Uudised / Käivitub Terve Eesti SA alkoholiteemalise ennetusprogrammi mõju hindamine

Eelmise aasta sügisest lisandus Terve Eesti SA HIV-ennetuse kõrvale ka alkoholiteemaline ennetusprogramm, mis keskendub alkoholi tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamisele. Selle programmiga seoses esitas Terve Eesti SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) taotluse toetada rahaliselt Terve Eesti SA poolt ettevõtetes läbiviidava alkoholiprogrammi lühi- ja pikaajalise mõju uuringut.

Tänaseks on taotlus saanud positiivse vastuse ja KÜSK toetab Terve Eesti SA alkoholi kahjude vähendamise programmi mõju hindamist kokku summas 7954,30 eurot.

Mõju hindamise programmi raames töötatakse aasta jooksul Terve Eesti SA alkoholi kahjude vähendamise programmi mõju hindamiseks hindamismudel, viiakse erineva suurusega ettevõtetes läbi mõju hindamine ja teostatakse tulemuste analüüs. Projekti lõppfaasis, 2014. aasta mais avalikustatakse projekti tulemused.

Terve Eesti SA tegevjuhi Keit Fomotškini sõnul on toetus väga oluline. „Projekti tulemusel loodav hindamismudel võimaldab edaspidi tõenduspõhiselt hinnata Terve Eesti SA ennetusprogrammi pikaajalist mõju töökeskkondades ja panust alkoholi kahjude vähendamisse ühiskonnas. Ühtlasi loodame reaalse mõju hindamisega suurendada programmi atraktiivsust ja kaasata alkoholi kahjude vähendamisse senisest veelgi enam tööandjaid," sõnas Keit Fomotškin.

 

Lisainfo:
Kerttu Mäger
Terve Eesti SA projektijuht
mob 5698 2208
kerttu.mager@gmail.com

Keit Fomotškin
Terve Eesti SA tegevjuht
mob 5306 0112
keit@terve-eesti.ee

 

Regionaalministri_valitsemisala_ja_KUSK_uhislogo_jpg-200x57

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhtimis- ja arengusuutlikkuse tõstmise taotlusvooru raames.