Uudised / Tervise Arengu Instituut alustab tervishoiutöötajate statistika kogumise uuendamist

Tervise Arengu Instituut on ümber kujundamas senist tervishoiutöötajate statistika kogumist. Koos Eesti Arstide Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga on välja töötatud uus aruandevorm, mille testimiseks ja tagasiside saamiseks viiakse aprillis läbi ka pilootuuring.

„Praeguse koondaruandluse asemel on kavas andmete küsimine viia isikupõhiseks," selgitas plaanitavat muudatust Tervise Arengu Instituudi analüütik Gettrin Kivisild. „Isikupõhine andmekogumine tagaks tervisepoliitika kujundamiseks ning järelduste tegemiseks kvaliteetsemate ja detailsemate statistiliste andmete olemasolu."

Pilootuuringus küsitletakse kõiki Terviseametis registreeritud ja tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavaid tervishoiuteenuse osutajaid ja perearstiabiasutusi. Uuringu raames küsitakse vaid neid näitajaid, mis on statistika tegemiseks olulised ning ei ole kättesaadavad teistest allikatest.

„Kui pilootprojekt kulgeb edukalt ning isikupõhine andmekogumine ennast õigustab, siis plaanime alates 2013. aastast kehtestada uue aruandevormi tervishoiutöötajate statistika kogumiseks, laiendades küsimustikku ka teiste ametite kohta ning ära jätta senistes aruandevormides „Tervishoiuasutus", „Tervishoiupersonal", „Hambaarsti aruanne", „Verekeskus" ja „Psüühika- ja käitumishäired" tervishoiutöötajate andmeid kajastavate tabelitega statistika küsimine," lisas Gettrin Kivisild.

Pilootprojektis osalejatele toimub 28. märtsil Tervise Arengu Instituudis aruandevormi ja uuringu läbiviimise tutvustus. Pilootprojekti tulemuste tutvustus toimub sügisel.

 

Lisainfo:

  • Gettrin Kivisild, Tervise Arengu Instituudi analüütik, 659 3819, gettrin.kivisild@tai.ee;
  • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, maris.jakobson@tai.ee