Uudised / Tegevust alustas Müokardiinfarktiregister

Tegevust alustas Müokardiinfarktiregister

  • Autor:Tartu Ülikooli Kliinikum
  • 22. Veebruar 2012

1. jaanuaril 2012 loodi riiklik Müokardiinfarktiregister, mille andmekogu volitatud töötleja on Tartu Ülikooli Kliinikum. Registri pidamiseks loodi 1. veebruarist kliinikumi juurde ka eraldi struktuuriüksus.

Müokardiinfarktiregister võimaldab riiklikul tasandil koguda ja analüüsida andmeid müokardiinfarkti ravikvaliteedi ja -tulemuste kohta.

Senini ei kogutud müokardiinfarkti andmeid tsentraalselt üle Eesti ning andmebaasi jõudis info vaid nendest haiglatest, millega oli sõlmitud andmevahetuse leping. Nüüdsest saadavad registrisse andmeid kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes on diagnoosinud infarktijuhte, kas elupuhuselt või pärast surma.

Täpset ja kõikehõlmavat teavet ägeda müokardiinfarkti juhtude kohta vajatakse nii tervishoiusüsteemi juhtimises, kliinilises praktikas kui ka teadustöös.

Müokardiinfarktiregistri andmete täielikkuse ja kvaliteedi tagamiseks seotakse andmed tulevikus tervise infosüsteemi ning rahvastiku- ja surma põhjuste registriga. Registri erialase eesmärgipärase toimimise tagab 10-liikmeline registri teadusnõukogu.

Müokardiinfarktiregistri kodulehe aadress on: www.infarkt.ee