Tervise edendamine / Üldpõhimõtted

Bioloogiliste tervisemõjurite all mõistetakse individuaalseid tegureid, mis viivad tervisemuutusteni või vähendavad tervisemuutuste teket. Peamised bioloogilised tervisemõjurid on sugu ja vanus.

Kuna need omavad eriti suurt mõju haigestumusele ja suremusele, on enamik tervisenäitajaid demonstreeritudki soo ja vanuse järgi.

Samuti määravad geenid hulgaliselt erinevaid bioloogilisi variatsioone inimeste vahel, olles samal ajal seotud mitmete teiste tervisemõjuritega nagu näiteks inimese kehakuju või nahavärv, mis omakorda on seotud sotsiaalsete, kultuuriliste ja keskkondlike näitajatega.