Search_title

Search Keyword vigastused Totalresultsfound

Search_result

 1. Laste ja noorte surmaga lõppenud vigastused on tõusuteel

  Search category: Blogi

  Laste vigastused on enamjaolt kerged – isegi kui vigastusega jõutakse raviasutusse, ei nõua need enamasti pikaajalist või intensiivset ravi. Kuigi vigastused on olemuslikult ennetatavad, juhtub tegijal ... 02 November 2023
 2. Dr Vahur Valvere: üks alkoholitarvitamisest põhjustatud vähisurm päevas on liiga palju

  Search category: Uudised

  ... ja veresoonkonna haigused ning vigastused. Võimalik, et me ühiskonnana ei taju seda nii selgelt, et alkohol suurendab vähi riski. Alkoholi tarbimisel ja tootmisel on pikk ajalugu ning seda on lausa peetud ... 27 Oktoober 2023
 3. 27. oktoobril toimub TAI teadusseminar „Terve elu algus“

  Search category: Uudised

  ... tõendatuse tase ja kuidas ennetustegevuste arengut toetada. Mööda ei saa vaadata ka kahest olulisest laste haigestumise ja surma põhjusest, milleks on vähk ja vigastused. Teadusseminaril on võimalik ... 26 Oktoober 2023
 4. Vigastusjuhtude maakondlikest ülevaadetest nähtuvad suured piirkondlikud erisused

  Search category: Uudised

  ... 100 000 elaniku kohta on ajas aeglaselt kasvav trend – üha rohkem on tõsiseid vigastusi, mis lõppevad surmaga. Vigastussurmad on surmapõhjusena neljandal kohal, kuid oma olemuselt on kõik vigastused ennetatavad. ... 27 Juuni 2023
 5. Maakondade vigastusjuhtude ülevaade 2023

  Search category: Lasteaias

  ... surmaga lõppenud vigastused) Eestis. Ülevaade võtab kokku vigastuste andmed igas maakonnas, mis on ühtsetel alustel arvutatud ja Eesti keskmisega võrreldavad. Ülevaadete eesmärk on pakkuda alusandmeid ... 02 Märts 2023
 6. Ilmus uuringu analüüs koduvigastuste peamiste põhjuste kohta

  Search category: Uudised

  Valminud on analüüs, kus käsitletakse kodukeskkonnas saadud vigastusi ehk koduvigastusi Eestis aastatel 2016–2021. Eestis oli kogu elanikkonna kohta vigastused koos mürgistustega vereringeelundite ... 24 Jaanuar 2023
 7. Möödunud aastal registreeriti jätkuvalt vähem vigastusi kui COVID-19 eelsel ajal

  Search category: Uudised

  ... kõikidest vigastustest vähenes veidi võrreldes 2020. aastaga: kui 2020. aastal moodustasid koduvigastused 46% kõikidest vigastustest, siis 2021. aastal 44%,“ tõi välja Tervise Arengu Instituudi analüütik ... 03 August 2022
 8. Möödunud aastal said Eesti inimesed vähem viga

  Search category: Uudised

  ... vigastustest: 2019. a moodustasid koduvigastused 41% kõikidest vigastustest, 2020. a aga 46%. „Vaid alla-aastaste lastega juhtus sama palju õnnetusi kui varem. Oleme ikka veel olukorras, kus aasta jooksul ... 01 November 2021
 9. OECD ja Euroopa Komisjoni raport: Vaimse tervise probleemid on Euroopale kulukad

  Search category: Uudised

  ...  regulaarselt tegelevate (vähemalt pool tundi kaks või enam korda nädalas) 16–64-aastaste inimeste osatähtsus on küll tõusnud (42%), kuid jääb alla soovituslikule tasemele. Vigastused on Eestis last ... 26 November 2018
 10. Baltimaade võrdlus: Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus

  Search category: Uudised

  ... kasvajad. Kolmas peamine surmapõhjus Baltimaades on vigastused, mujal Euroopas aga hingamiselundite haigused. Kui suremus vigastuste, liiklusõnnetuste, suitsiidi tõttu on langustrendis, siis suremus vereringeelundite ... 22 Juuni 2018
 11. Seadusandlus ja strateegiad

