Search_title

Search Keyword vigastused Totalresultsfound

Search_result

 1. Ilmus uuringu analüüs koduvigastuste peamiste põhjuste kohta

  Search category: Uudised

  Valminud on analüüs, kus käsitletakse kodukeskkonnas saadud vigastusi ehk koduvigastusi Eestis aastatel 2016–2021. Eestis oli kogu elanikkonna kohta vigastused koos mürgistustega vereringeelundite ... 24 Jaanuar 2023
 2. Möödunud aastal registreeriti jätkuvalt vähem vigastusi kui COVID-19 eelsel ajal

  Search category: Uudised

  ... kõikidest vigastustest vähenes veidi võrreldes 2020. aastaga: kui 2020. aastal moodustasid koduvigastused 46% kõikidest vigastustest, siis 2021. aastal 44%,“ tõi välja Tervise Arengu Instituudi analüütik ... 03 August 2022
 3. Möödunud aastal said Eesti inimesed vähem viga

  Search category: Uudised

  ... vigastustest: 2019. a moodustasid koduvigastused 41% kõikidest vigastustest, 2020. a aga 46%. „Vaid alla-aastaste lastega juhtus sama palju õnnetusi kui varem. Oleme ikka veel olukorras, kus aasta jooksul ... 01 November 2021
 4. OECD ja Euroopa Komisjoni raport: Vaimse tervise probleemid on Euroopale kulukad

  Search category: Uudised

  ...  regulaarselt tegelevate (vähemalt pool tundi kaks või enam korda nädalas) 16–64-aastaste inimeste osatähtsus on küll tõusnud (42%), kuid jääb alla soovituslikule tasemele. Vigastused on Eestis last ... 26 November 2018
 5. Baltimaade võrdlus: Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus

  Search category: Uudised

  ... kasvajad. Kolmas peamine surmapõhjus Baltimaades on vigastused, mujal Euroopas aga hingamiselundite haigused. Kui suremus vigastuste, liiklusõnnetuste, suitsiidi tõttu on langustrendis, siis suremus vereringeelundite ... 22 Juuni 2018
 6. Seadusandlus ja strateegiad

  Search category: Paikkonnas

  ...  põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused. Kõiki kolme mõjutavad oluliselt tervisekäitumine ja keskkonnategurid. Näiteks vereringeelundkonna haigustesse suremus ületab Eesti ... 09 Veebruar 2018
 7. Perearsti külastas üheksa kuu jooksul 946 tuhat inimest, eriarsti vastuvõtul käis ligi 700 tuhat

  Search category: Uudised

  ... eelmisel aastal. Enamik ülikalleid ravijuhte olid südamehaiguste ravis, samuti vigastused ja mürgistused ning vastsündinute ravi. Vähiravi ülikalleid juhte oli kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. ... 27 November 2017
 8. Eestlased põevad enim hingamiselundite haigusi

  Search category: Uudised

  ... haigestus iga Eesti laps eelmisel aastal ühe korra. Järgnesid teatavad nakkus- ja parasiithaigused (15%), vigastused ja mürgistused (8%) ning kõrva- ja nibujätkehaigused (7%). Täiskasvanutel moodustasid ... 26 Oktoober 2017
 9. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Search category: Töökohal

  ...  kuhjumist. Enamasti ületreenituse või rutiinse füüsilise töö tagajärjel tekivad luu- ja kõhrkoes, samuti pehmetes kudedes ülekoormusvigastused. Mikrotraumad toovad kaasa valu- ja väsimustunde ... 05 Aprill 2017
 10. Värske Balti riikide tervisenäitajate kogumik võtab kokku muutused aastatel 2004–2014

  Search category: Uudised

  ... keskmisest suurem. Kaks peamist surmapõhjust on Balti riikides samad, mis mujal Euroopas: vereringeelundite haigused ning pahaloomulised kasvajad. Kolmas peamine surmapõhjus Baltikumis on vigastused, mujal ... 04 Juuli 2016
 11. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsub oma juubeli puhul tegema kingitust tervisele

  Search category: Uudised

  ... seisund, mitte ainult haiguse puudumine. Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav, varajase suremuse kolm peamist põhjust - südame- ja veresoonkonnahaigused, kasvajad ja vigastused - on oluliselt ... 02 Märts 2016
 12. Tervise Arengu Instituut avaldas ülevaate 2013. aasta rahvastiku tervisekaotusest

  Search category: Uudised

  ...  Tervisekaotuse peamiste põhjuste hulka kuuluvad nii naistel kui meestel südame-veresoonkonnahaigused, kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Need moodustavad üle 80 protsendi enneaegsete surmade ... 01 Märts 2016
 13. Tervise Arengu Instituut avaldas esmakordselt rahvastiku tervisekaotuse andmed

  Search category: Uudised

  ... kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Vanuseti põhjuste osatähtsus varieerub. Nii on 0–4-aastaste laste puhul tervisekaotuse peamiseks põhjuseks kaasasündinud väärarendid, mis moodustavad rohkem ... 10 Detsember 2015
 14. Laura Aaben: Eesti alkoholipoliitikast analüütiku pilgu läbi

  Search category: Blogi

  ...  põhjal paigutub Eesti neljandale kohale, pärast Venemaad, Ungarit ja Leedut. Alkoholitarbimisega seotud surmadest moodustavad 58% õnnetused ja 20% tahtlikud vigastused (Rehm et al, 2011). 2014. aasta ... 15 November 2015
 15. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Search category: Blogi

  ... passiivsele suitsetamisele viitab passiivne joomine kahjule, mida alkoholi joomisel teistele põhjustatakse. Kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate alkoholitarvitamise ... 06 Aprill 2015
 16. Tulemas on passiivse joomise teemaline konverents

  Search category: Uudised

  ... kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ... 13 Märts 2015
 17. Algas kolmas üleriigiline terviseuuring

  Search category: Uudised

  ... teha ei saa. Uuringus küsitakse inimestelt andmeid, mida muudest allikatest ei ole võimalik saada. Terviseteemadest on hõlmatud kroonilised haigused, õnnetused ja vigastused, emotsionaalne enesetunne ... 08 Aprill 2014
 18. Eesti Karskusliit valis aasta tegijaks tervisedendaja Ülle Rüüsoni

  Search category: Uudised

  ... tervisedenduslikku tööd ning erinevate riskikäitumiste ennetamisele suunatud tegevusi. Mitmed esikohad negatiivsetes edetabelites (alkoholi tarvitamine, narkosurmad, vigastused, HIV-AIDS) on ennetatava ... 28 Jaanuar 2014
 19. Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

  Search category: Uudised

  ... 000 inimese kohta vs. EL-i keskmine 35,9). Alla 65-aastaste inimeste surmajuhtumitest põhjustavad vigastused ja mürgistused kolm korda enam surmasid kui ELs keskmiselt (Eesti 73,1 100 000 inimese kohta ... 12 September 2013
 20. Alkoholitarbimine ja töövõime

  Search category: Blogi

  ...  ja seedeelundite haigused ning vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed. Kõiki eelpool nimetatud diagnoose saab seostada alkoholiga, ent paraku ei saa välja tuua otses ... 15 Juuli 2013