Otsi

Otsi sõna vähk Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... is aastakümneid oma kasumit. 1930. aastatel hakkas ilmnema kopsuvähki haigestumise trend. Hoolimata teadlaste ja arstide löödud häirekellale, tõrjus tubakatööstus seda infot. Alles 1950. aastatel toimus ... 31 Mai 2020
 2. Mis peitub Itaalia suure haiguspuhangu taga?

  Kategooria: Blogi

  ... ja on toodud, et Itaalias olid kaasnevateks haigusteks peamiselt südame ja veresoonkonna haigused, diabeet, ülekaalulisus, vähk ning neerude ja psüühikaga seotud haigused. Lisaks on riskitegurina välja  ... 01 Aprill 2020
 3. Emakakaelavähk ohustab ka nooremaid naisi ...

  Kategooria: Uudised

  ... skuul kutsume naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 175 naist  ... 03 Veebruar 2020
 4. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Kategooria: Blogi

  ... ppe. Loomkatsed näitavad e-sigareti tossuga kokku puutuvate hiirte haigestumist vähkkasvajatesse. Ameerika Ühendriikides registreeritud e-sigaretist põhjustatud surmajuhtumitest on suurem osa seotud te ... 30 Jaanuar 2020
 5. Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast rohkem inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... g meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara, kuna õigeaegselt avastatud haigus on ravitav. „Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi in ... 24 Jaanuar 2020
 6. Varjatud haigustekitaja töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... test tingituna diagnoositakse igal aastal Euroopa Liidus umbes 120 000 vähijuhtumit. Hinnanguliselt on just vähk üks sagedasem tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. Samuti võivad kantserogeen ... 16 Jaanuar 2020
 7. Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi

  Kategooria: Uudised

  ... ses staadiumis diagnoositud kopsuvähi elulemuse paranemist võib peamiselt seostada kirurgiliselt ravitud patsientide osakaalu tõusuga. Kopsuvähk (RHK-10 C34) on Eestis kõige sagedasem vähisurma põhjus ... 05 Detsember 2019
 8. Algas Eesti vähilugude kogumine „Elu vähiga. Jaga oma lugu“

  Kategooria: Uudised

  Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret. Vähikahtlus või diagnoosist teadasaamine on ... 29 November 2019
 9. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... studa. „Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumi kasutamine suurendab melanoomi haigestumise riski,“ ütles minister Tanel Kiik. „Oleks vastutustundetu lasta jätkuda praktikal, kus lastel on  ... 18 Oktoober 2019
 10. Tervise Arengu Instituut kutsub järgima toidupüramiidi

  Kategooria: Uudised

  ... osade vähkkasvajate teket. Mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise kohta saab infot veebilehelt www.toitumine.ee. Hinnangu oma toitumise tasakaalustatusele saab täites toidupäevikut Nutridata keskkonnas ww ... 17 September 2019
 11. Vaid ligi pooled vähi sõeluuringutele kutsutavatest inimestest osalevad uuringus

  Kategooria: Uudised

  ... kel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul. Eelmisel aastal oodati rinnavähi sõeluuringule 78 222 naist, kellest uuringule ... 29 August 2019
 12. Eestis haigestub jämesoolevähki ligi 1000 inimest aastas  ...

  Kategooria: Uudised

  Haigekassa kutsub sel aastal jämesoolevähi sõeluuringule kõiki 1953, 1955, 1957 ja 1959. aastal sündinud ravikindlustatud inimesi. Jämesoolevähk tekib aeglaselt ning vanuse kasvades suureneb risk sell ... 26 August 2019
 13. Sõeluuringute kutsed hakkavad saabuma e-postiga

  Kategooria: Uudised

  ... õi varases staadiumis vähki enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja tekitama kaebusi. Sõeluuringus osalemine aitab avastada võimalikud rakumuutused õigeaegselt, mil need on ravitavad. Saatekiri  ... 28 Juuni 2019
 14. Statistika: Üle poole surmadest 2018. aastal tulenes vereringeelundite haigustest

  Kategooria: Uudised

  ... apõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3900 inimest. Kõige levinum oli kopsuvähk. Õnnetusjuhtumite, traumade ja mürgistuste tõttu suri 821 inimest, neist 614 meest ja 207 naist.  ... 23 Mai 2019
 15. Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu

  Kategooria: Uudised

  Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse ja varajase avastamise kuu. Rahvusvahelise tervisekampaania peamine eesmärk on teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. Ee ... 02 Mai 2019
 16. Tervisliku toitumise kampaania „Tasakaalus peitub jõud“ kutsub vähendama lihatoodete ja magusa söömist

  Kategooria: Uudised

  ... maid. Ülekaalulisus ja rasvumine on mitmete haiguste riskiteguriks: need soodustavad südame-veresoonkonnahaigusi (insult, infarkt) ja teatavate vähkkasvajate vormide teket. Hinnanguliselt on toitumisteguri ... 13 Märts 2019
 17. Maailma vähipäeval kutsutakse süütama küünlad

  Kategooria: Uudised

  ...  ja süsteemset haiguste ennetamise programmi, mille keskmeks on inimene.  Oluline on tõsta inimeste teadlikkust võimendades sõnumit, et vähki saab ennetada või varakult avastada, mis aitaks oluliselt v ... 04 Veebruar 2019
 18. Statistika: 17% rinnavähi ja 16% emakakaelavähi juhtudest avastati sõeluuringutel

  Kategooria: Uudised

  ... ringul vaid 51% sihtrühmast. Sõeluuringul osalenud naistest leiti rinnavähk 129 naisel ning vähieelsed muutused 17 naisel. Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi naistel 2016. aastal kokku 756 rinnavähi es ... 24 Jaanuar 2019
 19. Uuring: Emakakaelavähi sõeluuring Eestis ei ole andnud oodatud tulemusi

  Kategooria: Uudised

  ... i avaldatud uuringust. Emakakaelavähk (RHK-10 C53) on naistel sageduselt teine günekoloogiline pahaloomuline kasvaja Eestis. Keskmiselt avastatakse igal aastal 175 emakakaelavähi esmasjuhtu. Emakakae ... 05 Detsember 2018
 20. Euroopa Toiduohutusamet vähendas dioksiinide ohutut kogust

  Kategooria: Uudised

  ... ajate teket. Dioksiinide ja dioksiinilaadsed PCBde esinemine toidus ja loomasöödas on viimase 30 aasta jooksul kahanenud tänu avaliku sektori ja tööstusettevõtete pingutustele. EFSA riskihinnang võt ... 21 November 2018