Otsi

Otsi sõna vähk Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Ilmus personaalmeditsiini juunikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ... sinõpe ja järgmise põlvkonna sekveneerimine on muutnud meie tervishoiusüsteemi mitmeid tahke, võimaldades analüüsida suuri andmemahte aja- ja kulusäästlikumalt; Artiklis „Vähk vajab personaalset ravi“ tu ... 29 Juuni 2022
 2. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Kategooria: Blogi

  ... emadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit, südame tervis, ve ... 27 Aprill 2022
 3. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Kategooria: Lasteaias

  ... emadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit, südame tervis, ve ... 26 Aprill 2022
 4. Iga viies vähijuht diagnoositi tervetel kaebusteta inimestel just sõeluuringute käigus

  Kategooria: Uudised

  ... l osalenutel leiti rinnavähk 249 juhul ning vähiregistri andmetel diagnoositi naistel 2019. aastal 843 rinnavähi esmasjuhtu (kõik vanusrühmad kokku), neist 29% leiti sõeluuringu käigus. Emakakaelaväh ... 25 Aprill 2022
 5. Kuidas muuta emakakaelavähi ennetamine veel tõhusamaks?

  Kategooria: Uudised

  ... endusi vähiriski vähendamiseks. „Uuringutulemused kinnitasid, et sõeluuringul osalemine aitab emakakaelavähki ära hoida. Paraku osalevad Eestis sõeluuringul vähem just naised, kellel on muudest põhj ... 02 Juuli 2021
 6. Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

  Kategooria: Uudised

  ...  Eestis on kopsuvähk üks sagedamini esinevatest pahaloomulistest kasvajatest – 2018. aastal diagnoositi vähiregistri andmetel kopsuvähk 878 inimesel (615 mehel ja 260 naisel). Kopsuvähk ei põhjusta algs ... 10 Mai 2021
 7. Kiirgus töökohal

  Kategooria: Töökohal

  ... Ioniseeriv kiirgus on oma omaduste tõttu ohtlik elusatele kudedele, tekitades näiteks vähkkasvajaid. Mitteioniseeriva kiirguse näidetena võib nimetada nt raadiolaineid või ultraviolettkiirgust. Lisaks saab kii ... 28 Aprill 2021
 8. Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast enam inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... uht. Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega.   Rinnavähi sõeluuringu si ... 27 Jaanuar 2021
 9. Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  Kategooria: Blogi

  Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Nii haigestus 2018. aastal vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 tööealised (vanuses 15-64). Surma põhjuste registri andmetel registreeriti sam ... 23 Jaanuar 2021
 10. Haigekassa rahastab uuest aastast ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid

  Kategooria: Uudised

  Uuest aastast hakkab haigekassa rahastama kolme vähi sõeluuringut ka ravikindlustamata inimeste puhul, muudatuse eesmärk on kaasata uuringusse võimalikult palju inimesi, sest varakult avastad vähk on ra ... 23 Detsember 2020
 11. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Kategooria: Uudised

  ... otsiaalministeeriumi algatatud Eesti vähitõrjeplaani koostamine toimub kooskõlas Euroopa Liidu algatustega „Europe’s beating cancer plan“ ja „Cancer Mission“. Vähitõrjeplaani koostamiseks kohtuvad sel sügisel 16 ... 16 Oktoober 2020
 12. Emakakaelavähi sõeluuringul osales I poolaastal alla poole kutsutud naistest

  Kategooria: Uudised

  Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 150 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb umbes 60 naist. Vaatamata med ... 02 Oktoober 2020
 13. Vähi sõeluuringutel osalemine on kasvanud

  Kategooria: Uudised

  ... ringule oodatakse iga kahe aasta järel naisi vanuses 50–69, kellel ei ole viimase 5 aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja kes ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud mammograafia uuringul. Eelmisel aastal o ... 01 September 2020
 14. TAI alustab uudse HPV kodutesti uuringuga

  Kategooria: Uudised

  ... akaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakaka ... 27 August 2020
 15. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... is aastakümneid oma kasumit. 1930. aastatel hakkas ilmnema kopsuvähki haigestumise trend. Hoolimata teadlaste ja arstide löödud häirekellale, tõrjus tubakatööstus seda infot. Alles 1950. aastatel toimus ... 31 Mai 2020
 16. Mis peitub Itaalia suure haiguspuhangu taga?

  Kategooria: Blogi

  ... ja on toodud, et Itaalias olid kaasnevateks haigusteks peamiselt südame ja veresoonkonna haigused, diabeet, ülekaalulisus, vähk ning neerude ja psüühikaga seotud haigused. Lisaks on riskitegurina välja  ... 01 Aprill 2020
 17. Emakakaelavähk ohustab ka nooremaid naisi ...

  Kategooria: Uudised

  ... skuul kutsume naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 175 naist  ... 03 Veebruar 2020
 18. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Kategooria: Blogi

  ... ppe. Loomkatsed näitavad e-sigareti tossuga kokku puutuvate hiirte haigestumist vähkkasvajatesse. Ameerika Ühendriikides registreeritud e-sigaretist põhjustatud surmajuhtumitest on suurem osa seotud te ... 30 Jaanuar 2020
 19. Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast rohkem inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... g meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara, kuna õigeaegselt avastatud haigus on ravitav. „Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi in ... 24 Jaanuar 2020
 20. Varjatud haigustekitaja töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... test tingituna diagnoositakse igal aastal Euroopa Liidus umbes 120 000 vähijuhtumit. Hinnanguliselt on just vähk üks sagedasem tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. Samuti võivad kantserogeen ... 16 Jaanuar 2020