Uudised / Uus uimastiennetusprogramm pandi avalikule arutelule

Uus uimastiennetusprogramm pandi avalikule arutelule

  • Autor:Siseministeerium
  • 22. Juuli 2013

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni koostatud 2016. aastani kestva programmi eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja sellest tingitud ühiskondlikku kahju.

Valitsuskomisjoni esimehe, siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul on narkomaania vähendamisel võtmetähtsusega erinevate osapoolte – nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erasektori, vabakonna kui paljude ekspertide tihe ning aktiivne koos tegutsemine.

„Süstivate narkomaanide arv on viimaste aastate jooksul küll langenud, aga sellele vaatamata on meil Euroopa Liidu kõrgeim narkootikumide tarvitamisega seotud mürgitussurmade arv. On tähtis, et tegeleme narkootikumide tarvitamise vähendamisega süsteemselt ja moodustame ühtse ning tugeva meeskonna," ütles Vaher. „Samuti peame edasi liikuma seniselt lühiajaliselt ja projektipõhiselt rahastuselt püsiva rahastamiseni."

Programmi koordineerib uimastiennetuse valitsuskomisjon ja sellel on kolm strateegilist suunda: vähendada narkootikumide kättesaadavust, ennetada narkootikumide tarvitamise alustamist ja aidata senisest efektiivsemalt sõltlastel terveneda. Programmi tulemusi mõõdab jooksvalt eelneva perioodi jooksul välja kujunenud ja nüüd mõnevõrra laienev seiresüsteem, mis kogub andmeid narkootikumide tarvitamise trendide ja pakutavate teenuste kvaliteedi kohta ning jälgib programmi eesmärkide täitmist erinevates valdkondades.

Narkootikumide tarvitamise vähendamise programm aastateks 2013–2016 on osa rahvastiku tervise arengukava (RTA) rakendusplaanist. 2012. aasta lõpust tegeleb arengukava raames narkomaania vastu võitlemise meetmete koordineerimisega siseministeerium.

Vastvalminud uimastiennetusprogramm on kättesaadav valitsuse eelnõude infosüsteemis aadressil http://eelnoud.valitsus.ee/main#mvb4Lv6z. Uimastiennetuse valitsuskomisjon ootab programmile kuni 19. augustini kodanike ja vabakonna muudatusettepanekuid.

 

Lisainfo:
Riina Raudne
Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik
riina.raudne@siseministeerium.ee