitumisnormid, väärtused, hoiakud, oskused, teadmised, pere sotsiaalmajanduslik olukord jne.  Pere ja kodu ... 07 September 2022
 2. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Kategooria: Blogi

  Septembris on võimalus kõigil taaskord teha alkoholist paus. Kampaania „Septembris ei joo“ toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, luues oma e ... 29 August 2022
 3. Käes on september, käes on alkoholivaba kuu

  Kategooria: Uudised

  Alkoholiennetuse kampaania „Septembris ei joo“ kutsub inimesi septembrikuus taas alkoholist pausi pidama ja toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, l ... 29 August 2022
 4. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Kategooria: Blogi

  ... keskkonda vajavad lapsed nii kodus kui koolis. Turvatunne, rahu ja heaolu on väärtused, mida tuleks tõsta esikohale, et klassis saaks toimuda õppimine. Eesti koolides õpivad eri rahvustest lapsed ja rahv ... 09 Märts 2022
 5. Kiirgused töökeskkonnas: elektromagnetväljad

  Kategooria: Blogi

  ... d ning elektromagnetväljade mõõtmise kord  ... 28 Aprill 2021
 6. Hooldusperede olulist rolli tutvustav kampaania toob vaatajateni noorte kogemuslood

  Kategooria: Uudised

  ... l olnud nende arengule ja valikutele elus. Kampaania tuumaks on väärtused, mis jäävad inimesega kogu eluks. Aastas eraldatakse perekonnast keskmiselt 250 eri vanuses last, kes vajavad lühi- või pikaaja ... 27 Detsember 2019
 7. TEK võrgustiku suvekool 2016

  Kategooria: Koolis

  ... alik? – Triin Toomesaar, KiVa Väärtused ehk kuidas märgata olulist? – Mari-Liis Nummert, Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli eetikakeskus Õhtupoolikul osaleti ühiselt Seikluskoolituse meeskonna poolt ... 07 September 2016
 8. Kiusamise ennetamisprogramm kõigis õpiastmetes läheks maksma 4 miljonit eurot – vanglate pidamine maksab aastas 50 miljonit

  Kategooria: Blogi

  ... ud. Väärtused, mida programmi kaudu lastele tahetakse edasi anda, on sallivus, austus, julgus ja hoolivus. Lilla karu võib lapsega kaasa tulla ka kooli minnes: nii on esimese klassi lastel lihtsam uue  ... 24 Juuni 2015
 9. Üldised põhimõtted ja väärtused ...

  Kategooria: Koolis

  Turvaline ja toetav koolikeskkond. Õpilaste heaolule ning vajadustele vastava koolikeskkonna kujundamisele paneb aluse positiivne ja toetav õhkkond koolis. Õpilaste seotus- ja ühtekuuluvustunne, sarnased ... 22 Aprill 2014
 10. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Kategooria: Koolis

  ...  ... 22 Aprill 2014
 11. Lähtekohad uimastiennetuseks koolis

  Kategooria: Koolis

  ... i ellu viia ning millised on koolipõhise uimastiennetuse üldised põhimõtted ja väärtused. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust? Üldised põhimõtted ja väärtused  ... 22 Aprill 2014
 12. Suhtelises vaesuses elas 2012. aastal 18,7% ja absoluutses vaesuses 7,3% elanikest

  Kategooria: Blogi

  ... apoole). 60% mediaani väärtusest ongi suhtelise vaesuse piir. Suhtelises vaesuses elavad inimesed, kelle ekvivalentnetosissetulek on madalam kui suhtelise vaesuse piir. Suhtelise vaesuse määr on suhtelis ... 17 Detsember 2013
 13. Iga kuues Eesti laps elab suhtelises vaesuses

  Kategooria: Blogi

  ... lle ekvivalentnetosissetulek on madalam kui suhtelise vaesuse piir. Suhtelise vaesuse määr on suhtelises vaesuses elavate inimeste osatähtsus vastavast kogugrupist. 2011. aastal oli mediaan aasta ekv ... 30 Mai 2013
 14. Müra on inimest häiriv, tema tervist ja heaolu kahjustav heli!

  Kategooria: Blogi

  ... lenevate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks rakendatavad meetmed; 7) kuulmiskaitsevahendite nõuetekohane kasutamine; 8) töövahendite kasutamine nii, et minimeerida kokkupuudet nende poolt tekitatava mür ... 23 August 2012
 15. Narkomaania – kõigi ja ei kellegi mure

  Kategooria: Blogi

  ... tse, tekitama inimestes turvatunde ning looma tervislikke valikuid soodustava elukeskkonna. Meie ühised väärtused ja normid on need, mis probleemi tekke ja leviku võivad ära hoida või siis hoopis sellele  ... 20 Juuni 2012
 16. Südamehaiguste ennetamine - millest alustada?

  Kategooria: Blogi

  ... gedasem testimine on vajalik kui väärtused on piiripealsed või on olemas muud südamehaiguse riskifaktorid. veresuhkru väärtus. Kuna diabeet on üks südamehaiguse riskifaktor, võib vajalik olla profülaktiline ... 17 Aprill 2012
 17. Tervise edendamine paikkonnas

  Kategooria: Paikkonnas

  Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut. Meist ... 17 Aprill 2011
 18. Tervise edendamine lasteaias

  Kategooria: Lasteaias

  ... mselt üle vaadata: põhiväärtused. Näiteks saab arengukavas välja toodud oluliste väärtuste hulka seada tervise ja heaolu edendamise ning süsteemselt sellega tegeleda.  füüsiline keskkond. Keskko ... 04 Aprill 2011
 19. Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik

  Kategooria: Töökohal

  ... võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted Võrgustiku liikmed: arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuur ... 04 Aprill 2011
 20. Põhimõtted

  Kategooria: Töökohal

  ... kse peresõbralikku poliitikat. Väärtused, millest lähtuda tervist edendavate tegevuste elluviimisel: kvaliteet (saavutatud heaolu) vastutus (seotus, pühendumine, töökaaslaste ja lähedaste osal ... 01 Aprill 2011