Search_title

Search Keyword vähk Totalresultsfound

Search_result

 1. Septembris puhkan alkoholist

  Search category: Blogi

  ...  haigestuda rasketesse haigustesse, sh vähki. Alkohol on kantserogeenne aine, millel on tõendatud seos mitme vähkkasvajaga. Unekvaliteet läheb paremaks. Unel on elukvaliteedile väga oluline mõju ... 31 August 2023
 2. Ligi 11% Eestis diagnoositavatest vähijuhtudest on seostatavad töökeskkonnaga

  Search category: Uudised

  Töökeskkonna riskitegurid moodustavad märkimisväärse osa praegu teadaolevatest vähki põhjustavatest ehk kantserogeensetest teguritest. Eestis puudub kutsevähkide usaldusväärne statistika, ... 24 August 2023
 3. Personaalmeditsiini IT-taristu on valmis

  Search category: Uudised

  ...  geeniandmed, kuid esialgu on eesmärk pakkuda võimalust uute personaalmeditsiini teenuste osutamiseks, näiteks arvutada rinnavähki haigestumise koguriski. "Geeniandmetel põhinevate teenuste osutamise ... 04 Juuli 2023
 4. Euroopa Liidu terviseülevaade aastal 2022

  Search category: Uudised

  ... operatsioonide tegemine. 2020. aasta kevadel, pandeemia esimestel kuudel, lükkus vähi sõeluuringuprogrammide ja eriarsti konsultatsioonide häirete tõttu vähktõve diagnoosimine hilisemale ajale. Paljud ... 13 Detsember 2022
 5. Ilmus personaalmeditsiini juunikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... masinõpe ja järgmise põlvkonna sekveneerimine on muutnud meie tervishoiusüsteemi mitmeid tahke, võimaldades analüüsida suuri andmemahte aja- ja kulusäästlikumalt; Artiklis „Vähk vajab personaalset ... 29 Juuni 2022
 6. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Search category: Blogi

  ... erisugustel teemadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit ... 27 Aprill 2022
 7. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... erisugustel teemadel koolitusi ja infotunde, mis on suunatud enda ja lähedaste tervise hoidmisele ja märkamisele. Teemadena on fookuses olnud erisugused haigused, näiteks epilepsia, vähkkasvajad, puukentsefaliit ... 26 Aprill 2022
 8. Iga viies vähijuht diagnoositi tervetel kaebusteta inimestel just sõeluuringute käigus

  Search category: Uudised

  ... Sõeluuringul osalenutel leiti rinnavähk 249 juhul ning vähiregistri andmetel diagnoositi naistel 2019. aastal 843 rinnavähi esmasjuhtu (kõik vanusrühmad kokku), neist 29% leiti sõeluuringu käigus. ... 25 Aprill 2022
 9. Kuidas muuta emakakaelavähi ennetamine veel tõhusamaks?

  Search category: Uudised

  ... uusi lahendusi vähiriski vähendamiseks. „Uuringutulemused kinnitasid, et sõeluuringul osalemine aitab emakakaelavähki ära hoida. Paraku osalevad Eestis sõeluuringul vähem just naised, kellel on ... 02 Juuli 2021
 10. Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

  Search category: Uudised

  ... saatmisega. Eestis on kopsuvähk üks sagedamini esinevatest pahaloomulistest kasvajatest – 2018. aastal diagnoositi vähiregistri andmetel kopsuvähk 878 inimesel (615 mehel ja 260 naisel). Kopsuvähk ... 10 Mai 2021
 11. Kiirgus töökohal

  Search category: Töökohal

  ... tehisseadmetest. Ioniseeriv kiirgus on oma omaduste tõttu ohtlik elusatele kudedele, tekitades näiteks vähkkasvajaid. Mitteioniseeriva kiirguse näidetena võib nimetada nt raadiolaineid või ultraviolettkiirgust. ... 28 Aprill 2021
 12. Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast enam inimesi

  Search category: Uudised

  ... registri juht. Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega.   Rinnavähi ... 27 Jaanuar 2021
 13. Vähi varajane avastamine ja sõeluuringud

  Search category: Blogi

  Igal aastal diagnoositakse Eestis vähk enam kui 8000 inimesel. Nii haigestus 2018. aastal vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 tööealised (vanuses 15-64). Surma põhjuste registri andmetel registreeriti ... 23 Jaanuar 2021
 14. Haigekassa rahastab uuest aastast ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid

  Search category: Uudised

  Uuest aastast hakkab haigekassa rahastama kolme vähi sõeluuringut ka ravikindlustamata inimeste puhul, muudatuse eesmärk on kaasata uuringusse võimalikult palju inimesi, sest varakult avastad vähk on ... 23 Detsember 2020
 15. Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

  Search category: Uudised

  ... ma lähedastele, elu pärast vähki. Sotsiaalministeeriumi algatatud Eesti vähitõrjeplaani koostamine toimub kooskõlas Euroopa Liidu algatustega „Europe’s beating cancer plan“ ja „Cancer Mission“. Vähitõrjepla ... 16 Oktoober 2020
 16. Emakakaelavähi sõeluuringul osales I poolaastal alla poole kutsutud naistest

  Search category: Uudised

  Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 150 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb umbes 60 naist. Vaatamata ... 02 Oktoober 2020
 17. Vähi sõeluuringutel osalemine on kasvanud

  Search category: Uudised

  ... sõeluuringule oodatakse iga kahe aasta järel naisi vanuses 50–69, kellel ei ole viimase 5 aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja kes ei ole viimase 12 kuu jooksul käinud mammograafia uuringul. Eelmisel ... 01 September 2020
 18. TAI alustab uudse HPV kodutesti uuringuga

  Search category: Uudised

  ... emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid ... 27 August 2020
 19. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Search category: Blogi

  ... segamatult nautis aastakümneid oma kasumit. 1930. aastatel hakkas ilmnema kopsuvähki haigestumise trend. Hoolimata teadlaste ja arstide löödud häirekellale, tõrjus tubakatööstus seda infot. Alles ... 31 Mai 2020
 20. Mis peitub Itaalia suure haiguspuhangu taga?

  Search category: Blogi

  ...  kolm või enam kaasuvat haigust. Välja on toodud, et Itaalias olid kaasnevateks haigusteks peamiselt südame ja veresoonkonna haigused, diabeet, ülekaalulisus, vähk ning neerude ja psüühikaga seotu ... 01 Aprill 2020