Uudised / Põhjamaade ministrid allkirjastasid tervisepartnerluse edendamise koostöökokkuleppe

25. novembril allkirjastasid Põhjamõõtme partnerlusprogrammi riikide ministrid Peterburis kokkulepe, mille eesmärgiks on edendada ja arendada koostööd rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerluse tegevustes. Peamist tähelepanu pööratakse riikide koostöös nakkuslike haiguste vähendamisele ning elustiiliga seotud mittenakkuslike haiguste ennetamisele.

Eesti Vabariigi nimel leppe allkirjastanud sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutas oma kõnes, et kuigi Eestis on nii mittenakkuslikesse haigustesse haigestumine kui nendest tingitud surmajuhtumid märkimisväärselt vähenenud, peab Eesti tugevat koostööd ning parimate praktikate vahetamist rahvatervise valdkonnas ülioluliseks. "Eestis on nii keskmine oodatav eluiga kui tervena elatud aastad tõusnud viimastel aastatel Euroopa kiireimas tempos, kuid kindlasti ei saa me ise veel rahul olla. Elanikkonna terviseteadlikkuse kasv, rohkem võimalusi tervisespordiks, pidev ennetustöö, inimeste endi valmisolek oma tervise parandamiseks jms peab olema nii riikidel kui igal inimesel pidevalt tähelepanu all, et tagada näiteks kõrgvererõhutõve, infarktide, diabeedi, südame-isheemiatõve ja muude mittenakkuslike haiguste vähenemine," ütles Pevkur.

Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Poola, Saksamaa ja Venemaa kokkuleppe kohaselt luuakse Põhjamõõtme rahvatervise sotsiaalse partnerluse koostöö paremaks koordineerimiseks sekretariaat. Sekretariaadi ülesandeks on partnerluse töö järjepidevuse tagamine, partnerluse eesistujamaale tehnilise toe pakkumine, aga ka partnerluse ja rahvusvaheliste organisatsioonidevaheliste koostöösidemete loomine ning tugevdamine.