Otsi

Otsi sõna vigastused Kokku: 25 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Möödunud aastal registreeriti jätkuvalt vähem vigastusi kui COVID-19 eelsel ajal

  Kategooria: Uudised

  ... gastustest vähenes veidi võrreldes 2020. aastaga: kui 2020. aastal moodustasid koduvigastused 46% kõikidest vigastustest, siis 2021. aastal 44%,“ tõi välja Tervise Arengu Instituudi analüütik Liina Veskimäe. ... 03 August 2022
 2. Möödunud aastal said Eesti inimesed vähem viga

  Kategooria: Uudised

  ...  2019. a moodustasid koduvigastused 41% kõikidest vigastustest, 2020. a aga 46%. „Vaid alla-aastaste lastega juhtus sama palju õnnetusi kui varem. Oleme ikka veel olukorras, kus aasta jooksul vajab vigast ... 01 November 2021
 3. OECD ja Euroopa Komisjoni raport: Vaimse tervise probleemid on Euroopale kulukad

  Kategooria: Uudised

  ... ndi kaks või enam korda nädalas) 16–64-aastaste inimeste osatähtsus on küll tõusnud (42%), kuid jääb alla soovituslikule tasemele. Vigastused on Eestis laste ja noorte täiskasvanute peamine surma põhjus:  ... 26 November 2018
 4. Baltimaade võrdlus: Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus

  Kategooria: Uudised

  ... lmas peamine surmapõhjus Baltimaades on vigastused, mujal Euroopas aga hingamiselundite haigused. Kui suremus vigastuste, liiklusõnnetuste, suitsiidi tõttu on langustrendis, siis suremus vereringeelundite haigustesse ... 22 Juuni 2018
 5. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  ... ame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused. Kõiki kolme mõjutavad oluliselt tervisekäitumine ja keskkonnategurid. Näiteks vereringeelundkonna haigustesse suremus ületab Eestis 3,5 korda, välisp ... 09 Veebruar 2018
 6. Perearsti külastas üheksa kuu jooksul 946 tuhat inimest, eriarsti vastuvõtul käis ligi 700 tuhat

  Kategooria: Uudised

  ... l aastal. Enamik ülikalleid ravijuhte olid südamehaiguste ravis, samuti vigastused ja mürgistused ning vastsündinute ravi. Vähiravi ülikalleid juhte oli kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. Kokku tasus  ... 27 November 2017
 7. Eestlased põevad enim hingamiselundite haigusi

  Kategooria: Uudised

  ... aigestus iga Eesti laps eelmisel aastal ühe korra. Järgnesid teatavad nakkus- ja parasiithaigused (15%), vigastused ja mürgistused (8%) ning kõrva- ja nibujätkehaigused (7%). Täiskasvanutel moodustasid hinga ... 26 Oktoober 2017
 8. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Kategooria: Töökohal

  ... etreenituse või rutiinse füüsilise töö tagajärjel tekivad luu- ja kõhrkoes, samuti pehmetes kudedes ülekoormusvigastused. Mikrotraumad toovad kaasa valu- ja väsimustunde, liikumispiirangud. Lihaste  ... 05 Aprill 2017
 9. Värske Balti riikide tervisenäitajate kogumik võtab kokku muutused aastatel 2004–2014

  Kategooria: Uudised

  ... em. Kaks peamist surmapõhjust on Balti riikides samad, mis mujal Euroopas: vereringeelundite haigused ning pahaloomulised kasvajad. Kolmas peamine surmapõhjus Baltikumis on vigastused, mujal Euroopas aga h ... 04 Juuli 2016
 10. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsub oma juubeli puhul tegema kingitust tervisele

  Kategooria: Uudised

  ... inult haiguse puudumine. Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav, varajase suremuse kolm peamist põhjust - südame- ja veresoonkonnahaigused, kasvajad ja vigastused - on oluliselt mõjutatavad tervise ... 02 Märts 2016
 11. Tervise Arengu Instituut avaldas ülevaate 2013. aasta rahvastiku tervisekaotusest

  Kategooria: Uudised

  ... otuse peamiste põhjuste hulka kuuluvad nii naistel kui meestel südame-veresoonkonnahaigused, kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Need moodustavad üle 80 protsendi enneaegsete surmade põhjustest ja ... 01 Märts 2016
 12. Tervise Arengu Instituut avaldas esmakordselt rahvastiku tervisekaotuse andmed

  Kategooria: Uudised

  ... astused ja mürgistused. Vanuseti põhjuste osatähtsus varieerub. Nii on 0–4-aastaste laste puhul tervisekaotuse peamiseks põhjuseks kaasasündinud väärarendid, mis moodustavad rohkem kui poole kogu selle  ... 10 Detsember 2015
 13. Laura Aaben: Eesti alkoholipoliitikast analüütiku pilgu läbi

  Kategooria: Blogi

  ... sed ja 20% tahtlikud vigastused (Rehm et al, 2011). 2014. aastal avaldati uuring, mille raames vaadeldi 2008.–2009. aasta teostatud kohtuekspertiisi labori lahkamisi. Vaadeldi 554 juhuslikult valitud 2 ... 15 November 2015
 14. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Kategooria: Blogi

  ... iivsele suitsetamisele viitab passiivne joomine kahjule, mida alkoholi joomisel teistele põhjustatakse. Kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate alkoholitarvitamise mõju ... 06 Aprill 2015
 15. Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  Kategooria: Uudised

  ... uuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ja  ... 13 Märts 2015
 16. Algas kolmas üleriigiline terviseuuring

  Kategooria: Uudised

  ... . Uuringus küsitakse inimestelt andmeid, mida muudest allikatest ei ole võimalik saada. Terviseteemadest on hõlmatud kroonilised haigused, õnnetused ja vigastused, emotsionaalne enesetunne ja vaimne t ... 08 Aprill 2014
 17. Eesti Karskusliit valis aasta tegijaks tervisedendaja Ülle Rüüsoni

  Kategooria: Uudised

  ... ikku tööd ning erinevate riskikäitumiste ennetamisele suunatud tegevusi. Mitmed esikohad negatiivsetes edetabelites (alkoholi tarvitamine, narkosurmad, vigastused, HIV-AIDS) on ennetatavad käitumise muutmi ... 28 Jaanuar 2014
 18. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Kategooria: Uudised

  ... ne 35,9). Alla 65-aastaste inimeste surmajuhtumitest põhjustavad vigastused ja mürgistused kolm korda enam surmasid kui ELs keskmiselt (Eesti 73,1 100 000 inimese kohta vs EL-i keskmine 27,6). 2012. a ... 12 September 2013
 19. Alkoholitarbimine ja töövõime

  Kategooria: Blogi

  ... vad muud välispõhjuste toime tagajärjed. Kõiki eelpool nimetatud diagnoose saab seostada alkoholiga, ent paraku ei saa välja tuua otsest põhjus-tagajärg dünaamikat. Tervise Arengu Instituudi uuringus „ ... 15 Juuli 2013
 20. Tervisedenduse konverents 2011 käsitleb laste ja noorte tervist

  Kategooria: Uudised

  ... ). Eesti laste ja noorte sagedasemad terviseriskid, mis on seotud eluviisi ja -keskkonnaga, on vigastused, ebatervislik... Iga-aastane tervisedenduse konverents on tänavu phendatud Eesti laste j ... 08 Aprill 2011