Otsi

Otsi sõna vähk Kokku: 48 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast enam inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... uht. Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega.   Rinnavähi sõeluuringu si ... 27 Jaanuar 2021
 2. Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  Kategooria: Blogi

  Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Nii haigestus 2018. aastal vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 tööealised (vanuses 15-64). Surma põhjuste registri andmetel registreeriti sam ... 23 Jaanuar 2021
 3. Haigekassa rahastab uuest aastast ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid

  Kategooria: Uudised

  Uuest aastast hakkab haigekassa rahastama kolme vähi sõeluuringut ka ravikindlustamata inimeste puhul, muudatuse eesmärk on kaasata uuringusse võimalikult palju inimesi, sest varakult avastad vähk on ra ... 23 Detsember 2020
 4. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Kategooria: Uudised

  ... otsiaalministeeriumi algatatud Eesti vähitõrjeplaani koostamine toimub kooskõlas Euroopa Liidu algatustega „Europe’s beating cancer plan“ ja „Cancer Mission“. Vähitõrjeplaani koostamiseks kohtuvad sel sügisel 16 ... 16 Oktoober 2020
 5. Emakakaelavähi sõeluuringul osales I poolaastal alla poole kutsutud naistest

  Kategooria: Uudised

  Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 150 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb umbes 60 naist. Vaatamata med ... 02 Oktoober 2020
 6. Vähi sõeluuringutel osalemine on kasvanud

  Kategooria: Uudised

  ... ringule oodatakse iga kahe aasta järel naisi vanuses 50–69, kellel ei ole viimase 5 aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja kes ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud mammograafia uuringul. Eelmisel aastal o ... 01 September 2020
 7. TAI alustab uudse HPV kodutesti uuringuga

  Kategooria: Uudised

  ... akaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakaka ... 27 August 2020
 8. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Kategooria: Blogi

  ... is aastakümneid oma kasumit. 1930. aastatel hakkas ilmnema kopsuvähki haigestumise trend. Hoolimata teadlaste ja arstide löödud häirekellale, tõrjus tubakatööstus seda infot. Alles 1950. aastatel toimus ... 31 Mai 2020
 9. Mis peitub Itaalia suure haiguspuhangu taga?

  Kategooria: Blogi

  ... ja on toodud, et Itaalias olid kaasnevateks haigusteks peamiselt südame ja veresoonkonna haigused, diabeet, ülekaalulisus, vähk ning neerude ja psüühikaga seotud haigused. Lisaks on riskitegurina välja  ... 01 Aprill 2020
 10. Emakakaelavähk ohustab ka nooremaid naisi ...

  Kategooria: Uudised

  ... skuul kutsume naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 175 naist  ... 03 Veebruar 2020
 11. Uutesse tubaka- ja nikotiinitoodetesse peab suhtuma suure ettevaatusega

  Kategooria: Blogi

  ... ppe. Loomkatsed näitavad e-sigareti tossuga kokku puutuvate hiirte haigestumist vähkkasvajatesse. Ameerika Ühendriikides registreeritud e-sigaretist põhjustatud surmajuhtumitest on suurem osa seotud te ... 30 Jaanuar 2020
 12. Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast rohkem inimesi

  Kategooria: Uudised

  ... g meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara, kuna õigeaegselt avastatud haigus on ravitav. „Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi in ... 24 Jaanuar 2020
 13. Varjatud haigustekitaja töökohal

  Kategooria: Blogi

  ... test tingituna diagnoositakse igal aastal Euroopa Liidus umbes 120 000 vähijuhtumit. Hinnanguliselt on just vähk üks sagedasem tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. Samuti võivad kantserogeen ... 16 Jaanuar 2020
 14. Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi

  Kategooria: Uudised

  ... ses staadiumis diagnoositud kopsuvähi elulemuse paranemist võib peamiselt seostada kirurgiliselt ravitud patsientide osakaalu tõusuga. Kopsuvähk (RHK-10 C34) on Eestis kõige sagedasem vähisurma põhjus ... 05 Detsember 2019
 15. Algas Eesti vähilugude kogumine „Elu vähiga. Jaga oma lugu“

  Kategooria: Uudised

  Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret. Vähikahtlus või diagnoosist teadasaamine on ... 29 November 2019
 16. Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Kategooria: Uudised

  ... studa. „Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumi kasutamine suurendab melanoomi haigestumise riski,“ ütles minister Tanel Kiik. „Oleks vastutustundetu lasta jätkuda praktikal, kus lastel on  ... 18 Oktoober 2019
 17. Tervise Arengu Instituut kutsub järgima toidupüramiidi

  Kategooria: Uudised

  ... osade vähkkasvajate teket. Mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise kohta saab infot veebilehelt www.toitumine.ee. Hinnangu oma toitumise tasakaalustatusele saab täites toidupäevikut Nutridata keskkonnas ww ... 17 September 2019
 18. Vaid ligi pooled vähi sõeluuringutele kutsutavatest inimestest osalevad uuringus

  Kategooria: Uudised

  ... kel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul. Eelmisel aastal oodati rinnavähi sõeluuringule 78 222 naist, kellest uuringule ... 29 August 2019
 19. Eestis haigestub jämesoolevähki ligi 1000 inimest aastas  ...

  Kategooria: Uudised

  Haigekassa kutsub sel aastal jämesoolevähi sõeluuringule kõiki 1953, 1955, 1957 ja 1959. aastal sündinud ravikindlustatud inimesi. Jämesoolevähk tekib aeglaselt ning vanuse kasvades suureneb risk sell ... 26 August 2019
 20. Sõeluuringute kutsed hakkavad saabuma e-postiga

  Kategooria: Uudised

  ... õi varases staadiumis vähki enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja tekitama kaebusi. Sõeluuringus osalemine aitab avastada võimalikud rakumuutused õigeaegselt, mil need on ravitavad. Saatekiri  ... 28 Juuni 2019