Uudised / Sotsiaalministeerium eraldab Eesti Vähiliidule ligi 64 000 eurot

Sotsiaalministeerium eraldab MTÜ-le Eesti Vähiliit käesoleva aasta tegevuseks 63 912 eurot. Eraldatava rahaga korraldab vähiliit ennetuskampaaniaid ja erinevaid üritusi, et suurendada inimeste teadlikkust vähist ning seeläbi vähendada riske vähki haigestumiseks.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti Vähiliit riigile olnud läbi aastate väga hea partner. „Võitlus vähiga on äärmiselt oluline igal tasandil. Et see võitlus oleks edukas, tuleb meil kõigil endale teadvustada tervislike eluviiside, regulaarsete tervisekontrollide ja skriininguvõimaluste tähtsust," märkis minister Pevkur.

Eesti Vähiliidu eesmärgiks on teha vähialast ennetustööd Eesti elanikkonna hulgas ning pakkuda psühhosotsiaalset toetust vähipatsientidele. Selleks viib organisatsioon läbi mitmeid ennetuskampaaniaid. Neljandat aastat järjest toimub oktoobris üleeuroopaline teavituskampaania „Rinna tervise päev", millega soovitakse tütarlastele ja naistele meelde tuletada tervislike eluviiside tähtsust rinnavähi ennetamisel ning tõsta teadlikkust rinnavähi varajase avastamise võimaluste osas. Lisaks korraldab MTÜ ka mitmeid üritusi, näiteks patsientide tervise- ja koolituslaager, heategevuskontsert jne. Oktoobris toimub rahvusvaheline vähinädal, mis on suunatud meestele ja nende terviseteadlikkuse tõstmisele. Selle raames toimub rahvusvaheline teaduskonverents „Vähk meestel – ennetamise, varase avastamise ja ravi kaasaegsed võimalused", mis on suunatud perearstidele, uroloogidele, gastroenteroloogidele ja onkoloogidele.

Suurt tähelepanu pööratakse ka kooliõpilastele – Eesti Vähiliit viib 2011. aastal läbi suitsetamisvastased loengud ligikaudu 100 üldhariduskoolis (põhikool ja gümnaasium) üle Eesti. Eesmärgiks on informeerida õpilasi suitsetamise kahjulikkusest ja selle riskitegurist 25 haigusele, sealhulgas kopsuvähile. Ühtlasi soovivad koolituse läbiviijad lükata ümber koolinoorte hulgas leviva müüdi, et lahjad sigaretid, huuletubakas, vesipiip ja passiivne suitsetamine on ohutud tegevused ja ei mõju tervisele laastavalt. Koolitustest võtab osa orienteeruvalt 10 000 õpilast.

Igal aastal haigestub Eestis vähki umbes 6 500 inimest ning sellesse sureb ligikaudu 3 500 inimest.