  Search category: Paikkonnas

  ...  põhjust on südame-veresoonkonna haigused, kasvajad ja vigastused. Kõiki kolme mõjutavad oluliselt tervisekäitumine ja keskkonnategurid. Näiteks vereringeelundkonna haigustesse suremus ületab Eesti ... 09 Veebruar 2018
 12. Perearsti külastas üheksa kuu jooksul 946 tuhat inimest, eriarsti vastuvõtul käis ligi 700 tuhat

  Search category: Uudised

  ... eelmisel aastal. Enamik ülikalleid ravijuhte olid südamehaiguste ravis, samuti vigastused ja mürgistused ning vastsündinute ravi. Vähiravi ülikalleid juhte oli kolm korda rohkem kui eelmisel aastal. ... 27 November 2017
 13. Eestlased põevad enim hingamiselundite haigusi

  Search category: Uudised

  ... haigestus iga Eesti laps eelmisel aastal ühe korra. Järgnesid teatavad nakkus- ja parasiithaigused (15%), vigastused ja mürgistused (8%) ning kõrva- ja nibujätkehaigused (7%). Täiskasvanutel moodustasid ... 26 Oktoober 2017
 14. Aprill: Liikumine: luu- ja liigeskonna säästmine

  Search category: Töökohal

  ...  kuhjumist. Enamasti ületreenituse või rutiinse füüsilise töö tagajärjel tekivad luu- ja kõhrkoes, samuti pehmetes kudedes ülekoormusvigastused. Mikrotraumad toovad kaasa valu- ja väsimustunde ... 05 Aprill 2017
 15. Värske Balti riikide tervisenäitajate kogumik võtab kokku muutused aastatel 2004–2014

  Search category: Uudised

  ... keskmisest suurem. Kaks peamist surmapõhjust on Balti riikides samad, mis mujal Euroopas: vereringeelundite haigused ning pahaloomulised kasvajad. Kolmas peamine surmapõhjus Baltikumis on vigastused, mujal ... 04 Juuli 2016
 16. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsub oma juubeli puhul tegema kingitust tervisele

  Search category: Uudised

  ... seisund, mitte ainult haiguse puudumine. Märkimisväärne osa Eesti tervisekaost on ennetatav, varajase suremuse kolm peamist põhjust - südame- ja veresoonkonnahaigused, kasvajad ja vigastused - on oluliselt ... 02 Märts 2016
 17. Tervise Arengu Instituut avaldas ülevaate 2013. aasta rahvastiku tervisekaotusest

  Search category: Uudised

  ...  Tervisekaotuse peamiste põhjuste hulka kuuluvad nii naistel kui meestel südame-veresoonkonnahaigused, kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Need moodustavad üle 80 protsendi enneaegsete surmade ... 01 Märts 2016
 18. Tervise Arengu Instituut avaldas esmakordselt rahvastiku tervisekaotuse andmed

  Search category: Uudised

  ... kasvajad ning vigastused ja mürgistused. Vanuseti põhjuste osatähtsus varieerub. Nii on 0–4-aastaste laste puhul tervisekaotuse peamiseks põhjuseks kaasasündinud väärarendid, mis moodustavad rohkem ... 10 Detsember 2015
 19. Laura Aaben: Eesti alkoholipoliitikast analüütiku pilgu läbi

  Search category: Blogi

  ...  põhjal paigutub Eesti neljandale kohale, pärast Venemaad, Ungarit ja Leedut. Alkoholitarbimisega seotud surmadest moodustavad 58% õnnetused ja 20% tahtlikud vigastused (Rehm et al, 2011). 2014. aasta ... 15 November 2015
 20. Konverents algatas passiivne joomise mõiste kasutamise Eestis

  Search category: Blogi

  ... passiivsele suitsetamisele viitab passiivne joomine kahjule, mida alkoholi joomisel teistele põhjustatakse. Kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate alkoholitarvitamise ... 06 Aprill 2015